Suomen Ensiapukoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Työsuojelun syventävä koulutus, Asiantuntija- ja toimistotyö (1 pv)

Tähän koulutukseen voi osallistua myös verkon välityksellä.

Kurssilla syvennytään työsuojelun erityispiirteisiin asiantuntija- ja toimistotyössä, tietointensiivisen asiantuntijatyön psykososiaalisiin kuormitustekijöihin, stressin ja työuupumuksen ennaltaehkäisyyn, työntekijöiden välisten ristiriitatilanteiden ratkaisuun, työsuojeluun etätyössä ja mobiilityössä sekä hyvän työyhteisöviestinnän sekä sosiaalisen median käytön periaatteisiin työpaikalla.

Tavoite:
Osallistuja

– Tuntee työsuojelun erityispiirteet asiantuntija ja -toimistotyössä
– Tietää asiantuntija- ja tietointensiivisen työn psykososiaaliset kuormitustekijät
– Osaa tunnistaa stressin ja työuupumuksen merkit ja ennaltaehkäistä stressin syntyä
– Tietää miten toimia työntekijöiden välisissä ristiriitatilanteissa
– Ymmärtää kuinka toimia yhteistyössä työterveyshuollon kanssa
– Tuntee työsuojeluhenkilöstön ja eri osapuolten roolit ja vastuut etätyössä, mobiilityössä ja monipaikkaisessa työskentelyssä
– Tietää hyvän työyhteisöviestinnän tunnusmerkit ja uudet menetelmät
– Ymmärtää sosiaalisen median käytön periaatteet työyhteisössä ja tuntee sosiaalisen median uhkat

 

Kohderyhmä:
Työsuojeluvaltuutetut, – varavaltuutetut, työsuojelupäälliköt, työsuojeluasiamiehet, esimiehet ja vastuuhenkilöt


Koulutuksen sisältö:

Johdatus työsuojeluun

Työsuojelun erityispiirteet asiantuntija- ja toimistotyössä

– Asiantuntija- ja toimistotyön haasteet työsuojelun kannalta

 

Tietotyö ja tietoergonomia

– Tietointensiivisen työn kuormitustekijät
– Tietoergonomian parantaminen
– Työmuistin kuormittamista voidaan helpottaa

 

Psykososiaalinen kuormitus asiantuntijatyössä

– Psykososiaaliset kuormitustekijät asiantuntijatyössä
– Stressi ja työuupumus
– Ajanhallinta asiantuntijatyössä

 

Työyhteisötaidot

– Työkäyttäytyminen ja vuorovaikutus
– Työpaikan ristiriitatilanteiden käsittely
– Työpaikkakiusaaminen ja häirintä

 

Työsuojelutoiminta työterveyshuollon kanssa

– Työterveyshuollon sisältö
– Tiedonantovelvollisuudet
– Työpaikkaselvitys

 

Etätyö ja mobiilityö

– Etätyöstä sopiminen ja riskien arviointi
– Mobiilin työn vaatimat kompetenssit
– Eri toimijoiden tehtävät ja vastuut mobiilityössä

 

Työmatka ulkomailla

– Ulkomaan työmatkan suunnittelu
– Työnantajan lakisääteiset velvoitteet
– Riskien hallinta ja kuormitustekijät

 

Työyhteisöviestintä ja sosiaalisen median käyttö työssä

– Hyvän työyhteisöviestinnän tunnusmerkit
– Johdon rooli työyhteisöviestinnässä
– Työsuojeluhenkilöstön rooli työyhteisöviestinnässä
– Sosiaalisen median uhat ja ongelmiin puuttuminen

 

Koulutuksesta saat todistuksen osallistumisesta.

—————————-

Koulutuspaikka:
Original Sokos Hotel Alexandra, Hannikaisenkatu 35, 40100 Jyväskylä

Tähän koulutukseen voi osallistua myös verkon välityksellä.
Jos osallistut koulutukseen verkon välityksellä, saat koulutusaamuna sähköpostiin linkin, jonka avulla voit liittyä webinaariin.

Ajankohta:
20.12.2022 klo 8.00-16.00 (aamukahvi tarjolla koulutustilassa klo 8.00-8.30)

Hinta:
445 euroa
/hlö + alv 24 %. Hintaan sisältyy koulutusaineisto sekä kaikki koulutuspäivän tarjoilut.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua kustannuksitta viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutuspäivää. Tämän jälkeen tulevista peruutuksista veloitamme 50 % osallistumismaksusta. Jos poisjäännistä ei etukäteen ilmoiteta, veloitamme koko maksun. Osallistujan voi vaihtaa veloituksetta ja vaihtumisesta tulee ilmoittaa Suomen Ensiapukoulutus Oy:lle puhelimitse tai sähköpostilla.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.