Suomen Ensiapukoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Työsuojelun syventävä koulutus, Asiantuntija- ja toimistotyö (1 pv)

Tähän koulutukseen voi osallistua myös verkon välityksellä.

Kurssilla syvennytään työsuojelun erityispiirteisiin asiantuntija- ja toimistotyössä, tietointensiivisen asiantuntijatyön psykososiaalisiin kuormitustekijöihin, stressin ja työuupumuksen ennaltaehkäisyyn, työntekijöiden välisten ristiriitatilanteiden ratkaisuun, työsuojeluun etätyössä ja mobiilityössä sekä hyvän työyhteisöviestinnän sekä sosiaalisen median käytön periaatteisiin työpaikalla.

Tavoite:
Osallistuja

– Tuntee työsuojelun erityispiirteet asiantuntija ja -toimistotyössä
– Tietää asiantuntija- ja tietointensiivisen työn psykososiaaliset kuormitustekijät
– Osaa tunnistaa stressin ja työuupumuksen merkit ja ennaltaehkäistä stressin syntyä
– Tietää miten toimia työntekijöiden välisissä ristiriitatilanteissa
– Ymmärtää kuinka toimia yhteistyössä työterveyshuollon kanssa
– Tuntee työsuojeluhenkilöstön ja eri osapuolten roolit ja vastuut etätyössä, mobiilityössä ja monipaikkaisessa työskentelyssä
– Tietää hyvän työyhteisöviestinnän tunnusmerkit ja uudet menetelmät
– Ymmärtää sosiaalisen median käytön periaatteet työyhteisössä ja tuntee sosiaalisen median uhkat

 

Kohderyhmä:
Työsuojeluvaltuutetut, – varavaltuutetut, työsuojelupäälliköt, työsuojeluasiamiehet, esimiehet ja vastuuhenkilöt


Koulutuksen sisältö:

Johdatus työsuojeluun

Työsuojelun erityispiirteet asiantuntija- ja toimistotyössä

– Asiantuntija- ja toimistotyön haasteet työsuojelun kannalta

 

Tietotyö ja tietoergonomia

– Tietointensiivisen työn kuormitustekijät
– Tietoergonomian parantaminen
– Työmuistin kuormittamista voidaan helpottaa

 

Psykososiaalinen kuormitus asiantuntijatyössä

– Psykososiaaliset kuormitustekijät asiantuntijatyössä
– Stressi ja työuupumus
– Ajanhallinta asiantuntijatyössä

 

Työyhteisötaidot

– Työkäyttäytyminen ja vuorovaikutus
– Työpaikan ristiriitatilanteiden käsittely
– Työpaikkakiusaaminen ja häirintä

 

Työsuojelutoiminta työterveyshuollon kanssa

– Työterveyshuollon sisältö
– Tiedonantovelvollisuudet
– Työpaikkaselvitys

 

Etätyö ja mobiilityö

– Etätyöstä sopiminen ja riskien arviointi
– Mobiilin työn vaatimat kompetenssit
– Eri toimijoiden tehtävät ja vastuut mobiilityössä

 

Työmatka ulkomailla

– Ulkomaan työmatkan suunnittelu
– Työnantajan lakisääteiset velvoitteet
– Riskien hallinta ja kuormitustekijät

 

Työyhteisöviestintä ja sosiaalisen median käyttö työssä

– Hyvän työyhteisöviestinnän tunnusmerkit
– Johdon rooli työyhteisöviestinnässä
– Työsuojeluhenkilöstön rooli työyhteisöviestinnässä
– Sosiaalisen median uhat ja ongelmiin puuttuminen

 

Koulutuksesta saat todistuksen osallistumisesta.

—————————-

Koulutuspaikka:

Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone, Aleksanterinkatu 14, 15110 Lahti

Tähän koulutukseen voi osallistua myös verkon välityksellä.
Jos osallistut koulutukseen verkon välityksellä, saat koulutusaamuna sähköpostiin linkin, jonka avulla voit liittyä webinaariin.

Ajankohta:
6.6.2023 klo 8.30-16.00 (aamukahvi tarjolla koulutustilassa klo 8.00-8.30)

Hinta:
495 euroa
/hlö + alv 24 %. Hintaan sisältyy koulutusaineisto sekä kaikki koulutuspäivän tarjoilut.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua kustannuksitta viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutuspäivää. Tämän jälkeen tulevista peruutuksista veloitamme 50 % osallistumismaksusta. Jos poisjäännistä ei etukäteen ilmoiteta, veloitamme koko maksun. Osallistujan voi vaihtaa veloituksetta ja vaihtumisesta tulee ilmoittaa Suomen Ensiapukoulutus Oy:lle puhelimitse tai sähköpostilla.

ILMOITTAUTUMINEN

(Toimi heti - paikkoja rajoitetusti!)


Kyllä, ilmoittaudun Työsuojelun syventävä koulutus, Asiantuntija- ja toimistotyö (1 pv) -koulutukseen 06.06.2023, Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone
Hlö(ä)