fbpx
Välineitä toimitusketjun kehittämiseen ja hallintaan, SCM (11 pv)
Rastor järjestää nyt koulutuksen:

Välineitä toimitusketjun kehittämiseen ja hallintaan, SCM (11 pv)

EUR

15.11.2016-06.02.2018, Rastor, Helsinki Sturenkatu 21, Helsinki 11 lokakuun, 2016 Sampo Korppoo

Pitkät kurssit

Toimitusketjun hallinta (Supply Chain Management, SCM) tarkoittaa tavaroiden toimituksen ja palveluketjun optimointia sekä kaikkien toimitusverkoston osapuolien yhdistämistä ja koko ketjun tehokasta hallinnointia. Tavoitteena on lisätä ketjuun kuuluvien toimijoiden välistä viestintää ja siten tehostaa koko prosessin toimivuutta.

Rastor järjestää Helsingissä Toimitusketjun hallinnan koulutusohjelman, jossa osallistujat saavat työkaluja ja toimintamalleja toimitusketjussa toimivien verkostojen hallintaan ja ketjun optimointiin. Koulutusohjelman aikana suoritetaan Tekniikan erikoisammattitutkinto.

Ohjelmassa käsitellään muun muassa seuraavat teemat:
– Asiakaslähtöisen toimitusketjun optimoinnin välineet, jotka muuttavat myös tuotanto- ja toimitusympäristöjen suunnittelua ja kehittämistä
– Prosessiajattelu – prosessien laatu ja laadun kehittäminen
– Henkilöstövoimavarojen arviointi ja suunnittelu
– Talouden johtaminen, työlainsäädäntö ja asiakkuudet.

Koulutusohjelma on tarkoitettu toimitusketjussa toimiville esimiehille ja asiantuntijoille. Koulutus alkaa marraskuussa 2016 ja kestää noin 1,5 vuotta. Ohjelma koostuu vuorovaikutteisista koulutuspäivistä sekä menetelmien soveltamisesta omaan työhön.

Kustannukset
Koulutus on mahdollista suorittaa
valtion tukemana ammatillisena lisäkoulutuksena tai oppisopimuskoulutuksena. Kysy lisää rahoitusvaihtoehdoista.


KOULUTUSOHJELMAN SISÄLTÖ

STARTTIPÄIVÄ 15.11.2016
• Koulutusohjelman sisältö
• Tekniikan erikoisammattitutkinto

ESIMIEHEN ROOLI JA VASTUUT TOIMITUSKETJUN HALLINNASSA 16.11.2016
• Toimitusketjun osapuolet
• Toimitusketjun strategiat, johtaminen, ohjaus- ja simulointivälineet
• Työn johtaminen, sidosryhmähallinta, vuorovaikutus ja viestintä
• Esimiehen vastuut, velvollisuudet ja mahdollisuudet

OMAN JOHTAJUUDEN KEHITTÄMINEN 07.02.2017
• Johtamisen viitekehys, johtamismallit ja -menetelmät, tavoitteet ja seuranta
• Oman johtajuuden tunnistaminen ja käytössä olevat johtamisvälineet
• Itsenä kehittäminen; osaaminen, ajankäyttö, tavoitteellisuus, vuorovaikutus, tehokkuus
• Työelämän ongelma tilanteet ja niiden hallinta

VUOROVAIKUTUSTAIDOT 08.02.2017
• Neuvottelutaidot
• Psykologisten tekijöiden huomioiminen neuvottelussa
• Kokous- ja palaverityöskentely
• Vuorovaikutustaidot – työyhteisö/asiakastilanteet

TYÖLAINSÄÄDÄNTÖ 06.04.2017
• Työnjohdon vastuut ja velvollisuudet
• Työlainsäädännön perusteet

PROJEKTIN JOHTAMINEN TOIMITUSKETJUSSA 01.06.2017
• Projekti käsitteenä, toimintatapana ja muutoksen hallinnan välineenä
• Projektin suunnittelun vaiheet ja suunnittelumenetelmät Projektisuunnitelman sisältö ja rakenne • Projektijohtamisen työkalut

PROSESSIN JOHTAMINEN TOIMITUSKETJUSSA 26.09.2017
• Yrityksen ja tilaus-toimitusketjun prosessijohtamisen merkitys ja tavoitteet
•Prosessijohtamisen, laadun, tietotekniikan suhde suorittamiseen
• Prosessien kuvaamistavat ja tavoiteltavat hyödyt Prosessien tavoitteet, seuranta ja jatkuva kehittäminen

SCM – TOIMITUSKETJUN OPERATIIVINEN JOHTAMINEN 24.10.2017
• Toimittajat (markkinat, segmentointi, kilpailuedut, kansainvälisyys)
• Hankinta (strategiat, toimittajayhteistyö, operatiivinen ostaminen)
• Varastointi (prosessit, tuotevaatimukset, palvelutasot, lisäarvopalvelut)
• Tuotanto (tuotantotavat, teknologian kehittyminen, kansainvälistyminen)
• Kuljetus (kuljetusmuodot, hinnoittelut, palvelutasot, yhteistoiminta)
• Huolinta (PSYM, Incoterms, Finnterms, tulli ja verotus) Myynti (markkinointi, asiakaspalvelu, asiakkuudenhallinta)
• Tietotekniikka yhdistävänä tekijänä (ohjaus- ja simulointivälineet)

ASIAKASLÄHTÖISYYS TOIMITUSVERKOSTOISSA JA LAADUNHALLINTA 12.12.2017
• Asiakkuudenhallinta käsitteenä ja kysynnän merkitys yritykselle
• Myynti, markkinointi, asiakaspalvelu ja asiakassegmenttien palvelut
• Valikoimanhallinta, tuote- ja palvelukuvaukset sekä jakelutieratkaisut
• Palvelulupaukset, tavoitteet, poikkeavat vaatimukset, ongelmien ratkaisu
• Laatu käsitteenä, keskeiset filosofiat ja toimintatavat
• Tilaus-toimitusketjun laadunhallinnan työvälineet ja tavoitteet
• Laadun kehittämisen työkalujen käytön harjoituksia Työturvallisuus osana tehokasta laadunhallintaa

TALOUDEN JOHTAMINEN 13.12.2017
• Talouden keskeiset peruskäsitteet (yritysmuodot, kirjanpito, verotili, tilitoimistoyhteistyö)
• Ulkoinen laskenta (verotus, tase- ja tuloslaskelma, tilinpäätös)
• Sisäinen laskenta (budjetointi, kustannuslaskenta, investointilaskenta, rahoituslaskelma)
• Tunnusluvut ja niiden merkitys (vakavaraisuus, kannattavuus ja maksuvalmius)
• Taloudellisen menestymisen mittaaminen ja liikeriskit Tuote tai palvelukokonaisuuden kokonaiskustannukset
• Katetuottolaskenta ja tuotteen tai palvelun hinnoittelumenetelmät
• Investointilaskelmien vertailut ja investointilaskenta

HENKILÖSTÖJOHTAMINEN 06.02.2018
• Henkilöstövoimavarojen suunnittelu
• Henkilöstösuunnitelmien toteuttaminen Henkilöstövoimavarojen arviointi


Koulutuspaikka:
Rastor, Sturenkatu 21, 00510 Helsinki

Aika:
15.11.2016-06.02.2018

Hinta:
Omavastuuosuus 2000 eur/hlö (valtion tukema koulutus). Lisäksi tutkintomaksu 58 eur/hlö.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja