Aalto PRO järjestää nyt koulutuksen:

Toimitusketjun johtaminen digiajassa (4 pv)

Toimitusketjun johtaminen digiajassa -koulutuksessa keskustellaan digitalisaation tuomista muutosvoimista ja trendeistä, jotka pakottavat uudistamaan koko organisaation toimintaa.

Koulutuksessa saat tilaisuuden tarkastella toimitusketjujen ja -verkostojen nykytilannetta ja pohtia mikä muuttuu digitalisaation myötä. Kuulet käytännön esimerkkejä robotiikan, automaation, big datan, tekoälyn ja lohkoketjuteknologian sovelluskohteista ja miten niitä voisi hyödyntää toimitusketjun kehittämisessä.

Toimitusketjun kehittämistä tarkastellaan koulutuksessa kolmesta näkökulmasta: miten nykyistä toimintatapaa voisi parantaa, mitä voisi tehdä täysin uudella tavalla tai millaisia täysin uusia innovaatioita omaan liiketoimintaan voisi syntyä. Koulutuksessa pohditaan haasteita joihin digitalisaatio voi tuoda ratkaisuja ja keskustellaan esimerkkitapauksista, joissa uusia ratkaisuja on otettu onnistuneesti käyttöön. Lisäksi toimitusketjua tarkastellaan asiakkaalle arvoa tuottavana kokonaisuutena – palveluna – joka mahdollistaa kilpailuedun saavuttamisen.

Koulutuksen tavoitteena on
– Varmistaa ymmärrys nykytilasta, perusperiaatteista ja lainalaisuuksista
– Ymmärtää miten digitalisaatio muuttaa toimitusketjua ja vaikuttaa johtamiseen
– Muodostaa suunnitelma toimitusketjun tai -verkoston kehittämiseksi

Koulutuksen kieli on suomi mutta osa kurssimateriaaleista ja ennakkotehtävistä on englannin kielellä.

Hyödyt
Koulutuksessa kartoitetaan mitä uutta osaamista sekä minkälaisia taitoja ja resursseja tarvitset erilaisten digitaalisten työkalujen ja prosessien käytäntöön viemiseksi. Kasvatat osaamistasi digitaalisista teknologioista ja valmiuksiasi viedä muutosta eteenpäin yrityksessäsi. Näissä pohdinnoissa sinua tukevat alan asiantuntijamme ja kollegat muista yrityksistä.

Kenelle?
Toimitusketjun johtaminen digiajassa -ohjelma on tarkoitettu johtajille ja päälliköille, joiden vastuualueeseen kuuluu toimitusketjujen kehittäminen ja optimointi.

Kouluttajat
Katsaus alan teknologiaan perustuu Aalto-yliopistossa tehtyihin tutkimuksiin, joiden aiheita ovat tekoäly, automaatio, robotiikka, virtuaalitodellisuus ja lohkoketjut. Kouluttajilla on vahva asiantuntemus digitalisaation ja kehittyvän teknologian teoriasta ja käytännöstä niin yritys- kuin yliopistomaailmastakin.

Kouluttajina toimii:
Pekka Lettijeff, Industrial Advisor, Lettijeff Advisory AB
Marja Blomqvist, Partner & Senior Consultant, QDC Business Engineering
Timo Seppälä, Professor of Practice, Aalto-yliopisto
Juuso Töyli, Adjunct Professor, Aalto-yliopisto
Max Finne, apulaisprofessori, Aalto-yliopisto
Kari Hiekkanen, tohtoritutkija, Aalto-yliopisto


OHJELMA

Koulutuksen alussa käydään läpi toimitusketjun perusprosessit digitalisaation näkökulmasta – millaisten sovellusten avulla prosesseihin on saatu tehokkuutta unohtamatta asiakasfokusta. Toimitusketjun simulaatiopelissä konkretisoituu eri päätösten vaikutukset koko ketjuun ja liiketoiminnan tulokseen. Lähipäivien aikana syvennytään data-analytiikan mahdollisuuksiin päätöksenteon tukena ja miten ekosysteemit, alustat ja lohkoketjuteknologiat vaikuttavat toimitusketjun johtamiseen digiajassa.

Koulutus koostuu kahdesta lähiopetusjaksosta (2 + 2 pv) sekä ennakkoon katsottavista teknologiavideoista. Lähiopetusjaksojen välissä osallistuja työstää omaa digisuunnitelmaansa.

Ennakkotehtävien suorittamiseksi osallistujat saavat pääsyn Introduction to Digital Transformation Technologies -verkkokurssin teknologiavideoihin. Ennen lähiopetusjaksoja katsottavien videoiden avulla perehdytään mitä eri teknologiat ovat ja miten niitä voi hyödyntää.

—-

06.05.2019
1. Päivä

Aamupala

09.00 Program opening Digital landscape & SCM Strategy

Lounas

13.00 Toimitusketjun ydinprosessit, S&OP

—-

07.05.2019
2. Päivä

Aamupala

09.00 Yrityssimulaatiopeli

Lounas

13.00 Yrityssimulaatiopeli

—-

05.06.2019
3. Päivä

Aamupala

09.00 Ekosysteemit, alustat ja lohkoketju -teknologia.
Vaikutukset toimitusketjun johtamiseen

Lounas

13.00 Datan ja analytiikan hyödyntäminen toimitusketjuissa ja päätöksenteossa

—-

06.06.2019
4. Päivä

Aamupala

09.00 Toimitusketju palveluna ja kilpailuetuna

Lounas

13.00 Workshop, Roadmap for Digitalization implementation, where to start

————————

Koulutuspaikka:
Aalto University Professional Development
Mechelininkatu 3 C
00100 Helsinki

Ajankohta:
06.05.-06.06.2019 klo 9.00-16.30

Hinta:
3 200
euroa /hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Mikäli Asiakas peruuttaa osallistumisensa valmennusohjelmaan 15-21 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 20 % Palvelun hinnasta. Peruutuksen tapahtuessa 8-14 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 50 % Palvelun hinnasta. Jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen tai peruutusilmoitus jää kokonaan tekemättä, veloitetaan Asiakkaalta koko osallistumismaksu.

Ilmoittaudu koulutukseen 15.4.2019 mennessä.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.