Eventium järjestää nyt koulutuksen:

Työnjohtajan tärkeimmät esimiestaidot (1 pv)

Lisää kyvykkyyttä työnjohtamisen haasteisiin.

Tuntuuko sinusta

 • Pitääkö koko ajan olla varmistelemassa, hoituuko työt?
 • Tuntuuko, että yksinkertaisistakin asioista täytyy jatkuvasti olla kertaamassa?
 • Onko tuloksen kanssa haasteita? Sopimuksia on moneen suuntaan.
 • Myrkyttääkö joku tai jokin asia yhteishenkeä ja pilaa työilmapiiriä?
 • Onko yhteinen päämäärä selkeä, vai kertooko jokainen hieman eri tavoitteista?

Tässä valmennuksessa panostetaan siihen, että hommat hoituvat entistä paremmin.


Kenelle

Koulutus sopii erityisen hyvin työnjohtajille eri toimialoilla. Lisäksi tämä päivä soveltuu hyvin muille esimiehille, tiiminvetäjille ja asiantuntijoille, jotka haluavat kehittää ja syventää ihmisten johtamisen osaamistaan, sekä parantaa työn tuottavuutta.

Teemme ennen koulutusta ennakkokyselyn, jolloin osallistujat voivat kertoa lyhyesti omista ajankohtaisista haasteistaan. Kouluttaja voi käsitellä näitä teemoja ja tilanteita päivän ohjelmassa.


KouluttajaAntti Nevalainen, Valmento Oy, palveluliiketoiminta, myynti, johtaminen, esimieskoulutus, Eventium

Kouluttajana toimii valmentaja, esimies, toimitusjohtaja Antti Nevalainen, Valmento Oy.

Antilla on jo 23 vuoden kokemus palveluliiketoiminnasta ja hän on valmentanut ihmisiä menestymään omassa myynti- ja johtamistyössään toistakymmentä vuotta. Taustalla on käytännön menestyksekästä kulttuurin luomista vuosikymmenien varrelta.

Kiitetty kouluttaja ja Menestyvä johtaja -kilpailussakin palkittu Antti kertoo:

Kehittämälläni konseptilla  olen saanut aikaiseksi upeita tuloksia taloudellisesti, kulttuurillisesti ja sosiaalisen pääoman muodossa. 

Tulokset puhukoot puolestaan! 


OHJELMA

08.30 Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamukahvi

09.00 Koulutus alkaa

Työnjohtaja eri odotusten ristipaineessa

 • Työnjohtajan rooli ja tehtävät
 • Eri toimialojen erityispiirteet
 • Arki ja käytännöt hankkeen ja urakan valvojana ja vastuuhenkilönä

Työpaikalla on säännöt ja arvot, joihin kuitenkin sekoittuvat ihmisten tunteet ja mielipiteet.

Pelisäännöillä on väliä

 • Miten pelisäännöt vaikuttavat ja miten ne parhaimmillaan toimivat.
 • Aina on niitä, jotka eivät ymmärrä noudattaa sääntöjä, mutta niiden sisällä voi olla liikkumavaraa.
 • Alaisten odotukset, organisaation ylätasoilta tulevat käskyt ja omat käsitykset hyvästä johtamisesta.

Mistä on kyse, kun homma ei toimi?

 • Esimiehen ymmärrys tilanteesta voi olla puutteellinen.
 • Työntekijän epäröinti perustuu usein johonkin pelkoon.
 • Ilmapiiri luo mahdollisuudet jaksamiselle.

Tunteet kuohuvat

 • Ihmisten käytökselle on aina syitä. Työkaluja ihmisten ymmärtämiselle.
 • Työkaluja ihmisten ymmärtämiselle.
 • Miten lisätä yhteistyötä ja parantaa tehokkuutta.

11.30 – 12.30 Lounas

Työn sujuvuus käytännössä ja mistä se rakentuu.

Työtaidot ja jaksaminen?

 • Taidot joita harjoitella.
 • Nyrkit savessa, vai polttamassa kynttilää molemmista päistä?
 • Sanoilla on vaikutusta, tunteet ohjaavat voimakkaasti.

Suhdanteet vaihtelevat, varautuminen kannattaa

 • Odotetaanko parempia aikoja, vai luodaanko jotain uutta.
 • Ihmisten ja sopimusten piilotettu potentiaali.
 • Määräykset muuttuvat, muutosjohtamista ja ketteryyttä tarvitaan

14.00 Iltapäiväkahvit

Osallistujien ennakkokysymysten käsittely ja case-esimerkkejä

 • Ennakkokysymyksiä käsitellään soveltuvin osin myös muun ohjelman yhteydessä

Työn kuormittavuutta ja stressiä voi vähentää oikeanlaisella johtamisella

 • Kaikkea ei tarvitse tehdä itse, mutta on myös asioita joita ei voi ulkoistaa.
 • Kilpailu on kovaa, suhteilla kasvava merkitys
 • Riskit kasvaa, miten käy turvallisuudelle.

Suunnitelmat ja käytäntö

 • Menestys on jotain mikä rakennetaan. Hyvä kiertämään.
 • Yrityksen maine ja yksilön ammattiylpeys.
 • Miten tästä eteenpäin?

15.00 Valmennuspäivä päättyy


Koulutuspaikka: Radisson Blu Royal Hotel, Runeberginkatu 2, Helsinki

Ajankohta: 14.2.2018

Osallistumismaksu: 597 euroa (+ alv 24 %). Sisältää materiaalin sekä tarjoilun.

Alennukset: Kaksi tai useampi samasta organisaatiosta 557 euroa/hlö


Peruutusehdot:

Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50% koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.