Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Työlainsäädäntö haltuun – HR-managerin tietopaketti (3 h)

Laadi hyviä työsopimuksia ja vältä työsuhteiden ongelmatilanteet


Työlainsäädäntöä ja työsopimusten olennaisimpia asioita käytännönläheisesti

• Mistä työsopimuksissa voidaan ja mistä niissä kannattaa sopia?
• Mitkä ovat esihenkilön ja työntekijän oikeudet ja velvoitteet työsuhteissa?
• Millaisilla perusteilla sopimukset ovat irtisanottavissa ja miten yhteistoimintalaki tulisi huomioida irtisanomistilanteissa?
• Miten työnantajan tulisi menetellä ongelmatilanteissa kuten työpaikkakiusaamis- ja häirintätilanteissa?
• Miten yritys huolehtii whistleblowing-kanavasta käytännössä?
• Käytännön esimerkkien kautta havainnollistetaan erilaisia työsuhteen päättämistilanteita ja opastetaan välttämään ongelmia työsuhteiden päättämisessä.

Miksi Työlainsäädäntö haltuun -koulutus on hyödyllinen?
Monissa yrityksissä on puutteita työsopimuksissa – tilanteet muuttuvat ja ihmiset etenevät urallaan, mutta sopimusten päivittäminen usein unohtuu. Usein työsopimuksissa ei huomioida riittävästi työntekijän asemassa ja tehtävissä olevia eroja: johtotason henkilön työsopimus on erilainen kuin esimerkiksi suorittavaa työtä tekevän työntekijän työsopimus.


Kenelle
Työlainsäädäntö haltuun -koulutus on tarkoitettu kaikille esihenkilöille ja muille, jotka ovat tekemisessä yrityksen henkilöstöasioiden, rekrytoinnin tai työsopimusten parissa
– esimerkiksi toimitusjohtajat, henkilöstöpäälliköt ja talousjohtajat.


Mitä saat osallistujana
• opit ymmärtämään työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvoitteet
• saat työkaluja hyvien työsopimusten laatimiseen
• opit esihenkilön näkökulmasta välttämään tyypillisimpiä työsuhteisiin liittyviä ongelmatilanteita.


Kouluttaja

Petri Nevalainen, sopimus- ja lakiasioiden asiantuntija, Työlainsäädäntö haltuun -kouluttaja

Kouluttajana toimii Partner, KTM Petri Nevalainen Smartius Oy:stä. Hän avustaa päivittäin yrityksiä erilaisissa työsopimuksiin liittyvissä kysymyksissä.
Petri on pidetty kouluttajamme vuosien esiintymiskokemuksella, ja hän saa jatkuvasti kiittävää palautetta asiantuntevista, suosituista koulutuksistaan.

 

Osallistujien palautetta aiemmista koulutuksista:
– ”Tiivis ja hyvin organisoitu tietopaketti.”
– ”Erittäin tärkeä ja ajankohtainen aihe.”
– ”Hyvät luennointitaidot!”
– ”Paljon ajateltavaa ja uutta tärkeää tietoa.”
– ”Sujuva ja selkeä esitystapa!”
– ”Hyvää tietoa sopimuksista ja sopimisesta.”
– ”Pätevä kouluttaja.”
– ”Hyvin rytmitetty koulutus.”
– ”Sain hyvät perustiedot ja kertauksen aiheeseen.”
– ”Hyviä esimerkkejä!”


Ohjelma

8:45 Yhteyksien tarkistus
9:00 Koulutus alkaa
– pidämme tauon sopivassa kohdassa
12:00 Koulutus päättyy

Työsopimuksen solmiminen ja työsopimuksen ehdot
• Työsopimuksia koskeva lainsäädäntö
• Työehtosopimukset
• Toistaiseksi voimassa oleva ja määräaikainen työsopimus
• Sopimuksen keskeiset ehdot: mistä voidaan ja kannattaa sopia?
• Koeaika
• Kilpailu- ja houkuttelukielto sekä kilpailulainsäädännön uudistus
• Salassapitovelvoitteet

Esihenkilön ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet työsuhteessa
• Mistä työsuhteen normit tulevat?
• Esihenkilön yleiset velvollisuudet: yhdenvertainen kohtelu, tasa-arvo, työturvallisuus ja yksityisyydensuoja
• Esihenkilön velvollisuudet ongelmatilanteissa: työturvallisuus, häirintä työpaikalla, työpaikkakiusaaminen
• Työnantajan direktio-oikeus
• Työntekijän lojaliteettivelvollisuus

Sopimusten irtisanominen ja päättäminen sopimuksella
• Miten ja millä perusteilla työsopimukset ovat päätettävissä?
• Varoitusmenettely
• Sairauspoissaolot – onko oikeutta irtisanoa työsopimus niiden perusteella?
• Työsopimusten päättämissopimukset
• Yhteistoimintamenettely ja yhteistoimintalain uudistus

Whistleblowing-lain keskeiset vaatimukset työnantajalle
• Miten yritys huolehtii whistleblowing-kanavasta käytännössä?
• Keskeiset vaatimukset HR-toiminnoille

Aikaa kysymyksille


Ajankohta:
tiistai 28.3.2023 klo 9 – 12

Hinta:
397 euroa / hlö + alv 24 %.
– sisältää sähköisen koulutusmateriaalin.

Ryhmäetuhinta:
Samasta organisaatiosta on kaksi osallistujaa: 357 euroa / hlö + alv 24 %,
kolme tai useampia osallistujia: 297 euroa / hlö + alv 24 %.


Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 8 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa.


 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.