Edita järjestää nyt koulutuksen:

Työaikalain haastavat käytännön kysymykset (2 h)

Ketkä kuuluvat työaikalain soveltamisen piiriin? Missä tilanteissa voidaan katsoa, että työntekijällä on työaika-autonomia? Voiko työmatkustaminen olla työaikaa? Mitä enimmäistyöaika tarkoittaa? Kenen kanssa voidaan sopia joustotyöajasta? Voidaanko hätätyötä käyttää työtaisteluiden aikana?

Työaikalainsäädäntö uudistui vuonna 2020, kun lakia muokattiin vastaamaan modernin työelämän tarpeita. Muutoksella tavoiteltiin muun muassa työaikajoustoja. Uutta työaikalaki on ehditty soveltaa jo tovin aikaa, ja useat haastavat kysymykset ovat nousseet esille työpaikoilla.

Työnantajalla on nykyään velvollisuus järjestelmällisesti seurata työntekijöidensä työajan enimmäismäärää, mutta mikä aika lasketaan mukaan ja miten seuranta tulee järjestää? Haastavaa on myös se, mitä tarkoitetaan sellaisella työaika-autonomialla, jonka myötä työ voi jäädä työaikasuojan ulkopuolelle. Milloin esihenkilöt ja johtavassa asemassa olevat henkilöt voivat jäädä työaikalain ulkopuolelle, ja mitä se lopulta tarkoittaa? Entä sovelletaanko työaikalakia etätyössä?

Työpaikkojen näkökulmasta on tärkeää osata noudattaa lain velvoitteita ja laatia muun muassa työaikakirjanpito lain vaatimusten mukaisesti. Mitä vaihtoehtoja työaikakirjanpidon laatimiselle on? Miten työnantajan on varauduttava työaikalakia koskeviin työsuojeluviranomaisen tarkastuksiin?

Tässä tehokkaassa webinaarikoulutuksessa pureudumme työaikalain haastaviin kohtiin työoikeuden kokeneen asiantuntijan OTT, varatuomari, dosentti Jaana Paanetojan johdolla sekä kuulemme myös Aki Erikssonin (lakimies, Lounais-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue) puheenvuoron siitä, minkä asioiden on oltava kunnossa mahdollisen työaikaa koskevan työsuojelutarkastuksen varalta.

Koulutus kuuluu Työoikeuden haastavat kysymykset -webinaarisarjaan, voit osallistua edullisesti koko webinaarisarjaan tai valita sinua kiinnostavan yksittäisen webinaarin.

Koulutus vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:
– Mikä aika luetaan työajaksi? Milloin matkustamiseen käytetty aika on työaikaa?
– Kuka saa lain mukaista työaikasuojaa (työaika-autonomian sisältö ja vaikutus)?
– Miten enimmäistyöaika lasketaan?
– Miten vuosilomat ja muut vapaat otetaan huomioon työajan enimmäismäärään laskettaessa?
– Mitä etä- ja hybridityön työaikakysymyksistä on hyvä tietää?
– Mihin tilanteisiin joustotyöaika soveltuu?
– Mitä on hätätyö, ja milloin sitä on perusteltua käyttää?
– Voidaanko hätätyötä käyttää työtaisteluiden aikana?
– Mitä työaikadokumentaatiota työnantajalla on oltava?
– Check list työnantajalle: mitä oltava kunnossa mahdollisen työaikaa koskevan työsuojelutarkastuksen varalta.


Kenelle?
– Asianajajille
– Työoikeusjuristeille
– HR-johdolle ja -asiantuntjoille
– Esihenkilöille
– yritysjohdolle
– Työnantaja- ja työntekijäjärjestön asiantuntijoille, asiamiehille, juristeille

Koulutuksen osallistuja saa:
– Monipuolisen ja käytännönläheisen kahden ja puolen tunnin webinaarikoulutuksen työaikalain haastavista kysymyksistä.
– Mahdollisuuden esittää kysymyksiä ja kommentteja kouluttajille ennakkoon.
– Koulutuksen webinaaritallenteen puolen vuoden ajaksi käyttöönsä.
– Edilex-verkkopalvelun käyttöoikeuden määräajaksi (alkaen ilmoittautumisesta ja päättyen neljä viikkoa koulutuksen jälkeen).


Kouluttajat
Jaana Paanetoja
, OTT, varatuomari, dosentti
Jaana on puolueeton työoikeuden moniosaaja. Hänellä on laaja ja monipuolinen kokemus opettajana ja kouluttajana eri yhteisöissä sekä kirjojen ja artikkeleiden kirjoittajana. Muun ohessa hän on osallistunut lainvalmisteluun, työneuvoston ja työtuomioistuimen toimintaan.

Aki Erikssonin, Lakimies. Lounais-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue.
Aki on toiminut jo yli 10 vuoden ajan työsuojeluhallinnossa lakimiehenä ja toiminut sinä aikana kouluttajana niin tarkastajakunnalle kuin asiakkaillekin. Akin vastuulle kuuluvat työaikaan, työsopimuksiin ja työsyrjintään liittyvät juridiset kysymykset ja hän osaakin lähestyä näitä teemoja hyvin käytännönläheisesti. Aki edustaa myös työsuojeluviranomaista työrikosoikeudenkäynneissä puolueettomana asiantuntijana.OHJELMA

3.00 Tervetuloa webinaariin

13.05 Työaikalain haastavat käytännön kysymykset
– Kuka ja missä tehty työ saa työaikalain mukaista suojaa?
– Työaika-autonomian ja lain ulkopuolelle jäävä työ.
– Työaikaa vai jotain muuta työhön liittyvää aikaa?
– Joustotyöaika.
– Enimmäistyöajan haasteet.
– Hätätyön uudet käyttökohteet?
– Check list” työnantajalle: mitä oltava kunnossa mahdollisen työaikaa koskevan työsuojelutarkastuksen varalta.

15.30 Koulutus päättyy

—————————-

Koulutuspaikka:
Koulutus järjestetään etänä

Ajankohta:
23.3.2023

Hinta:
290 euroa
/hlö + alv 24 %. Koulutuksen hintaan sisältyy tallenne, joka on osallistujien katsottavissa kuusi kuukautta koulutuksen jälkeen.

Kun ilmoitat webinaariin useamman osallistujan samasta organisaatiosta, ovat voimassa seuraavat alennetut hinnat:

2-5 osallistujaa: 240 euroa + alv 24% / hlö
6-10 osallistujaa: 200 euroa + alv 24% / hlö

(Alennus lasketaan 1 hlö perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.)

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

ILMOITTAUTUMINEN

(Toimi heti - paikkoja rajoitetusti!)


Kyllä, ilmoittaudun Työaikalain haastavat käytännön kysymykset (2 h) -koulutukseen 23.03.2023, Etäkoulutus
Hlö(ä)