fbpx
Työoikeuden ajankohtaispäivä (1 pv)
Edita järjestää nyt koulutuksen:

Työoikeuden ajankohtaispäivä (1 pv)

740 euroa /hlö + alv 24 %

740 EUR

28.10.2021, Scandic Simonkenttä, Helsinki Simonkatu 9, Helsinki 1 heinäkuun, 2021 Sampo Korppoo

Lakitieto

Työoikeuden ajankohtaispäivä 2021 kutsuu juridiikan, johtamisen ja henkilöstöhallinnon asiantuntijat syventymään ajankohtaisiin lakiuudistuksiin, työoikeuden uusimpaan oikeuskäytäntöön sekä työelämän mielenkiintoisiin ilmiöihin.

Viime vuosi oli työpaikoilla monin tavoin poikkeuksellinen ja koronapandemian vuoksi voimaantulleet väliaikaiset työlait asettivat organisaatioille paineen mukautua nopeasti muuttuvaan tilanteeseen. Niin HR kuin työoikeusjuristit ovat olleet aivan uudenlaisten haasteiden ja kysymysten äärellä työssään. Työoikeuden ajankohtaispäivän orientaatiopuheenvuorossa avataan, mistä poikkeuksellisena vuonna riideltiin ja mistä taas ollaan oltu samaa mieltä.

Työlainsäädäntöön on tulossa vuoden 2022 alusta voimaan tulevia useita merkittäviä uudistuksia, joihin organisaatioiden kannattaa jo varautua: Yhteistoimintalaki uudistuu. Työntekijöiden kilpailukieltosopimusta koskevaa sääntely muuttuu. Entä mitä whistleblowing-direktiivi tulee edellyttämään organisaatioilta? Mitä muuta EU:sta on tulossa? Työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvos Nico Steiner käy läpi puheenvuorossaan ajankohtaisia työlakien muutoksia ja mitä uudistuksilla tavoitellaan.

Ajankohtaista työoikeudessa on myös paikallinen sopiminen, josta on käyty vilkasta keskustelua viime aikoina. Miten lainsäädäntö raamittaa sopimista? Kuka edustaa ja ketä? Miten neuvottelutilanteet etenevät käytännössä? Jaana Paanetoja pureutuu aiheeseen puheenvuorossaan, jota kommentoi SAK:n Anu-Tuija Lehto.

Päivän aikana syvennytään muun muassa seuraaviin aiheisiin:
– Millaisia uudistuksia työlainsäädännössä on luvassa vuonna 2021?
– Miten poikkeuksellinen vuosi on vaikuttanut työpaikkoihin riitelyn näkökulmasta?
– Millaisia haasteita paikallisen sopimisen lisääntyminen voi asettaa juridiikalle?
– Mitä voimme oppia viimeaikaisesta oikeuskäytännöstä?

Päivä huipentuu työsopimusklinikkaan. Klinikalla pääset kysymään asiantuntijoilta sinua askarruttavia kysymyksiä TES-shoppailun, kilpailukieltosopimusten sekä työsuhteen päättymisen jälkeisestä takaisinottovelvoitteen teemoista.

Asiantuntijoiden monipuolisia näkemyksiä ja päivänpolttavia aiheita yhteen kokoavan päivän puheenjohtajana toimii asianajaja, osakas Timo Jarmas Eversheds Asianajotoimistosta.

Tule mukaan avartamaan ymmärrystäsi työoikeuden ajankohtaisista teemoista ja saamaan uusia näkökulmia työhösi!

Kenelle?
– HR-johdolle ja -asiantuntijoille
– esimiehille
– työoikeusjuristeille
– työntekijä- ja työnantajajärjestöjen asiantuntijoille ja asiamiehille

Kouluttajat:

Timo Jarmas, asianajaja, osakas, Asianajotoimisto Eversheds
Timo Jarmas on erikoistunut työoikeuteen ja riitojen ratkaisuun. Timolla on pitkä kokemus työ- ja virkamiesoikeudellisista prosesseista yleisissä tuomioistuimissa ja hallinto-oikeuksissa. Lisäksi hänellä on monipuolinen kokemus työturvallisuusrikosasioista ja välimiesmenettelyistä. Timon asiantuntemus kattaa laaja-alaisesti ja monipuolisesti yritystoiminnan uudelleenjärjestelyihin, yhteistoimintamenettelyyn, johtaja- ja työsopimuksiin sekä työehtosopimusten soveltamiseen ja vaihtamiseen liittyvät kysymykset. Hän neuvoo kotimaisia ja kansainvälisiä asiakkaita vaativissa työoikeudellisissa kysymyksissä ja pitää koulutuksia, luentoja ja seminaariesityksiä työoikeudesta. Timo toimii Eversheds Asianajotoimisto Oy:n työoikeus -osaamisryhmän sekä koulutus ja julkaisut -osaamisryhmän vetäjänä.

Jaana Paanetoja, OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti
OTT, varatuomari, dosentti Jaana Paanetoja on puolueeton työoikeuden moniosaaja. Hänellä on laaja ja monipuolinen kokemus opettajana ja kouluttajana eri yhteisöissä sekä kirjojen ja artikkeleiden kirjoittajana. Muun ohessa hän on osallistunut lainvalmisteluun, työneuvoston ja työtuomioistuimen toimintaan.

Nico Steiner, hallitusneuvos, työ- ja elinkeinoministeriö
Hallitusneuvos Nico Steiner toimii työ- ja elinkeinoministeriössä työelämän sääntely -ryhmässä. Pääasiallisesti hänen tehtäviinsä kuuluu työlainsäädännön valmistelu.

Anu-Tuija Lehto, lakimies, SAK
Varatuomari, LL.M., Anu-Tuija Lehto on SAK:n lakimies sekä työtuomioistuimen jäsen. Hän on osallistunut työaikalakia valmistelleen työryhmän työhön.

Maria Penttilä, asianajaja, osakas, Asianajotoimisto Roihu
Asianajaja, varatuomari Maria Penttilä on erityisesti työoikeuteen erikoistuneen Asianajotoimisto Roihu Oy:n osakas. Marialla on yli kymmenen vuoden laaja ja monipuolinen kokemus erilaisten työoikeudellisten toimeksiantojen hoitamisesta. Maria konsultoi päivittäin työnantajia heidän arkisissa työoikeuden haasteissa ja hoitaa myös työsuhteeseen ja sen päättymiseen liittyviä vaativia oikeudenkäyntejä. Maria myös kouluttaa aktiivisesti erityisesti työoikeuden alalla.

Maisa Nikkola, osakas, asianajaja, Bird & Bird
Osakas, asianajaja Maisa Nikkola johtaa Bird & Birdin Suomen ja Pohjoismaiden työoikeusryhmiä. Maisalla on yli viidentoista vuoden kokemus työsuhteisiin liittyvästä oikeudellisesta neuvonnasta ja hän onkin yksi Suomen arvostetuimmista työoikeuden asiantuntijoista. Maisa avustaa sekä kansallisia että kansainvälisiä yrityksiä laaja-alaisesti työoikeudellisissa asioissa. Useat kansainväliset asianajopalveluita arvioivat hakemistot ovat arvioineet Maisan yhdeksi Suomen parhaista työoikeuden asiantuntijoista (PLC Which Lawyer, Chambers and Partners ja the Best Lawyers). Maisa on myös kysytty ja tunnettu luennoitsija työoikeuteen liittyvissä tilaisuuksissa.

Leena Alapuranen, OTL, tietosuojajohtaja
OTL, CIPP/E Leena Alapuranen on tietosuojaan ja yksityisyyden suojaan perehtynyt lakimies. Leenalla on vankka kokemus tietosuoja-asetuksesta ja sen käytännön soveltamisesta. Leena on toiminut useita vuosia kouluttajana tietosuojaan liittyvissä aiheissa.

Markus Lohi, asianajaja Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen
Asianajaja Markus Lohi työskentelee työ- ja virkaoikeuteen erikoistuneen Asianajotoimisto Kasanen & Vuorisen palveluksessa. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus työ- ja virkasuhteisiin liittyvien riita- ja rikosasioiden hoitamisesta yleisissä tuomioistuimissa, työtuomioistuimessa ja hallintotuomioistuimissa.


OHJELMA

Puheenjohtaja Timo Jarmas, asianajaja, osakas, Eversheds Asianajotoimisto Oy

8:30 Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamukahvi

9:00 Tervetuloa!

9:05 Orientaatio: Mikä juuri nyt työpaikoilla puhututtaa ja miksi?
– Miten viimeisin vuosi on vaikuttanut riitoihin?
– Mistä ollaan oltu samaa mieltä? Millaisista asioista tällä hetkellä riidellään?

Jaana Paanetoja, OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti
Timo Jarmas, asianajaja, osakas, Eversheds Asianajotoimisto Oy

9:30 Tärkeimmät työlakien uudistukset: mikä muuttuu ja mitä uudistuksilla tavoitellaan?
– Uusi yhteistoimintalaki
– Whistleblower-direktiivi
– Kilpailukieltosopimukset
– Mitä uutta EU:sta?

Nico Steiner, hallitusneuvos, työ- ja elinkeinoministeriö

10:15 Tauko

10:30 Työpaikalla tapahtuvan sopimisen lisääntyminen: haasteet juridiikalle ja työpaikan osaamiselle

– Miten lainsäädäntö raamittaa sopimista?
– Työehtosopimukseen sidotun vs. järjestäytymättömän työnantajan työpaikka
– Kuka edustaa ja ketä?
– Neuvottelutilanteet käytännössä

Jaana Paanetoja, OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti
Kommentoimassa Anu-Tuija Lehto, lakimies, SAK sekä Janne Makkula, työmarkkinajohtaja, Suomen Yrittäjät

11:20 Viimeaikainen ajatuksia herättänyt oikeuskäytäntö
– KKO 2021:17, yhteistoimintalain hyvitys työsuhteen ehtojen muutostilanteessa
– KKO 2021:9, irtisanomisperusteeseen vetoamisen kohtuullinen aika
– KKO:2020:74, uudelleensijoitusvelvollisuus henkilöperusteisessa irtisanomisessa
– Lisäksi mahdollisesti muuta tuoretta oikeuskäytäntöä kevään ajalta
– Mitä ratkaisuista voi oppia?

Maria Penttilä, asianajaja, varatuomari, Asianajotoimisto Roihu Oy
Markus Lohi, asianajaja, Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy

12:10 Lounas

13:10 Kuulemista ja selvittämistä – miten menettelyt toteutetaan työpaikoilla oikein?

Maisa Nikkola, asianajaja, osakas, Bird & Bird

14:00 Tietoisku: Tietosuoja pandemia-aikana – miten tietoja käsitellään oikein?

– Koronatieto – terveydentilaa koskeva tieto?
– Miten koronatietoja käsitellään työpaikoilla

Leena Alapuranen, OTL, tietosuojajohtaja

14:30 Kahvitauko

14:50 Työsopimusklinikat: kysymyksiä ja vastauksia

1) Yritystoiminnan muutokset ja työehtosopimukset (tes-shoppailu)
2) Kilpailukieltosopimukset
3) Työsuhteen päättymisen jälkeinen takaisinottovelvoite

Klinikan vetäjinä toimivat Timo Jarmas, asianajaja, osakas, Eversheds Asianajotoimisto Oy ja Jaana Paanetoja, OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti

15:50 Koonti ja loppukeskustelu

16:00 Ajankohtaispäivä päättyy

Koulutuspaikka:
Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9, 00100 Helsinki

Koulutus toteutetaan myös webinaarina.

Ajankohta:
28.10.2021 klo 09.00 – 16.00

Hinta:
740 euroa
/hlö + alv 24 %.

Webinaarin hinta:
690 euroa
+ alv. 24% /hlö.

Kun ilmoitat webinaariin useamman osallistujan samasta organisaatiosta, ovat voimassa seuraavat alennetut hinnat:

2-5 osallistujaa: 490 euroa + alv 24% / hlö
6-10 osallistujaa: 390 euroa + alv 24% / hlö

Edilexin käyttäjät: -15% koodilla EDILEX
Creditan käyttäjät: -15% koodilla CREDITA
Julkisen sektorin edustajat: -15% koodilla JULKINEN
Lakimiesliiton jäsen: -20% koodilla LAKIMIESLIITTO

(Alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.)

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja