Kiwa Inspecta järjestää nyt koulutuksen:

Turvallisuusnäkökohdat koneinvestoinneissa (1 pv)

Huomio! Koulutuksen ajankohta on muuttunut (aikaisemmin 27.9.2018). Uusi ajankohta on 25.9.2018. 

Monet konehankintoja ja investointipäätöksiä tekevät olettavat, että turvallisuusasiat ovat kunnossa, kun kone on nimekkään valmistajan kertoman mukaan ”CE-hyväksytty” ja sen kyljessä komeilee siitä todistuksena CE-merkintä. Viimeistään allekirjoitettu ”CE-todistus” (oikeasti EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus) saa ostajan yleensä täysin vakuuttuneeksi siitä, että koneen valmistaja on hoitanut kaikki velvollisuutensa asianmukaisesti. Valitettavasti näin ei kuitenkaan aina ole. Koneiden hankinnoista vastaavilla onkin sen vuoksi merkittävä rooli konekaupan onnistumisessa myös turvallisuusnäkökohtien kannalta. Sen sijaan, että oltaisiin hyväuskoisia ja oletettaisiin koneiden valmistajien tuntevan kaikki turvallisuusmääräykset, konehankintoihin osallistuvilla tulisi vastapuoleen verrattuna olla vähintään yhtä paljon – ellei jopa enemmän – tietoa koneiden turvallisuutta koskevista vaatimuksista ja vastuiden jakautumisesta.

Koulutuksen sisältö
Koulutuksessa käydään läpi niitä koneiden turvallisuuteen ja konedirektiivin 2006/42/EY vaatimuksiin liittyviä näkökohtia, jotka konehankintoja ja hankintaspesifikaatioita tekevien tulisi ottaa huomioon jo ennen hankintasopimusten allekirjoittamista. Kurssilla käydään läpi myös konehankintojen eri osapuolten vastuita ja velvollisuuksia koneiden turvallisuuden varmistamisessa.

Koulutuksen päätteeksi järjestetään ns. kysymysklinikka, jonka aikana käsitellään koulutuksen aikana esiin nousseita kysymyksiä ja/tai osallistujien toimittamia kysymyksiä (kysymyksiä voi toimittaa luennoitsijoille etukäteen sähköpostitse).

Kenelle koulutus sopii?
Koulutus on tarkoitettu kaikille erilaisten koneiden ja konelinjojen hankintoja suunnitteleville, esimerkiksi osto-, hankinta-, työturvallisuus-, laatu- tai riskienhallintaorganisaatioon kuuluville. Koulutus on yleinen eikä siinä rajoituta mihinkään tiettyyn koneryhmään.

Kouluttajat
Katri Tytykoski
, johtava asiantuntija, Kiwa Inspecta
Jenni Kiviaho, johtava asiantuntija, Kiwa Inspecta

OHJELMA

8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9:00 Koulutuksen avaus
– Yleiset asiat
– Osallistujien omien kysymysten kerääminen
Katri Tytykoski, Inspecta Tarkastus Oy

9:15 Konedirektiivin 2006/42/EY vaatimukset koneen ostajan näkökulmasta
– Valmistajan velvollisuudet ostajan näkökulmasta
– Koneen dokumentaatio ja merkinnät
– Koneturvallisuusstandardien rooli konedirektiivin vaatimuksien soveltamisessa
Katri Tytykoski, Inspecta Tarkastus Oy

11:30 Lounastauko

12:15 Koneen hankinnassa huomioon otettavat tekniset näkökulmat
Jenni Kiviaho
, Inspecta Tarkastus Oy

14:00 Kahvitauko

14:15 Osittain valmiit koneet ja niiden hankinnassa huomioon otettavat erityisnäkökohdat
Katri Tytykoski
, Inspecta Tarkastus Oy

15:00 Eri osapuolten vastuut ja velvollisuudet konehankinnoissa ja koneita käyttöönotettaessa (koneen toimittaja/valmistaja, tilaaja/työnantaja)
Katri Tytykoski
, Inspecta Tarkastus Oy

15:30 Kysymysklinikka: osallistujien omien käytännön kysymysten käsittely

16:00 Koulutus päättyy
————————

Koulutuspaikka:
Scandic Helsinki Aviacongress
Robert Huberin tie 4
01510 Vantaa

Aika:
25.09.2018 Klo 9.00 – 16.00

Hinta:
645 eur
(+ alv 24 %)

Peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta, eikä osallistuja saavu koulutukseen, veloitamme koko koulutusmaksun. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.