Edita järjestää nyt koulutuksen:

Työpaikan ongelmatilanteet sosiaali- ja terveysalalla – esimiehen oikeudet ja velvollisuudet (3 h)

Millaisia tyypillisiä työoikeudellisia ongelmatilanteita ilmenee sosiaali- ja terveysalan työyhteisöissä? Kenen ongelmaan tulee puuttua ja miten ongelmiin puututaan? Missä menee koeaikapurun, varoituksen, irtisanomisen ja purkamisen kynnys? Miten nämä käytännössä toteutetaan? Entä mitä tarkoittaa työntekijän ja toisaalta työnantajan lojaliteettivelvollisuus?

Hoitoalalla kärsitään kovasta työvoimapulasta. Sijaisuusjärjestelyjä ja hoitajien vaihtumisia on paljon, ja laajaan työntekijäjoukkoon saattaa joskus osua myös hoitoalalle epäsopivia henkilöitä. Toimiala on sellainen, että työntekijän laiminlyönnillä tai velvoitteiden vastaisella menettelyllä voi olla vakavia seurauksia, mutta silti tilanteisiin puuttuminen työoikeudellisin keinoin koetaan toisinaan hankalaksi. Esimies on usein alaistensa entinen kollega, mikä saattaa vaikeuttaa johtamista. Joskus työnjohto-oikeudellisten keinojen käyttäytyminen johtaa väitteeseen siitä, että esimies kiusaa.

Ongelmatilanteita voi muodostua myös esimerkiksi sen vuoksi, että työntekijä käyttäytyy epäasiallisesti asiakasta tai työtoveria kohtaan. Joskus päihdeongelmat voivat aiheuttaa velvoitteiden vastaista käyttäytymistä. Toisaalta toimialaan liittyvä esimerkiksi erityinen salassapitovelvollisuus asettaa erityisiä odotuksia työntekijän asialliselle ja lojaalille käyttäytymiselle.

Koulutuksessa saat vastauksen mm. seuraaviin kysymyksiin:
– Miten huomioida toimialan erityispiirteet esimiestyössä ja johtamisessa? Millaista juridista merkitystä johtamisessa tehdyillä valinnoilla voi olla?
– Miten erilaisiin ongelmatilanteisiin tulisi puuttua? Millaisia eri keinoja ja hyviä käytänteitä on olemassa?
– Missä menee koeaikapurun, varoituksen, irtisanomisen tai purkamisen kynnys?
– Millaisia seikkoja huomioidaan laiminlyönnin tai velvoitteen rikkomisen vakavuuden arvioinnissa?
– Miten tulee toimia, mikäli työnjohdollinen toimenpide johtaa väitteeseen kiusaamisesta?

Kenelle?
Koulutus sopii sekä yksityisellä että julkisella terveydenhoitosektorilla toimiville:
– Osastonhoitajat
– Ylihoitajat
– Hallinnolliset ylihoitajat
– Potilasasiamiehet
– HR

Kouluttaja:
AA, FM Salla Pyymäki, Asianajotoimisto Roihu Oy
Asianajaja Salla Pyymäki on erikoistunut työ- ja virkasuhdeoikeuteen. Hän toimii neuvonantajana monipuolisissa työ- ja virkasuhdeoikeudellisissa kysymyksissä muun muassa työ- ja virkasuhteen päättämistilanteissa, yhteistoimintaneuvotteluissa ja erilaisissa yritysjärjestelyissä. Hän konsultoi myös julkisten organisaatioiden muutosprosesseissa, ja hänellä on kokemusta kunnallisesta hallintomenettelystä. Salla Pyymäki avustaa työnantajia erilaisissa työyhteisöjen ongelmatilanteissa esimerkiksi kiusaamisväitteiden selvittämisprosesseissa. Hän toimii asiamiehenä erilaisissa riitaprosesseissa yleisessä tuomioistuimessa, hallintotuomioistuimessa ja välimiesmenettelyssä. Salla Pyymäki kouluttaa paljon eri alojen esimiehiä työ- ja virkasuhdeoikeudellisista aiheista. Hänellä on myös pedagoginen koulutus.


OHJELMA

8:30 Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamukahvi

9:00 Tervetuloa koulutukseen

9:05 Esimiehenä ja työnantajan edustajana sosiaali- ja terveysalalla
– Toimialan erityispiirteet
– Mitä juridisia vaikutuksia johtamisessa tehdyillä valinnoilla on?
– Työnantajan työnjohto- ja valvontaoikeus ja velvollisuus

9:45 Esimiehen keinot puuttua laiminlyönteihin ja velvoitteiden vastaiseen käyttäytymiseen
– Koeaikapurun kynnys ja koeaikapurkuun vetoamisessa huomioitavaa
– Työoikeudelliset sanktiot ja niiden perusteltu käyttäminen: huomautus ja varoitus
– Milloin irtisanomiskynnys ylittyy?
– Milloin voi tulla kysymykseen työsuhteen purkaminen
– Konkreettisia toimialaan liittyviä esimerkkitapauksia

10:15 Tauko

10:30 Edellinen teema jatkuu

11:00 Erityistilanteita
– Millaisia erityispiirteitä toimialalla liittyy lojaliteettivelvollisuuteen?
– Mikä on sananvapauden ja lojaliteettivelvollisuuden suhde?
– Hoitoonohjauskäytännön suhde kurinpidollisten keinojen käyttöön
– Muiden menettelytapaohjeiden huomioiminen ongelmatilanteissa (työsuojelu, varhainen puuttuminen ym.)

12:00 Koulutus päättyy

————————

Koulutuspaikka:
Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki

Koulutuksen tallenne on osallistujien käytössä 6 kk koulutuksen jälkeen.

Ajankohta:
tiistai 10.03.2020

Hinta:
Seminaari: 450 euroa
/hlö + alv 24 %.

Webinaari: 400 euroa + alv. 24% /hlö.

Kun ilmoitat webinaariin useamman osallistujan samasta organisaatiosta, ovat voimassa seuraavat alennetut hinnat:

2-5 osallistujaa: 190 euroa + alv 24% / hlö
6-10 osallistujaa: 150 euroa + alv 24% / hlö

Julkisen sektorin etuhinta -20% (koodilla julkinen20)
Edilex-käyttäjän etuhinta -20% (koodilla edilex20)
Credita-käyttäjän etuhinta -20% (koodilla credita20)
Lakimiesliiton jäsenetu -20% (koodilla lakimiesliitto20)

(Alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.)

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.