fbpx
Työsopimuksen päättäminen (5 h)
järjestää nyt koulutuksen:

Työsopimuksen päättäminen (5 h)

497 euroa /hlö + alv 24 %

497 EUR

14.-15.04.2021, Etäkoulutus , Etäkoulutus 2 maaliskuun, 2021 Sampo Korppoo

HR ja henkilöstöhallinto , Lakitieto , Toiminnan kehittäminen , Työilmapiiri , Webinaarit

Työkalupakki työsuhteiden päättämistilanteisiin


1.osa: 14.4.2021 klo 13.00 – 15.30
2.osa: 15.4.2021 klo 13.00 – 15.30


Työnantajan edustajille ja esimiehille soveltuvassa koulutuksessa saat käytännönläheisesti ja kattavasti tietoa työsopimusten päättämisestä ja siihen liittyvistä ongelmatilanteista.

Saat vastauksen muun muassa seuraaviin kysymyksiin:
– Milloin työntekijä voidaan irtisanoa henkilöön liittyvällä perusteella?
– Milloin työnantajalla on taloudellis-tuotannollinen irtisanomisperuste?
– Milloin työsopimus voidaan purkaa koeajalla?
– Mitä menettelyjä työsopimuksen päättämisessä tulee noudattaa?
– Mitä seuraa, jos lain vaatimaa menettelyä ei ole noudatettu?
– Voidaanko työsuhde päättää työpaikkakiusaamisen vuoksi?
– Voidaanko työsuhde päättää sairauspoissaolojen vuoksi?
– Voidaanko työsuhde päättää työntekijän alisuoriutumisen perusteella?
– Miten työnantajan tulee menetellä, jotta työsopimuksen päättäminen ei riitaudu myöhemmin?
– Miten voidaan menetellä ongelmatilanteessa, jos irtisanomisperuste on epävarma?
– Kuinka laaditaan pätevä työsuhteen päättämissopimus?

Saat yksityiskohtaista tietoa erilaisista työsopimuksen päättämistilanteista:
– henkilöön liittyvä irtisanominen,
– taloudellis-tuotannollinen irtisanominen,
– lomauttaminen,
– työsopimuksen purkaminen,
– koeaikapurku sekä
– työsopimuksen päättäminen sopimuksella.


Kenelle
Koulutus on tarkoitettu erityisesti yritysten työsuhdeasioista vastaaville henkilöille, kuten henkilöstöjohtajille, esimiehille ja omistajayrittäjille. Koulutus soveltuu sekä suurten että pienten yritysten henkilöstövastaaville. Koulutuksessa käydään läpi perustietoja, jotka jokaisen henkilöstöasioista vastaavan on tarpeen hallita. Lisäksi koulutuksessa käsitellään työsuhteiden päättämistilanteiden erityiskysymyksiä.


Hyödyt
Päivän aikana perehdymme työsopimuksen päättämistilanteisiin käytännönläheisesti työnantajan näkökulmasta ja mahdollisia päättämiseen liittyviä ongelmatilanteita valottaen.
Saat kattavat ohjeet lainmukaisten päättämismenettelyjen noudattamiseen sekä ongelma- ja riitatilanteiden ehkäisemiseen ja ratkaisemiseen

Työsopimuslainsäädäntö on hyvin yksityiskohtaista ja se suojaa vahvasti työntekijää. Virhe työsopimuksen päättämisessä voi johtaa merkittävään työnantajan korvausvelvollisuuteen. Sen vuoksi työnantajan on tärkeää tuntea työsuhdelainsäädäntö hyvin ja välttää näin riski lain rikkomisesta ja siitä johtuvasta korvausvastuusta.


Tavoite
Koulutuksen tavoitteena on opastaa esimiehiä ja muita työnantajan edustajia ottamaan huomioon työsopimuslainsäädännön säännökset. Näin osallistujat oppivat välttämään työsopimuksen päättämiseen liittyvät riskit. Lisäksi koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille käytännönläheisiä ohjeita työsopimuksen päättämistilanteita ja ongelmien ratkaisutilanteita varten.


Työlainsäädännön asiantuntijat Petri Nevalainen ja Sofia Toivonen

Kouluttajat
Kouluttajina toimivat asianajaja, KTM Petri Nevalainen ja lakimies Sofia Toivonen. He työskentelevät Asianajotoimisto Applex Oy:ssä yritysten työoikeudellisten asioiden parissa.


OHJELMA

Koulutuspäivä 1

12:45 Ilmoittautuminen ja yhteyksien tarkistus

13:00 Koulutus alkaa

Johdatus työsopimuksen päättämiseen
– Työsopimusten päättämistavat ja -tilanteet
– Irtisanominen ja purkaminen
– Irtisanomisaika ja siitä sopiminen
– Työsopimuksen perusteettoman päättämisen seuraukset

Henkilöperusteinen irtisanominen ja purkaminen
– Sallitut irtisanomisperusteet
– Varoitusmenettely
– Muun työn tarjoamisvelvollisuus
– Haastavat irtisanomistilanteet: sairauspoissaolot ja työntekijän alisuoriutuminen
– Milloin ja miten työsopimus voidaan purkaa?
– Koeaikapurku

Työsopimuksen päättämiseen liittyvien riitojen ratkaisu
– Mitkä seikat vaikuttavat työnantajan asemaan riitaprosessissa?
– Miten työnantaja voi ennalta varautua mahdolliseen riitautumiseen?

Aikaa kysymyksille

15:30 Ensimmäinen osa päättyy

Koulutuspäivä 2

12:45 Ilmoittautuminen ja yhteyksien tarkistus

13:00 Webinaari alkaa

Kollektiiviperusteinen irtisanominen
– Milloin työnantajalla on taloudellinen, tuotannollinen tai toiminnan uudelleenjärjestelyyn liittyvä irtisanomisperuste?
– Muun työn tarjoamisvelvollisuus
– Koulutusvelvollisuus
– Irtisanottavan valitseminen ja työvoiman vähentämisjärjestys
– Takaisinottovelvollisuus

Lomauttaminen
– Milloin työntekijä voidaan lomauttaa toistaiseksi tai määräajaksi?
– Lomautusmenettely
– Lomautuksen aikana ilmenevän työn tarjoaminen työntekijälle
– Työsopimuksen päättäminen lomautuksen aikana

Yhteistoimintamenettelyt
– Neuvottelujen käynnistäminen ja neuvotteluprosessi

Päättämissopimukset
– Mikä on päättämissopimus ja mihin sitä käytetään?
– Mistä voidaan sopia?
– Mitä on huomioitava päätettäessä työsopimusta sopimalla?

Aikaa kysymyksille

15:30 Koulutus päättyy


Tämä koulutus toteutetaan Zoomilla, joka toimii etävalmennuksena mukavasti. Pidämme taukoja riittävästi. Saat lisätietoa osallistumisohjeessa, joka lähetetään sinulle sähköpostitse ennen koulutusta.


Koulutuspaikka:
Etävalmennus Zoomilla

Ajankohta:
1.osa: 14.4.2021 klo 13.00 – 15.30
2.osa: 15.4.2021 klo 13.00 – 15.30

Hinta:
497 euroa / hlö + alv 24 %.
– sisältää 2-osaisen livewebinaarin sekä koulutusmateriaalin.

Ryhmäetuhinta:
– samasta organisaatiosta 2 tai useampia osallistujia: 457 euroa / hlö + alv 24 %,


Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 8 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa.


Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja