fbpx
TOGAF 9 Foundation 2.0 (3 pv)
Tieturi järjestää nyt koulutuksen:

TOGAF 9 Foundation 2.0 (3 pv)

EUR

04.-06.10.2017, Tieturi Oy, Helsinki Mannerheimintie 15, Helsinki 4 lokakuun, 2017 Sampo Korppoo

Laadunvarmistus , Tieto- ja viestintäteknologia

Koulutuksessa käydään läpi maailman yleisimmin käytettyä
yritysarkkitehtuuriviitekehystä TOGAFia. Koulutus tarjoaa osallistujalle
TOGAF® 9 Foundation (level 1) -sertifikaatin suorittamiseen tarvittavat
tiedot ja valmiudet.


TOGAF 9.1 Foundation 2.0 -kurssin jälkeen osallistuja tuntee TOGAF 9.1:n
osat, rakenteen ja avainkäsitteet sekä ymmärtää TOGAF 9 -viitekehyksen
tarjoamat näkökulmat.

Tieturin järjestämä TOGAF® 9 Foundation 2.0 koulutus on akkreditoitu
koulutus ja noudattaa The Open Group Certification for people: TOGAF 9
sertifiointiohjelman akkreditointivaatimuksia:

– TOGAFin eri versioihin on sertifioitunut maailmanlaajuisesti jo yli 55000
henkilöä.
– TOGAF on vapaasti saatavilla ja ilmainen viitekehys yrityksen sisäiseen
kehittämiseen.
– TOGAF -kokonaisarkkitehtuuriviitekehystä käyttää 80% maailman 50
suurimmasta yrityksestä.
– TOGAF on perustana Suomen julkishallinnon laajalti käyttämässä
kokonaisarkkitehtuurin suunnittelumenetelmässä.
– Viitekehyksen käyttö pienentää todistetusti kokonaisarkkitehtuurin
suunnittelemisen riskejä, kustannuksia sekä lyhentää sen suunnitteluun
kuluvaa aikaa.

The Open Group ja TOGAF ovat The Open Groupin rekisteröityjä
tavaramerkkejä.

Kohderyhmä

Kurssi sopii:

– henkilöille, jotka tarvitsevat perusymmärtämystä TOGAF 9.1:stä.
– asiantuntijoille, jotka työskentelevät arkkitehtuuriprojekteissa
– suunnittelijoille, jotka suunnittelevat arkkitehtuurien mukaisia ratkaisuja
– yritysarkkitehdeille, jotka tarvitsevat TOGAF 9.1:n perustiedot
– kaikille toimijoille, jotka roolissaan haluavat ymmärtää, miten
organisaatiota kehitetään järjestelmällisesti

Esitiedot

Kokemus yritysarkkitehtuurista helpottaa omaksumista.

Sertifikaatti

Kurssin hinta muodostuu kurssimaksusta + testimaksusta. Kurssia ei myydä
ilman testiä. Hintaan lisätään alv.

Helsingissä testi järjestetään koulutuksen viimeisenä päivänä
koulutuspaikalla. Muualla pidettävissä koulutuksissa osallistujat saavat
koulutuksen jälkeen voucherin, joka toimii maksuvälineenä Pearson VUE
testikeskuksissa. Myös Helsingissä voit halutessasi käyttää tätä
vaihtoehtoa.

Kurssin materiaalit

Materiaali on englanninkielinen. Materiaalina käytetään Management
Institute of Finland MIF Oy:n Open Groupin akkreditoimaa koulutusmateriaalia.


Sisältö TOGAF 9 Foundation 2.0 kouluksessa

1. päivä

TOGAF Peruskäsitteet
– Enterprise – Yritys
– Enterprise Architecture – Yritysarkkitehtuuri
– Arkkitehtuuriviitekehys
– TOGAFin esittely

Ydinkäsitteet TOGAFissa
– ADM – arkkitehtuurin kehitysmenetelmä
– Enterprise Continuum – yritystoiminnan jatkumo
– Architecture Repository – arkkitehtuurin tietovarasto
– Architecture Capability – Arkkitehtuurikyvykkyys

Johdatus arkkitehtuuri kehitysmenetelmään
– Johdanto arkkitehtuurikehitysmenetelmään (ADM)
– ADM-syklin, sen vaiheiden ja vaiheiden tavoitteiden esittely
– Vaiheiden tyypillisten askelien esittely
– Kehittämistä tukevien ohjeistojen ja tekniikoiden esittely
– Arkkitehtuurityön rajaus

Enterprise Continuum – yritystoiminnan jatkumo
– Rakenne ja tarkoitus
– Arkkitehtuurijatkumon rakenne ja tarkoitus
– Ratkaisujatkumon rakenne ja tarkoitus
– Arkkitehtuurin kolme tasoa

2. päivä

ADM:n vaiheet (Level 1)
– Valmisteluvaihe
– Vaihe A – Arkkitehtuurivisio
– Vaihe B – Liiketoiminta-arkkitehtuuri
– Vaihe C – Informaatiojärjestelmäarkkitehtuuri
– Vaihe D – Teknologia-arkkitehtuuri
– Vaihe E – Vaihtoehdot ja ratkaisut
– Vaihe F – Siirtymäsuunnittelu
– Vaihe G – Toteutuksen hyvä hallinta
– Vaihe H – Arkkitehtuurin muutoksenhallinta
– Arkkitehtuurivaatimusten hallinta

ADM-ohjeistot ja -tekniikat
– Arkkitehtuuriperiaatteet
– Liiketoimintaskenaariot
– Puuteanalyysi
– Yhteentoimivuus
– Liiketoimintamuutoksen valmiuden arviointi

Arkkitehtuurin hyvä hallinta (Governance) (Level 1)
– Arkkitehtuurin johtoryhmä
– Arkkitehtuurisopimukset
– Arkkitehtuurivastaavuus

Arkkitehtuurinäkymät, -näkökulmat ja sidosryhmät
– Näkymien luomisprosessi

3. päivä

Rakennuselementit (Building Blocks)

Määritelmä, tarkoitus ja ominaispiirteet

ADM-tuotosten kuvaus ja tarkoitus

ADM:n tuotosten määritelmä ja tarkoitus

TOGAF:n viitemallit (Level 1)
– TRM
– III-RM

TOGAF:n sertifioitumisohjelma

Koulutuskortti TOGAF-koulutuksessa
Koulutuskortilla maksavilta veloitus on 4 koulutuskorttipäivää. Tämä
sisältää testimaksun.

Koulutuspaikka
Tieturi Oy, Tammasaarenkatu 5, Helsinki

Aika
04.-06.10.2017

Hinta
2 250 eur
(+ alv 24 %)

Peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja