Kiwa Inspecta järjestää nyt koulutuksen:

Toiminnallisen turvallisuuden perusteet (1 pv)

Koulutuksessa käydään läpi koko standardin IEC 61508 toisen painoksen mukainen toiminnallisen turvallisuuden elinkaarimalli. Koulutuksessa perehdytään eri suunnitteluvaiheissa käytettäviin suunnittelumenetelmiin, aihealueen peruskäsitteisiin, riskianalyysimenetelmiin sekä kelpuutukseen ja sertifiointiin liittyviin kysymyksiin. Kurssi sisältää myös perustietoa toiminnallisen turvallisuuden soveltamisesta esim. prosessi- ja koneenrakennusteollisuudessa.

Koulutus antaa perustiedot toiminnallisesta turvallisuudesta sekä perusteet standardin IEC 61508 uudistuneesta toisesta painoksesta. Koulutus ei ole tarkoitettu yksittäiselle sovellusalueelle vaan se on standardi IEC 61508 hengen mukaisesti yleinen sovellusalue riippumaton koulutus, jolla saatua tietoa voi soveltaa eri sovellusalueille. Koulutuksessa ei tarvita aikaisempaa osaamista toiminnallisesta turvallisuudesta.

Kenelle
Koulutus soveltuu henkilölle, joiden toimenkuvaan kuuluu turvallisuuteen liittyvien järjestelmien ja laitteiden suunnittelu, valmistus, käyttäminen ja ylläpito. Koulutuksen kohderyhmää ovat myös turvallisuuteen liittyvien sovellusten parissa toimivat myyntihenkilöt sekä projektipäälliköt.
– Turvakriittisten laitteiden ja ohjelmistojen suunnittelijat
– Turvallisuuteen liittyviin projekteihin osallistuvat projektipäälliköt
– Prosessiautomaatiosuunnittelijat
– Koneenohjausjärjestelmien suunnittelijat
– Automaatiojärjestelmiä käyttävä teollisuus

Kouluttaja
Kari Hakkarainen
, tekninen asiantuntija, järjestelmä- ja ohjelmistoturvallisuus, Inspecta Tarkastus


OHJELMA

Koulutuspäivä alkaa kello 08.30 aamukahvilla.
Varsinainen luento-osuus alkaa kello 09.00 ja loppuu kello 16.30.
Luentojen välissä on lounas kello 12.00 ja iltapäiväkahvi kello 14.00.

Johdanto
Toiminnallinen turvallisuus -käsite
Direktiivit ja lainsäädäntö Suomessa
IEC 61508 standardisarja ja -perhe

Tauko

Soveltaminen
Toiminnallisen turvallisuuden pääperiaatteet
Toiminnallinen turvallisuus teollisuussovelluksissa
Tärkeimmät käsitteet

Lounas

Työprosessi ja organisaatio
Vaatimukset organisaatiolle
Turvatyöprosessi
Tarkastusvaatimukset

Riskin arviointimenetelmät
Alustavat riskiarvioinnit
Laitos- ja järjestelmätason riskit
Laitetason riskit

Kahvi

Turvallisuuden eheystasojen määrittäminen
TET/SIL-tasojen määrittäminen
Riskigraafi
Riskimatriisi

Yhteenveto ja keskustelua

——————————-

Koulutuspaikka:
Clarion Hotel Helsinki Airport Vantaa
Karhumäentie 5
01530 Vantaa

Aika:
15.02.2018 Klo 8:30 – 16:30

Hinta:
645 eur
+ alv 24 %

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.