fbpx
Työoikeudellinen osaaja -koulutussarja (3 pv)
Suomen Liikekirjat järjestää nyt koulutuksen:

Työoikeudellinen osaaja -koulutussarja (3 pv)

EUR

20.09.-15.11.2016, Radisson Blu Royal Hotel, Helsinki Runeberginkatu 2, Helsinki 5 syyskuun, 2016 Sampo Korppoo

Lakitieto

Kolmipäiväinen työoikeuden koulutussarja tarjoaa kattavan paketin keskeisestä työlainsäädännöstä ja sen soveltamisesta työpaikan arjessa. Työsuhteen eri vaiheet käsitellään teorian ja valaisevien case-esimerkkien avulla. Saat myös konkreettiset mallit työlainsäädännön vaatimista suunnitelmista. Koulutussarja koostuu seuraavista päivistä:

1. Työoikeus työsuhteen alussa, tiistai 20.9.2016 
2. Työoikeus työsuhteen aikana, torstai 13.10.2016 
3. Työoikeus työsuhteen päättyessä, tiistai 15.11.2016

 
Kenelle?
Organisaation työoikeusvastaaville, henkilöstöhallinnon ammattilaisille, yritysjohdolle ja laajempaa työoikeudellista osaamista tarvitseville esimiehille.

Asiantuntijoina:
VT Katja Leppänen, joka toimii työoikeuden asiantuntijana Elinkeinoelämän keskusliitto EK:ssa. Katja osallistuu työlainsäädännön kolmikantaiseen valmisteluun ja neuvoo yrityksiä. Sivutoimenaan hänellä on muun muassa työneuvoston ja yhdenvertaisuuslautakunnan jäsenyydet. Katja on kokenut ja pidetty kouluttaja.

VT Mika Kärkkäinen, joka toimii Elinkeinoelämän keskusliitto EK:ssa lakimiehenä. Hän osallistuu työlainsäädännön kolmikantaiseen valmisteluun. Lisäksi hän kouluttaa työoikeutta ja hoitaa työoikeudellisia riita-asioita. Mika on saanut hyvää palautetta koulutuksistaan.


OHJELMA klo 9–16.00

1. koulutuspäivä: Työoikeus työsuhteen alussa
Mistä työsuhteen ehdot tulevat?

– keskeiset työoikeudelliset lait ja niiden pakottavuus
– työehtosopimukset – mistä asioista määrätään tesseissä?
– työsopimus
– vakiintunut käytäntö – milloin yksipuolisesta käytännöstä voi tulla sitova sopimus?
– esimiehen työnjohto-oikeus – direktio-oikeuden rajat
 
Rekrytointi & työsopimuksen tekeminen
– saako työnantaja valita vapaasti haluamansa työntekijän?
– syrjintäkysymykset ja yksityisyyden suoja rekrytointiprosessissa
– tyypilliset työsopimusehdot – mistä asioista kannattaa sopia ja mistä ei?
– miten työehdot kannattaa muotoilla sopimukseen?
– koeaika, salassapito- ja kilpailukieltosopimukset ym.
 
Erilaiset työnteon muodot
– määräaikaiset, osa-aikaiset ja ”nollasopimukset”
– yt-lain henkilöstösuunnitelma ja sen toteuttaminen käytännössä
– vuokratyö ja alihankinta
– yt-velvoitteet ja tilaajavastuuvelvoitteet alihankintaa tai vuokratyövoimaa käytettäessä

2. koulutuspäivä: Työoikeus työsuhteen aikana
Miten työsuhteen ehtoja muutetaan?

– työnjohto-oikeudella, sopimalla vai miten?
– esimerkkeinä palkan, työtehtävien ja työntekopaikan muuttaminen
– työajan muuttaminen – mm. lisätyö, ylityö
– työn järjestelyihin liittyvät yt-neuvottelut
 
Tasapuolinen kohtelu, syrjintä ja häirintä
– syrjinnän kiellot – mikä on syrjintää, mikä ei?
– tasapuolisen kohtelun velvoite – miten tämä eroaa syrjinnästä?
– yhdenvertaisuussuunnitelma
– tasa-arvosuunnitelma
– häirinnän ehkäiseminen – velvoitteet eri laeissa
 
Työkyky ja sen alentuminen
– työturvallisuus ja siihen liittyvät suunnitelmat – mikä on olennaista?
– työterveyshuolto ja työterveyden toimintaohjelma
– varhaisen välittämisen mallit
– päihteiden käyttö, hoitoonohjaus
– sairauspoissaolot ja palkanmaksuvelvollisuus – yleisimmät väärinkäsitykset
– sairastuminen vuosilomalla
– työsuhteen päättäminen työkyvyn vähentymisen perusteella
 
Poissaolo töistä
– vuosiloma, opintovapaa, vuorotteluvapaa ja osa-aikaeläke
– eri perhevapaamuodot ja niiden väliset erot
– työhönpaluuoikeus
 
3. koulutuspäivä: Työoikeus työsuhteen päättyessä
Työntekijän velvollisuudet ja niiden rikkomiseen puuttuminen

– lojaliteettivelvoite, ulottuminen myös vapaa-aikaan ja sosiaaliseen mediaan
– sopimaton käytös, epärehellisyys ja rikollinen toiminta
– kilpailevan toiminnan kiellon ja salassapidon rikkominen
– työntekijän työturvallisuusvelvoite ja velvoite pidättäytyä häirinnästä
– työpaikan käytännöt rikkomiseen puututtaessa – varoitusmenettely, tasapuolisuus
– irtisanominen vs. purku vs. sopiminen työsuhteen päättymisestä – mikä kannattaa milloinkin?
 
Työvoiman vähentäminen
– lomauttaminen, osa-aikaistaminen, irtisanominen taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla
– työn vähentyminen – milloin työ on vähentynyt laissa säädetyllä tavalla?
– uuden työntekijän palkkaamisen kielto
– uudelleensijoittaminen, takaisinottovelvollisuus – velvollisuuksien sisältö käytännössä
– yt-menettely ja muut työnantajan velvollisuudet työvoimaa vähennettäessä
 
Korvausvelvollisuus ja muut sanktiot lainvastaisesta toiminnasta
– työntekijän vastuu
– työnantajan vastuu


Koulutuspaikka:
Radisson Blu Royal Hotel (Runeberginkatu 2), Helsinki

Aika:
20.09.2016, 13.10.2016 sekä 15.11.2016, kello 9–16.00

Hinta:
Koulutussarjan hinta on 1590 eur + alv 24 %.
Hinta sisältää kattavan koulutusmateriaalin ja koulutuspäivien tarjoilut.

Peruutusehdot:
Koulutuspaikan varaus on mahdollista peruuttaa maksuttomasti 14 päivää ennen tilaisuuden alkua. Laskutus tapahtuu sen jälkeen. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja