fbpx
Turvallisuuskoordinaattori ja rakennusprojektien turvallisuus (1 pv)
Nyt etäkoulutuksena!
Eventium järjestää nyt koulutuksen:

Turvallisuuskoordinaattori ja rakennusprojektien turvallisuus (1 pv)

697 euroa /hlö + alv 24 %

697 EUR

20.04.2021, Etäkoulutus , Etäkoulutus 7 huhtikuun, 2021 Sampo Korppoo

Laadunvarmistus , Rakentaminen

(4.8)

Palaute aikaisemmista koulutuksista:

 • "Koulutus antoi hyvät perustiedot rakennustyömaan työturvallisuuden perusteista, vastuista ja eri toimijoiden rooleista."

 • "Koulutus oli erittäin kattava ja hyödyllinen, kouluttajan omat kokemukset antoivat mukavan lisämausteen."

 • "Pätevillä turvallisuuskoordinaattoreilla on suuri vaikutus työmaiden turvallisuuden kehittämiseksi ja nollatapaturman saavuttamiseksi."

 • "Tiivis paketti."

 • "Koulutuksessa saa kattavan katsauksen miten turvallisuusvastuut rakennushankkeessa jakaantuvat sekä asiatietoa turvallisuuskoordinaattorina toimimisesta."

  Nimetty, vastuullinen turvallisuuskoordinaattori on lakisääteinen vaatimus

  Rakennus- ja asennustyömaan turvallisuus sekä turvallisuuskoordinaattorin rooli, vastuut ja tehtävät.

  Lakisääteinen vaatimus on nimetä työmaille turvallisuudesta vastuullinen turvallisuuskoordinaattori. Turvallisuuskoordinaattoreita tarvitaan siis todella paljon. Iso osa toimii tehtävissä ilman asianmukaista koulutusta ja ymmärtämättä miten ison vastuun ovat ottaneet kantaakseen. Koordinaattorikoulutusta ei ole ole myöskään tarjolla riittävästi suhteessa tarpeisiin.


  Kenelle 

  Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka toimivat rakennuttajina tai rakennuttajan edustajana, rakennus- ja asennustöiden suunnittelijoina, päätoteuttajina, turvallisuuskoordinaattoreina, projektijohtajina tai -päällikköinä, rakennus- ja asennusliikkeiden turvallisuus- tai työsuojelupäällikköinä tai -asiantuntijoina.


  Hyödyt

  Koulutukseen osallistuvat saavat kattavan tieto- ja materiaalipaketin rakennus- ja asennustöiden turvallisuudesta sekä turvallisuuskoordinaattorin ja muiden vastuuhenkilöiden rooleista, vastuista ja tehtävistä. Koulutuksesta annetaan todistus.


  Kouluttaja Kari Helislahti, turvallisuusasiantuntija

  Kouluttajana toimii Kari Helislahti, jolla on laaja kokemus turvallisuusjohtamisesta, työturvallisuudesta, rakennus- ja asennustyömaiden turvallisuudesta sekä projektien riskienhallinnasta ja turvallisuudesta.


  Ennakkotehtävä 

  Pohdi, millaisia riskejä ja turvallisuusnäkökohtia liittyy rakennus- ja asennustyömailla toimimiseen. Ennakkotehtävä toimitetaan sähköpostiisi kaksi viikkoa ennen koulutusta Osallistumisinfon yhteydessä.


  Vuorovaikutteinen etävalmennus!

  Tämä koulutus toteutetaan Zoomilla, joka toimii etävalmennuksena mukavasti. Pidämme taukoja riittävästi ja mukana on myös harjoituksia. Voit kysyä ja kommentoida päivän aikana.

  Saat lisätietoa Osallistumisohjeessa, joka lähetetään sinulle sähköpostitse viikkoa ennen koulutusta.

  Ohjelma

  Turvallisuuskoordinaattori ja rakennusprojektien turvallisuus (1 pv)

  • Ennakkotehtävän purku

  Turvallisuuslainsäädäntö ja muut turvallisuusvaatimukset

  Rakennus- ja asennushankkeiden osapuolten yleiset velvollisuudet

  Turvallisuusvastuut ja -tehtävät rakennus- ja asennustöissä

  • Rakennuttaja
  • Suunnittelija
  • Päätoteuttaja
  • Urakoitsijoiden esimiehet
  • Työntekijän velvollisuudet

  Turvallisuuskoordinaattori

  • Rooli ja turvallisuusvastuut
  • Osaaminen, pätevyys ja koulutus
  • Tehtävät rakennus- ja asennushankkeen eri vaiheissa

  Rakennus- ja -asennusprojektin riskit ja riskienhallinta

  • Rakennus- ja asennustöihin liittyvät uhat ja vaaratekijät
  • Uhkien kartoitus ja analysointi
  • Riskienhallinta- ja -turvallisuustoimenpiteiden suunnittelu ja toteutus

  Johtaminen ja turvallisuusjohtaminen rakennus- ja asennustöissä

  • Turvallisuusjohtaminen ja hyvä turvallisuuskulttuuri
  • Hyvä projektijohtaminen
  • Turvallisuussuunnitelmat, -ohjeet ja muut -asiakirjat
  • Turvallisuusmittarit
  • Perehdytys, koulutus ja viestintä
  • Läheltä piti-/vaaratilanne- ja vahinkoilmoitusmenettely
  • Vakuutukset
  • Vaadittavat luvat, todistukset, kortit, näytöt sekä harmaantalouden estäminen
  • Turvallisuustarkastukset ja muu -valvonta
  • Rakennus- ja asennustyömaa-alueen turvallisuus
  • Erityistä vaaraa aiheuttavien ja lupaa vaativien töiden turvallisuus
  • Pelastus- ja ensiapuvalmius, työterveyshuolto
  • Jätteidenkäsittely ja muu ympäristönsuojelu
  • Sidosryhmät ja yhteistyö niiden kanssa
  • Muut huomioitavat turvallisuusnäkökohdat rakennus- ja asennusprojekteissa
  • Rakennus- ja asennusprojektien turvallisuustason arviointi ja kehittäminen

  Aikataulu

  8.45 Ilmoittautuminen ja yhteyksien tarkistus

  9.00 Koulutus alkaa

  12:00 Lounastauko (noin 60 min)

  16.00 Koulutus päättyy

  Taukoja noin 45 minuutin välein


  Koulutuspaikka: Verkkovalmennus (voit osallistua mistä tahansa internet-yhteyden päästä omalla tietokoneellasi tai mobiililaitteellasi)

  Ajankohta: 20.04.2021

  Osallistumismaksu: 597 euroa (+ alv 24%). Sisältää sähköisen materiaalin.

  Ryhmäetuhinnat: samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 557 euroa / hlö (+ alv 24%), kolme tai useampi osallistujaa: 497 euroa/ hlö (+ alv 24%)

  Myös tiimi- sekä yritys- ja organisaatiokohtaisena, pyydä tarjous!


  Peruutusehdot:

  Peruutus on ilmoitettava viimeistään 8 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50% koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

  Kouluttajan muut kurssit

  Samankaltaisia kursseja