fbpx
TOGAF 9 Certified 2.0 (3 pv)
Tieturi järjestää nyt koulutuksen:

TOGAF 9 Certified 2.0 (3 pv)

EUR

13.-15.11.2017, Tieturi Oy, Helsinki Mannerheimintie 15, Helsinki 4 lokakuun, 2017 Sampo Korppoo

Laadunvarmistus , Tieto- ja viestintäteknologia

Koulutuksessa käydään läpi maailman yleisimmin käytettyä yritysarkkitehtuuriviitekehystä TOGAFia. Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa soveltaa TOGAFia ja ymmärtää sen tarjoamat näkökulmat. TOGAF 9.1 Certified -kurssi on TOGAF 9.1 Foundation -valmennuksen jatkokoulutus.

TOGAF 9.1 Certified 2.0 -kurssin jälkeen osallistuja tuntee syvällisesti yritysarkkitehtuurin suunnittelun avainkohdat sekä sen, kuinka suunnittelu tehdään TOGAF -viitekehyksen avulla.

TOGAF 9.1 Certified 2.0 -kurssi tarjoaa osallistujalle TOGAF® 9 Certified (level 2) -sertifikaatin suorittamiseen tarvittavat tiedot ja valmiudet.

Tieturin järjestämä TOGAF® 9 Certified 2.0 koulutus on akkreditoitu koulutus ja noudattaa The Open Group Certification for people: TOGAF 9 sertifiointiohjelman akkreditointivaatimuksia:
– TOGAFin eri versioihin on sertifioitunut maailmanlaajuisesti jo yli 55000 henkilöä.
– TOGAF on vapaasti saatavilla ja ilmainen viitekehys yrityksen sisäiseen kehittämiseen.
– TOGAF -kokonaisarkkitehtuuriviitekehystä käyttää 80% maailman 50 suurimmasta yrityksestä.
– TOGAF on perustana Suomen julkishallinnon laajalti käyttämässä kokonaisarkkitehtuurin suunnittelumenetelmässä.
– Viitekehyksen käyttö pienentää todistetusti kokonaisarkkitehtuurin suunnittelemisen riskejä, kustannuksia sekä lyhentää sen suunnitteluun kuluvaa aikaa.

The Open Group ja TOGAF ovat The Open Groupin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Kohderyhmä
Kurssi sopii:

– Arkkitehdeille, jotka suunnittelevat yritysarkkitehtuureita ja valvovat arkkitehtuurien mukaisten ratkaisujen toteuttamista
– Suunnittelijoille, jotka toteuttavat arkkitehtuurien mukaisia ratkaisuja
– Kaikki toimijoille, jotka osallistuvat roolissaan arkkitehtuuriprojekteihin tai organisaation arkkitehtuuriosaamisen kehittämiseen

Esitiedot
Esitietoina suositellaan TOGAF 9 Foundation (Level 1) -kurssia.

Sertifikaatti
Kurssin hinta muodostuu kurssimaksusta + testimaksusta. Kurssia ei myydä ilman testiä. Hintaan lisätään alv.

Helsingissä testi järjestetään koulutuksen viimeisenä päivänä koulutuspaikalla. Muualla pidettävissä koulutuksissa osallistujat saavat koulutuksen jälkeen voucherin, joka toimii maksuvälineenä Pearson VUE testikeskuksissa. Myös Helsingissä voit halutessasi käyttää tätä vaihtoehtoa.

Kurssin materiaalit
Materiaali on englanninkielinen. Materiaalina käytetään Management Institute of Finland MIF Oy:n Open Groupin akkreditoimaa koulutusmateriaalia.


Sisältö TOGAF 9 Certified 2.0 koulutuksessa

1. päivä

Valmisteluvaihe
– Syötteet
– Askeleet
– Tuotokset
– Tietoturva-arkkitehtuuri

Arkkitehtuurin hyvä hallinta (Governance) (Level 2)
– Arkkitehtuurin hyvä hallinta ja ADM
– Arkkitehtuurin hyvän hallinnan avaintekijät
– Arkkitehtuurin johtoryhmän toiminta

Liiketoimintaskenaariotekniikka
– Hyvän liiketoimintaskenaarion ominaisuuksia
– Kehittäminen ja validointi

Vaihe A: Arkkitehtuurivisio
– Syötteet
– Askeleet
– Tuotokset
– Tietoturva-arkkitehtuuri

Arkkitehtuurisisällön viitekehys
– Tarkoitus ja pääkomponentit

Sidosryhmien hallinta
– Sidosryhmäkartta
– Näkymien edut

TOGAF:n sisällön metamalli
– Metamallin ydinkäsitteet

Arkkitehtuurin toteuttamisen tukitekniikat
– Yhteentoimivuuden vaatimukset
– Liiketoimintamuutoksen valmiustekijät
– Riskien hallinnan vaatimukset
– Kyvykkyyteen perustuva suunnittelu

Vaihe B: Liiketoiminta-arkkitehtuuri
– Syötteet
– Askeleet
– Tuotokset
– Tietoturva-arkkitehtuuri

Vaihe C: Informaatiojärjestelmäarkkitehtuuri – Tietoarkkitehtuuri
– Syötteet
– Askeleet
– Tuotokset
– Tietoturva-arkkitehtuuri

2. päivä

Vaihe C: Informaatiojärjestelmäarkkitehtuuri – Sovellusarkkitehtuuri
– Syötteet
– Askeleet
– Tuotokset
– Tietoturva-arkkitehtuuri

TOGAF:n Tekninen viitemalli (TRM) (Level 2)
– TRM-elementit ja rakenne
– Alustapalvelujen luokittelu
– Palvelujen laadun luokittelu

Integroidun informaatiostruktuurin viitemalli (III-RM) (Level 2)
– Rajoittamattoman informaatiovirran tarve (Boundaryless Information Flow)
– III-RM:n rakenne

Vaihe D: Teknologia-arkkitehtuuri
– Syötteet
– Askeleet
– Tuotokset
– Tietoturva-arkkitehtuuri

Siirtymäsuunnittelutekniikat
– Toteutustekijöiden arviointi ja päätelmä -taulukko
– Yhdistettyjen puutteiden, ratkaisujen ja riippuvuuksien taulukko
– Arkkitehtuurin toteutusvaiheiden määrittely -taulukko
– Arkkitehtuurin transitiotilojen määrittely -taulukko
– Liiketoiminta-arvon arviotekniikka

Vaihe E: Vaihtoehdot ja ratkaisut
– Syötteet, Askeleet, Tuotokset
– Työpakettien tunnistaminen ja ryhmittely
– Transitioarkkitehtuurien luominen
– Tietoturva-arkkitehtuuri

Vaihe F: Siirtymäsuunnittelu
– Syötteet, Askeleet, Tuotokset
– Siirtymäprojektien priorisointi
– Tietoturva-arkkitehtuuri

Vaihe G: Toteutuksen hyvä hallinta
– Syötteet
– Askeleet
– Tuotokset
– Tietoturva-arkkitehtuuri

Vaihe H: Arkkitehtuurin muutoksenhallinta
– Syötteet
– Askeleet
– Tuotokset
– Tietoturva-arkkitehtuuri

Arkkitehtuurivaatimusten hallinta
– Syötteet
– Askeleet
– Tuotokset
– Tietoturva-arkkitehtuuri

3. päivä

Arkkitehtuurin ositus
– Osituksen tarkoitus
– Ratkaisun ja arkkitehtuurin osittamisen ominaispiirteet

Arkkitehtuurin tietovarasto
– Liittymäkohdat yrityksen tietovarastoon
– Tietovaraston osa-alueet

ADM:n soveltamisohje: Iteraatiot ja tasot
– Iteraation käsite
– Erilaiset iteraatiot ja tasot
– Kuinka iterointia sovelletaan eri ADM-vaiheissa

ADM:n soveltamisohje: Tietoturva
– Suositeltu soveltamistapa

ADM:n soveltamisohje: palvelukeskeinen arkkitehtuuri
– SOA:n kuvaus
– SOA:n avainkäsitteet

Arkkitehtuurikypsyysmallit
– CMM:n rooli
– ACMM:n rakenne ja tasot
– Kypsyysarviointi ADM:n vaiheissa

Arkkitehtuurikyvykkyyden viitekehys
– Tarkoitus
– Rakenne
– Hyödyt

Koulutuskortti TOGAF-koulutuksessa

Koulutuskortilla maksavilta veloitus on 4 koulutuskorttipäivää. Tämä sisältää testimaksun.


Koulutuspaikka
Tieturi Oy, Tammasaarenkatu 5, Helsinki

Aika
13. – 15.11.2017.

Hinta
2 250 eur
(+ alv 24 %)

Peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja