fbpx
Turvallisuusnäkökohdat koneinvestoinneissa (1 pv)
Inspecta Academy järjestää nyt koulutuksen:

Turvallisuusnäkökohdat koneinvestoinneissa (1 pv)

EUR

15.11.2016, Holiday Club Tampereen Kylpylä, Tampere Lapinniemenranta 12, Tampere 5 marraskuun, 2016 Sampo Korppoo

Työturvallisuus

Monet konehankintoja ja investointipäätöksiä tekevät olettavat, että turvallisuusasiat ovat kunnossa, kun kone on nimekkään valmistajan kertoman mukaan ”CE-hyväksytty” ja sen kyljessä komeilee siitä todistuksena CE-merkintä. Viimeistään allekirjoitettu EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus saa ostajan yleensä täysin vakuuttuneeksi siitä, että koneen valmistaja on hoitanut kaikki velvollisuutensa asianmukaisesti. Valitettavasti näin ei kuitenkaan aina ole. Koneiden hankinnoista vastaavilla onkin sen vuoksi merkittävä rooli konekaupan onnistumisessa myös turvallisuusnäkökohtien kannalta. Sen sijaan, että oltaisiin hyväuskoisia ja oletettaisiin koneiden valmistajien tuntevan kaikki turvallisuusmääräykset, konehankintoihin osallistuvilla tulisi vastapuoleen verrattuna olla vähintään yhtä paljon – ellei jopa enemmän – tietoa koneiden turvallisuutta koskevista vaatimuksista ja vastuiden jakautumisesta.

Koulutuksessa käydään läpi niitä koneiden turvallisuuteen ja konedirektiivin 2006/42/EY vaatimuksiin liittyviä näkökohtia, jotka konehankintoja ja hankintaspesifikaatioita tekevien tulisi ottaa huomioon jo ennen hankintasopimusten allekirjoittamista. Kurssilla käydään läpi myös konehankintojen eri osapuolten vastuita ja velvollisuuksia koneiden turvallisuuden varmistamisessa.

Koulutuksen päätteeksi järjestetään ns. kysymysklinikka, jonka aikana käsitellään koulutuksen aikana esiin nousseita kysymyksiä ja/tai osallistujien toimittamia kysymyksiä (kysymyksiä voi toimittaa luennoitsijoille etukäteen kurssin ennakkokyselykaavakkeen kautta tai sähköpostitse).

Luennoijat:
Katri Tytykoski, asiantuntija, Inspecta Tarkastus
Jukka Laaksonen, johtava asiantuntija, Inspecta Tarkastus


Ohjelma:

08:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09:00 Kurssin avaus ja päivän tavoitteet

 Konedirektiivin 2006/42/EY vaatimukset koneen ostajan näkökulmasta

– Valmistajan velvollisuudet ostajan näkökulmasta

– Koneen dokumentaatio ja merkinnät

– Koneturvallisuusstandardien rooli konedirektiivin vaatimuksien soveltamisessa

Katri Tytykoski, asiantuntija, Inspecta Tarkastus

10:15  Edellinen aihe jatkuu

11:15 Lounas

12:00 Osittain valmiit koneet ja niiden hankinnassa huomioon otettavat erityisnäkökohdat

Katri Tytykoski

13:00 Turvallisuuden varmistaminen koneinvestoinneissa

– Investoinnin suunnittelun ja toteuttamisen eri vaiheissa huomioon otettavat asiat

– Koneen käyttövarmuuden ja kunnossapidollisten näkökohtien huomioon ottaminen koneita hankittaessa

 Jukka Laaksonen, johtava asiantuntija, Inspecta Tarkastus

14:00 Kahvi

14:15  Edellinen aihe jatkuu

15:00 Turvallisuusvastuut ja -velvollisuudet konehankinnoissa

– Eri osapuolten vastuut ja velvollisuudet konehankinnoissa ja koneita käyttöönotettaessa (koneen toimittaja/valmistaja, tilaaja/työnantaja)

Katri Tytykoski

15:30 Kysymysklinikka: kurssilaisten omien käytännön kysymysten käsittely

16:00 Koulutus päättyy

Koulutuspaikka:
Holiday Club Tampereen Kylpylä, Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere

Aika:
15.11.2016

Hinta:
615 eur
+ alv 24 %

Hintaan sisältyy koulutus, materiaali ja ohjelman mukaiset tarjoilut

Peruutusehdot:

Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta, eikä osallistuja saavu koulutukseen, veloitamme koko koulutusmaksun. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja