fbpx
Työelämän tietosuoja: työntekijöiden henkilötietojen käsittely rekrytoinnista työsuhteen päättymiseen (3 h)
Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Työelämän tietosuoja: työntekijöiden henkilötietojen käsittely rekrytoinnista työsuhteen päättymiseen (3 h)

450 euroa /hlö + alv 24 %

450 EUR

19.09.2024, Etäkoulutus , Etäkoulutus 7 kesäkuun, 2024 Sampo Korppoo

Lakitieto , Tieto- ja viestintäteknologia

Työnantajan on erityisen tärkeä varmistua noudattavansa voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä työntekijöidensä henkilötietojen käsittelyn osalta, sillä tietosuojaa koskevien yksityiskohtaisten säännösten rikkomisesta voi seurata työnantajalle paitsi mainehaittaa, myös sakkoja tai vahingonkorvausvelvollisuus.

Työnantajan lakisääteinen velvollisuus on käsitellä työntekijöiden henkilötietoja tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti koko työsuhteen elinkaaren ajan aina rekrytoinnista työsuhteen päättymiseen. Työntekijöiden henkilötietojen kerääminen ja käsittely vaatii työnantajalta lisäksi tietosuojalainsäädännön mukaisten prosessien ja ohjeistuksen olemassaoloa. Uusi yhteistoimintalaki puolestaan edellyttää työnantajan ja henkilöstön edustajan välisessä vuoropuhelussa käsiteltävän tietosuojalainsäädännöstä johtuvia velvoitteita, kuten henkilötietojen keräämistä työhön otettaessa ja työsuhteen aikana.

Käytännönläheisessä koulutuksessa pureudutaan keskeisiin työntekijöiden henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä koskeviin kysymyksiin rekrytoinnista aina työsuhteen päättymiseen asti ottaen huomioon henkilötietojen säilyttämistä koskevat velvoitteet työsuhteen päättymisen jälkeen.

Koulutuksessa saat selkeitä toimintaohjeita yksityisyyden ja tietosuojan toteuttamiseksi työpaikoilla ja vastauksen mm. seuraaviin keskeisiin kysymyksiin:
– Henkilötietojen käsittelyn edellytykset: mitä tietoja työntekijöistä saa kerätä ja tallentaa? Milloin on ylipäätään kyse henkilötietojen käsittelystä?
– Työnantajan tiedonantovelvollisuus: miten ja milloin työntekijöitä on informoitava henkilötietojen käsittelystä?
– Terveydentilaa koskevat tiedot: miten ja millä edellytyksin työntekijöiden terveydentilatietoja voidaan käsitellä?
– Työsuhteen päättyminen: mitkä seikat työnantajan on huomioitava henkilötietojen käsittelyn osalta työsuhteen päättyessä?
– Kuinka kauan henkilötietoja on säilytettävä työsuhteen päättymisen jälkeen?
– Mitä velvoitteita uudesta yhteistoimintalaista johtuu työnantajalle koskien työntekijöiden henkilötietojen käsittelyä?

Kouluttaja:
Kiira Koponen
, VT, asianajaja, VALO Partners Asianajotoimisto Oy
Kiira on työoikeuteen ja julkisiin hankintoihin erikoistunut asianajaja ja varatuomari, jolla on pitkä ja vankka kokemus asiakkaiden avustamisesta ja kouluttamisesta sekä työoikeudellisissa että tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä. Ennen yrittäjäksi ryhmistä Kiira on työskennellyt asianajotoimistossa työoikeustiimin vetäjänä, sekä Helsingin hovioikeudessa ja markkinaoikeudessa.


OHJELMA

Yleistä tietosuojasta työelämässä
– Tietosuojaa koskevat normit
– Tietoja käsittelevät henkilöt
– Yhteistoimintavelvoitteet

Tietojen käsittely työsuhteen elinkaaren aikana
– Rekrytointi
– Työsopimuksen tekeminen
– Terveydentilatietojen käsittely
– Työsuhteen päättyminen

Työnantajan velvollisuudet
– Tietojen säilytysajat
– Rekisteröityjen työntekijöiden oikeudet
– Seuraamukset tietosuojaa koskevista rikkomuksista


Koulutuspaikka:
Etäkoulutus

Ajankohta:
19.9.2024, klo 9:00-12:00

Hinta:
450 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

Varaamme oikeuden muutoksiin, ja siirtää jo sovittuja lähikoulutuksia myöhempään ajankohtaan, tai muuttaa etäkoulutuksiksi. Koulutus saattaa siirtyä tai peruuntua mm. viranomaismääräysten vuoksi, tai vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Muutosten osalta tiedotamme osallistujia erikseen.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja