fbpx
Toimintajärjestelmän rakentaminen, käyttöönotto ja kehittäminen – yksinkertaisesti ja käytännöllisesti, parhaat mallit ja työkalut hyödyntäen (1 pv)
Qualitas Fennica järjestää nyt koulutuksen:

Toimintajärjestelmän rakentaminen, käyttöönotto ja kehittäminen – yksinkertaisesti ja käytännöllisesti, parhaat mallit ja työkalut hyödyntäen (1 pv)

EUR

17.05.2016, Taitotalon kongressikeskus, Helsinki Valimotie 8, Helsinki 8 kesäkuun, 2017 Sampo Korppoo

Laadunvarmistus

Toimintajärjestelmä on kehitysalusta, jonne luomme ja jossa ylläpidämme parhaat tuntemamme toimintatavat. Se tuottaa tietoa ja antaa vastauksia. Tieto parantaa päätöksiä. Toimintajärjestelmä luo perusvarmuutta ja helpottaa korjausliikkeiden tekemistä.

Toimintajärjestelmässä:
– toiminta kuvataan,
– asioita suunnitellaan
– toimintaa seurataan ja mitataan
– merkittävistä tapahtumista, päätöksistä ja tarkistuksista jää jälki sekä
– yllätyksistä otetaan opiksi.

Lisäksi toimintajärjestelmän tulisi täyttää standardien (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001) uusimmat vaateet ja muut sovellettavat viitekehykset (EFQM).
Mutta, miten pitää ratkaisu yksinkertaisena ja selkeänä? Miten rakentaa käytännöllinen, helposti ylläpidettävä, arkeen kytketty, suoraviivainen sekä toimintaa ja asiakkaan arvoa tukeva toimintajärjestelmä?

Koulutuksen tavoitteena on:
– ymmärtää toimintajärjestelmän syvällinen tarkoitus ohjauksen, seurannan, varmentamisen ja erottautumisen näkökulmasta,
– avata standardien ja viitekehysten sisältö käytäntöön soveltaen,
– oivaltaa toimintakäsikirjan, prosessien ja ohjeistuksen toisiaan tukeva kokonaisuus,
– luoda hyvä pohja ja selkeä suunta toimintajärjestelmän rakentamiseksi,
– esitellä selkeät mallit, rakenteet ja työkalut toimintajärjestelmän rakentamiseen ja jatkokehittämiseen,
– vastata kysymyksiin, vaihtaa kokemuksia ja auttaa toiminnan kehittämisessä,
– antaa uusia näkemyksiä ja ideoita oman järjestelmän ja toiminnan kehittämiseen.

Koulutus on tarkoitettu toimintajärjestelmän rakentajille ja uudistajille. Koulutus sopii laatu- ja kehityspäälliköille, prosessinomistajille, sisäisille auditoijille, esimiehille ja johdolle sekä kaikille toiminnan kehittämisestä kiinnostuneille.

Koulutus on yksipäiväinen ja koostuu alustuksista ja workshop-työskentelystä. Koulutusta edeltää orientoiva ennakkotehtävä, joka pohjustaa koulutuspäivän antia. Kurssilaiset perehdytetään päivän aiheeseen alustavien luentojen, käytännön esimerkkien ja organisaatiokohtaisten syventävien pohdintojen kautta. Koulutuspäivän päätteeksi osoitetaan selvästi, miten osallistujat voivat jatkaa tästä. Kurssilaiset saavat tuhdin paketin erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä organisaatiokohtaisen kehittämisen tueksi.

Asiantuntija:
Kouluttajana toimii Ossi Ritola, Qualitas Fennica


OHJELMA

08:30 Aamukahvit

09:00 Päivän avaus
– esittäytyminen
– ohjelma
– tavoitteet

Ennakkotehtävän purku, kysymykset ja keskustelua

Miten laadunhallinta tukee liiketoimintaa ja menestystä?

Mikä on toimintajärjestelmä?
– järjestelmälähtöinen toimintatapa
– tarkoitus ja hyödyt
– järjestelmän rakentaminen
– järjestelmän ylläpito, kehittäminen ja hyödyntäminen
– rakenteet, mallit ja työpohjat

Miten suunnitella ja toteuttaa kehitysprojekti?
– vaiheet
– tavoitteet ja muutosten hallinta
– projektisuunnitelma

Miten soveltaa standardeja ja viitekehyksiä?
– ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001
– EFQM

Miten kytkeä ympäristö- ja TTT-järjestelmä luontevaksi osaksi toimintajärjestelmää?

Miten laatia toimintakäsikirja?
– rungon määrittäminen
– sisällön luonti

Miten kuvata prosessit?
– tunnistus
– prosessikartta
– prosessipuu
– prosessien kuvaus

Ryhmäpohdintoja, keskusteluja ja kysymyksiä

12:00 LOUNAS

13:00 Miten hallita dokumentit ja ohjeet?
– hallittavat dokumentit
– hakemistorakenne
– tarkastus, hyväksyntä ja versiointi

Miten luoda tarvittavat mittarit?
– mitattavat tekijät
– rakenne ja tarvittavat näkymät
– mittareiden luonti

Miten suunnitella ja toteuttaa sisäiset auditoinnit?
– tarkoitus ja hyödyt
– valmistelu, toteutus ja raportointi

Miten käsitellä ja hyödyntää erilaiset palautteet?
– kyselyt
– kehitysehdotukset
– poikkeamat ja reklamaatiot

Miten uudistaa ja kehittää toimintaa?

Ryhmäpohdintoja, keskusteluja ja kysymyksiä

Miten jatkaa tästä?
– päivän yhteenveto ja keskustelua

16:00 Koulutuspäivä päättyy

Koulutusaika ja -paikka:
17.05.2016, Taitotalon kongressikeskus, Helsinki

Hinta:
540 eur
+ alv. Hintaan sisältyy koulutus, materiaali ja ohjelman mukaiset tarjoilut.

Peruutusehdot:
Peruutuksista tulee ilmoittaa 8 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko hinnan.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja