fbpx
Toimittaja-arviointi, valinta ja yhteistyön kehittäminen (1 pv)
Qualitas Fennica järjestää nyt koulutuksen:

Toimittaja-arviointi, valinta ja yhteistyön kehittäminen (1 pv)

EUR

28.09.2016, Taitotalon kongressikeskus, Helsinki Valimotie 8, Helsinki 5 syyskuun, 2016 Sampo Korppoo

Laadunvarmistus , Tuotanto ja logistiikka

Organisaation keskittyvät ydinosaamiseen. Toisaalta tilaajat vaativat kokonaisia ratkaisuja ja palveluja. Hankinnat lisääntyvät ja yhteistyö toimittajien kanssa, kumppanuudet ja verkostoituminen korostuvat. Organisaatiot keskittyvät harvempiin, mutta syvempiin yhteistyötahoihin. Samalla ulkoisten resurssien ja prosessien hallinta korostuvat.

ISO 9001:2015 vaatii, että yrityksen on määriteltävä, miten se valvoo ulkoistettuja prosesseja sekä miten hallitaan toimittajariskejä. Vastuu organisaation ja alihankkijan välillä on oltava selvästi määritetty. Ulkoistaminen ei tarkoita loppuasiakkaan edessä oman vastuun luovuttamista ulkoistetulle osapuolelle. Ulkoistettujen resurssien hallinta on huomioitava toimittajien arvioinnissa ja valinnassa, sopimuksissa sekä toimittajien valvonnassa, seurannassa ja mittaamisessa.

Tavoitteet ja hyödyt:

Koulutuksen tavoitteena on:
– oppia valitsemaan oikeat ja kyvykkäät toimittajat,
– saada työkaluja ja malleja toimittaja-auditointeihin,
– saada uutta näkemystä toimittajien suoriutumisen seurataan ja mittaamiseen,
– osoittaa ulkoisten resurssien ja prosessien hallinnan keinot,
– oppia kehittämään toimittajayhteistyötä pitkäjänteisesti,
– antaa mallipohjat, työkalut ja välineet osallistujien käyttöön sekä
– jakaa hyviä käytäntöjä ja synnyttää uutta ajattelua.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu organisaatioille, jotka ostavat palveluja ja käyttävät ulkoisia resursseja toiminnassaan. Koulutus sopii hankinnoista ja ostopalveluista vastaaville, ostajille, suunnittelijoille, laatu- ja kehityspäälliköille, tuotanto- ja palvelujohtajille, prosessinomistajille, johdolle, esimiehille, auditoijille sekä kaikille ostoista kiinnostuneille. Koulutus antaa myös hyvän perustan julkisten hankintojen tarjouskilpailuihin osallistuville

Oppimismenetelmät
Koulutus on yksipäiväinen (1 pv)
ja koostuu alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä ja organisaatiokohtaisista syventävistä pohdinnoista. Koulutusta edeltää orientoiva ennakkotehtävä, joka pohjustaa koulutuspäivien antia. Koulutuksen päätteeksi kouluttaja osoittaa, miten osallistujat voivat jatkaa tästä.

Osallistujat saavat runsaan aineiston erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä toimittaja-arvioinnin ja organisaatiokohtaisen kehittämisen tueksi.

Kouluttaja
Kouluttajana toimii DI Ossi Ritola, Qualitas Fennica. Kouluttaja on ohjannut menestyksellisesti kymmenien yritysten laadunhallinta-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien rakentamista ja jatkokehittämistä niin yksityisellä sektorilla kuin julkisella alalla. Kouluttaja on tehnyt laajoja yritysten ja prosessien arviointeja, taustaselvityksiä ja haastatteluja sekä priorisoinut niiden perustalta kehittämiskohteet. Kouluttajalla on laaja kokemus laatupäällikkönä, työpäällikkönä, projektipäällikkönä, Inspecta Oy pääarvioijana sekä Qualitas Fennica Oy kouluttajana ja konsulttina sekä IMS Business Solutions Oy toimitusjohtajana.

TOIMITTAJA-ARVIOINTI, VALINTA JA YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ‒ Ei lukemalla uimaan opi, veteen on mentävä!


OHJELMA

08:30 Aamukahvit

09:00 Päivän avaus
– esittäytyminen
– ohjelma
– tavoitteet

Ennakkotehtävän purku, kysymykset ja keskustelua

Mikä on hankinnan tehtävät ja merkitys organisaatiolle?
– tuloksen tekijä
– osaamisen ja kyvykkyyden laajentaminen
– tuotteiden ja palvelujen kehittäminen
– lisääntyvät hankinnat, ulkoistaminen ja verkostoituminen
– ulkoisten resurssien hallinta
– hankintastrategia

Mitä, keneltä ja miten hankitaan?
– hankintaprosessi
– ostaa tai tehdä itse
– hankittavat tuotteet ja palvelut
– valintaperusteet
– kriittiset ja tärkeät toimittajat

Miten suunnitella, valmistella, toteuttaa ja raportoida toimittaja-auditointi?
– toimittajien auditointi- ja valintamenettely
– lähestymistavat (ml. esiarviointi) ja painopistealueet
– toimittajaan, tuotteisiin ja palveluihin kohdistuvat odotukset ja vaatimukset
– vakauttamisen ja kehittämisen näkökulma
– kriittisiin tekijöihin pureutuva arvioinnin valmistelu
– prosessien ja tulosten arviointi
– haastattelutekniikat ja vuorovaikutus
– ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ja AQAP keskeinen sisältö, soveltaminen ja auditoijan ajatuspolut

Ryhmäpohdintoja, keskusteluja ja kysymyksiä

12:00 LOUNAS

13:00 Miten mitata hankintoja ja kehittää yhteistyötä?
– hankittavalle tuotteelle, palvelulle tai toimittajan toiminnalle asetetut vaatimukset ja mittaus
– hankintaprosessin ja hankintatoimen mittaus
– palautekäytännöt
– toimittajayhteistyö
– hankintojen SWOT
– hankinnat ja Lean

Mitä erityisesti huomioitavaa on julkisissa hankinnoissa?
– tarjouspyynnön selkeät vaatimukset
– avoimuus, yhdenvertainen kohtelu, tasapuolisuus ja syrjimättömyys
– tarjouspyynnön kriteerien mukaan tehty päätös
– avoin- ja neuvottelumenettely vaihtoehtoina
– hankintalain 2016 tuomat muutokset
– tavanomaiset valitusten aiheet

Ryhmäpohdintoja, keskusteluja ja kysymyksiä

Miten jatkaa tästä?
– päivän yhteenveto ja keskustelua

16:00 Koulutuspäivä päättyy

Koulutuspaikka:
Taitotalon Kongressikeskus, Valimotie 8, Helsinki

Aika:
28.09.2016

Hinta:
540 eur
+ alv.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja