Quality Knowhow Karjalainen järjestää nyt koulutuksen:

Toleranssisuunnittelu – Kuinka asiakastarpeet ja tuotteet toleroidaan (2 pv)

”Toleranssisuunnittelu on ns. ennustamistiede, jolla ennustetaan tuotteen ja/tai prosessin suoritusarvossa tapahtuvat vaihtelut, virheet ja viat. Kuinka paljon asiakas sietää vaihtelua tai miten suuri vaihtelu voi olla, että laite toimii tai sen voi koota. Vaihtelut, virheet ja viat syntyvät muutoksista, joita tapahtuu komponenteissa, materiaaleissa, työtavoissa tai mittauksissa.”

Sisältö
Tuotteen ja prosessin toiminnan sekä kokoonpanon onnistumisen sanelee toleranssi (spesifikaatio). Myös tuotekustannukset määräytyvät suurelta osalta toleranssien perusteella.

Kuinka moni on kysynyt, miten toleranssimme on asetettu? Onko vaatimuksessa järkeä? Hylkäämmekö ja säädämmekö turhaan tuotteita ja prosesseja vai onko toleranssirajamme liian löysät? Ovatko suorituskykyvaatimukset oikein asetettu?

Kurssilla käydään läpi keskeiset toleranssisuunnittelun perusteet ja menetelmät. Toleranssisuunnittelun kurssi valmentaa johtoa ja asiantuntijoita ymmärtämään ja soveltamaan toleranssisuunnittelua sekä laadun ja kustannusten optimointia.

Kenelle?
Kurssi sopii suunnittelu- ja tuotekehitysinsinööreille ja -teknikoille, valmistusteknikoille, -päälliköille ja -insinööreille, testausinsinööreille, laatuinsinööreille, luotettavuusinsinööreille ja Black Belteille.

Kenelle? Kouluttaja
Antti Piirainen


OHJELMA

Päivä 1

8.30 Ilmoittautuminen ja kahvi

09.00 Avaus, esittely ja ohjelma

09.15 Johdatus toleranssisuunnitteluun
Toleroinnin historialliset juuret ja nykypäivä
Toleranssien kehittäminen
Konseptit, määrittelyt ja keskinäissuhteet
Suunnittelutoleranssien sovittaminen prosessiin
Johdatus taguchilaiseen toleranssianalyysiin
Tuotekustannusten ja laadun balansointi
Taguchin lähestymistapa tolerointiin

12.00 Lounas

13.00 Perinteinen toleranssia nalyysi
Standarditoleranssijulkaisujen/valmistajien suositukset
Lineaarinen ja ei-lineaarinen Worst Case-tekniikka
Lineaarinen ja ei-lineaarinen tilastollinen tolerointi

14.30 Kahvi

15.00 Herkkyysanalyysi

15.30 Tietokoneperusteiset tekniikat

16.00 Kustannusperusteinen toleranssianalyysi

16.30 Ensimmäinen päivä päättyy

—-

Päivä 2

08.30 Toinen päivä alkaa

08.35 Perinteisen toleroinnin vahvuudet ja heikkoudet

09.45 Taguchin laatuhävikkiin perustuva tolerointi
Laadun hävikkifunktio (QLF)
Neliöllisen hävikkifunktion soveltaminen tolerointiin

11.30 Katsaus ortogonaalikokeisiin (DoE)

12.00 Lounas

13.00 Toleranssianalyysikokeen suunnittelu
Kokeellinen toleranssisuunnittelu
Kokeellisen toleranssisuunnittelun prosessi
Esimerkkejä toleroinnista

14.30 Kahvi

15.00 Toleranssisuunnittelun suhde luotettavuuden parantamiseen

15.45 Yhteenveto ja keskustelu

16.00 Toinen päivä päättyy

————————

Koulutuspaikka:
Sibeliustalo
Ankkurikatu 7
15140 Lahti

Ajankohta:
28.-29.11.2018 klo 9.00 – 16.00

Hinta:
1150
euroa /hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Ilmoittautumiset olisi hyvä tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Ilmoittautumiset vahvistetaan sähköpostikutsulla viikkoa ennen tilaisuuden alkua. Jos tilaisuuteen ilmoitettu henkilö on estynyt saapumasta, voi organisaatio vaihtaa kuluitta osallistujan ilmoittamalla siitä koulutuksen järjestäjälle. Peruutukset tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.