Edita järjestää nyt koulutuksen:

Työpaikkaväkivalta – Työnantajan velvoitteet ja uhkaavien tilanteiden hoitaminen (1 pv)

Työpaikkaväkivallalla tarkoitetaan tapahtumia, joissa työntekijöitä loukataan siten, että heidän turvallisuutensa, terveytensä tai hyvinvointinsa joko suoraan tai epäsuorasti vaarantuu. Väkivallan tekijöitä voivat olla asiakkaat, työtoverit tai ulkopuoliset henkilöt. Väkivalta voi ilmetä fyysisenä väkivaltana, väkivallan uhkana, kiusaamisena tai ahdisteluna.

Erityisesti hoito- ja sosiaalialan sekä vartiointi- ja poliisialan työntekijät kohtaavat usein väkivaltaa työssään. Vakivallan uhka on läsnä myös muun muassa monissa palvelualan ammateissa ja opetusalalla.

Työnantajille on velvollisuus huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta. Onkin tärkeää, että työnantajat huolehtivat turvallisen työympäristön suunnittelusta ja valvonnasta, työntekijöiden ohjeistamisesta ja kouluttamisesta väkivaltaisten tilanteiden varalle. Esimerkiksi sosiaalisen median kautta tapahtuva kiusaaminen vaatii monia työnantajia päivittämään toimintamallejaan.

Käytännönläheisessä koulutuspäivässä käsitellään muun muassa seuraavia kysymyksiä:
– Mitkä ovat työnantajan työturvallisuusvelvoitteet: miten henkilöstöä on suojattava?
– Miten varautua fyysisen ja henkisen väkivallan tilanteisiin – ja kuinka toimia näissä tilanteissa?
– Missä menevät sananvapauden ja lojaliteettivelvoitteen rajat, jos työntekijä arvostelee työnantajaa tai sen toimintaa, tai agitoi asiakkaita boikotoimaan yritystä?
– Miten käsitellä suoraan tai sosiaalisen median kautta tulleita solvauksia?
– Miten jälkihoito traumaattisten tilanteiden jälkeen tulisi järjestää?
– Milloin työpaikkakiusaamisesta tulee rikos?


Kenelle?
Koulutus on suunnattu muun muassa:
– HR-johdolle ja -asiantuntijoille
– esimiehille
– luottamushenkilöille
– työturvallisuudesta ja -suojelusta vastaaville
– liittojen asiantuntijoille
– lakimiehille (asianajajille, yritysjuristeille, tuomareille)
– työturvallisuutta kouluttaville.


Kouluttajat:
Päivän kouluttajat muodostavat monialaisen asiantuntijajoukon. Kouluttajina on sekä juridiikan, työterveyspsykologian että turvallisuusjohtamisen asiantuntijoita.

Kouluttajien joukossa ovat muun muassa OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja, viestintäoikeuden professori Päivi Korpisaari, asianajaja, Eversheds Asianajotoimiston osakas Timo Jarmas, Tehy ry:n lakimies Tero Peltonen, turvallisuuskouluttaja Markku Hietanen ja työterveyspsykologi Nina Lyytinen.OHJELMA

8:30 Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamukahvi

9:00 Tervetuloa!

9:05 Lainsäädäntö ja työnantajan lakisääteiset työturvallisuusvelvoitteet
– Miten henkilöstöä on suojattava?
– Milloin työnantaja on tehnyt tarpeeksi?
– Työturvallisuus, työsopimuslaki, lojaliteetti ja vastuullisuus
Jaana Paanetoja, OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti

10:00 Väkivalta ja uhkaavat tilanteet: käytännön esimerkkejä toimintaohjeineen
– Itsetuhoisuudella/väkivallalla uhkaaminen
– Työtovereiden kuormittaminen vapaa-aikana
Nina Lyytinen, työterveyspsykologi, työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologi (PsL), Terveystalo

10:30 Väkivalta ja uhkaavat tilanteet juridisesta näkökulmasta – mitä työnantajan tulisi huomioida ja miten ohjeistaa?
– Kaksi tapausesimerkkiä: väkivaltatilanne ja vakava laiton uhkaus
Tero Peltonen, lakimies, Tehy

11:00 Tauko

11:15 Kohteena työnantajan edustajat: sananvapaus vs. työntekijän lojaliteettivelvoite
Päivi Korpisaari, viestintäoikeuden professori, Helsingin yliopisto

12:00 Aikaa keskustelulle

12:15 Lounas

13:15 Fyysisen väkivallan kohtaaminen
Markku Hietanen, opettaja, Turun ammatti-instituutti, Turvallisuusala

14:00 Jälkihoito väkivalta- ja uhkatilanteiden jälkeen
Nina Lyytinen, työterveyspsykologi, työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologi (PsL), Terveystalo

14:35 Kahvitauko

14:55 Rikosoikeudellinen näkökulma: Väkivalta työyhteisön sisällä. Milloin työpaikkakiusaamisesta tulee rikos?
Timo Jarmas, asianajaja, osakas, Asianajotoimisto Eversheds

15:45 Koonti ja loppukeskustelu

16:00 Koulutus päättyy

—————————-

Koulutuspaikka:
Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki

Ajankohta:
torstai 06.02.2020

Hinta:
740 euroa
/hlö + alv 24 %.

Julkisen sektorin etuhinta -20 %
Edilex-käyttäjän etuhinta -20 %
Credita-käyttäjän etuhinta -20 %
Lakimiesliiton jäsenetu -20 %

(Alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.)

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.