fbpx
Työsuojelun syventävä koulutus, Asiantuntija- ja toimistotyö (1 pv)
Suomen Ensiapukoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Työsuojelun syventävä koulutus, Asiantuntija- ja toimistotyö (1 pv)

390 euroa /hlö + alv 24 %

11.10.2019, Scandic Jyväskylä City, Jyväskylä Väinönkatu 3, Jyväskylä 13 elokuun, 2019 Sampo Korppoo

Työhyvinvointi , Työturvallisuus

(4.9)

Palaute aikaisemmista koulutuksista:

 • "Innostava ja innostunut kouluttaja"

 • "Tuhti paketti, hyvät esimerkit ja materiaalit, keskusteleva ilmapiiri"

  Kurssilla syvennytään työsuojelun erityispiirteisiin asiantuntija- ja toimistotyössä, tietointensiivisen asiantuntijatyön psykososiaalisiin kuormitustekijöihin, stressin ja työuupumuksen ennaltaehkäisyyn, työntekijöiden välisten ristiriitatilanteiden ratkaisuun, työsuojeluun etätyössä ja mobiilityössä sekä hyvän työyhteisöviestinnän sekä sosiaalisen median käytön periaatteisiin työpaikalla.

  Tavoite:
  Osallistuja

  • Tuntee työsuojelun erityispiirteet asiantuntija ja -toimistotyössä
  • Tietää asiantuntija- ja tietointensiivisen työn psykososiaaliset kuormitustekijät
  • Osaa tunnistaa stressin ja työuupumuksen merkit ja ennaltaehkäistä stressin syntyä
  • Tietää miten toimia työntekijöiden välisissä ristiriitatilanteissa
  • Ymmärtää kuinka toimia yhteistyössä työterveyshuollon kanssa
  • Tuntee työsuojeluhenkilöstön ja eri osapuolten roolit ja vastuut etätyössä, mobiilityössä ja monipaikkaisessa työskentelyssä
  • Tietää hyvän työyhteisöviestinnän tunnusmerkit ja uudet menetelmät
  • Ymmärtää sosiaalisen median käytön periaatteet työyhteisössä ja tuntee sosiaalisen median uhkat

  Kohderyhmä:
  Työsuojeluvaltuutetut, – varavaltuutetut, työsuojelupäälliköt, työsuojeluasiamiehet, esimiehet ja vastuuhenkilöt


  OHJELMA

  Johdatus työsuojeluun

  Työsuojelun erityispiirteet asiantuntija- ja toimistotyössä

  • Asiantuntija- ja toimistotyön haasteet työsuojelun kannalta


  Tietotyö ja tietoergonomia

  • Tieto- ja informaatiointensiivisen työn kuormitustekijät
  • Tietoergonomia – Ihmisen vuorovaikutus toimintajärjestelmien kanssa
  • Työmuistin kuormittuminen ja tiedon jäsentäminen


  Psykososiaalinen kuormittuminen asiantuntija- ja toimistotyössä

  • Psykososiaaliset kuormitustekijät asiantuntijatyössä
  • Stressi ja työuupumus
  • Ajanhallinta asiantuntija- ja toimistotyössä


  Työyhteisötaidot

  • Työkäyttäytyminen
  • Työntekijöiden väliset ristiriidat työpaikalla


  Työterveyshuollon ja työsuojelun yhteistyö

  • Työterveyshuollon toimintasuunnitelma
  • Toiminnan sisältö


  Etätyö, monipaikkainen työskentely ja mobiilityö

  • Etätyön ja mobiilityön vaatimat kompetenssit
  • Työsuojeluhenkilöstön, työterveyshuollon ja esimiesten tehtävät ja vastuut etä- ja mobiilityössä
  • Työntekijän tehtävät ja vastuut etä- ja mobiilityössä


  Työyhteisöviestintä ja sosiaalisen median käyttö työssä

  • Hyvän työyhteisöviestinnän tunnusmerkit ja uudet menetelmät
  • Johdon, esimiesten ja työsuojeluhenkilöstön rooli työyhteisöviestinnässä
  • Sosiaalisen median käyttö työyhteisössä
  • Sosiaalisen median käytön uhkat, ongelmat ja ongelmiin puuttuminen


  Koulutuksesta saat todistuksen osallistumisesta.


  Koulutuspaikka:
  Scandic Jyväskylä City, Väinönkatu 3, Jyväskylä

  Ajankohta:
  11.10.2019 klo 8.00-16.00 (Aamukahvi tarjolla 7:30)

  Hinta:
  390 euroa
  /hlö + alv 24 %.

  Ilmoittautumisen peruutusehdot:
  Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua kustannuksitta viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutuspäivää. Tämän jälkeen tulevista peruutuksista veloitamme 50 % osallistumismaksusta. Jos poisjäännistä ei etukäteen ilmoiteta, veloitamme koko maksun. Osallistujan voi vaihtaa veloituksetta ja vaihtumisesta tulee ilmoittaa Suomen Ensiapukoulutus Oy:lle puhelimitse tai sähköpostilla.

  Kouluttajan muut kurssit

  Samankaltaisia kursseja