Suomen Ensiapukoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Työsuojelun syventävä koulutus, Asiantuntija- ja toimistotyö (1 pv)

Kurssilla syvennytään työsuojelun erityispiirteisiin asiantuntija- ja toimistotyössä, tietointensiivisen asiantuntijatyön psykososiaalisiin kuormitustekijöihin, stressin ja työuupumuksen ennaltaehkäisyyn, työntekijöiden välisten ristiriitatilanteiden ratkaisuun, työsuojeluun etätyössä ja mobiilityössä sekä hyvän työyhteisöviestinnän sekä sosiaalisen median käytön periaatteisiin työpaikalla.

Tavoite:
Osallistuja

 • Tuntee työsuojelun erityispiirteet asiantuntija ja -toimistotyössä
 • Tietää asiantuntija- ja tietointensiivisen työn psykososiaaliset kuormitustekijät
 • Osaa tunnistaa stressin ja työuupumuksen merkit ja ennaltaehkäistä stressin syntyä
 • Tietää miten toimia työntekijöiden välisissä ristiriitatilanteissa
 • Ymmärtää kuinka toimia yhteistyössä työterveyshuollon kanssa
 • Tuntee työsuojeluhenkilöstön ja eri osapuolten roolit ja vastuut etätyössä, mobiilityössä ja monipaikkaisessa työskentelyssä
 • Tietää hyvän työyhteisöviestinnän tunnusmerkit ja uudet menetelmät
 • Ymmärtää sosiaalisen median käytön periaatteet työyhteisössä ja tuntee sosiaalisen median uhkat

 

Kohderyhmä:
Työsuojeluvaltuutetut, – varavaltuutetut, työsuojelupäälliköt, työsuojeluasiamiehet, esimiehet ja vastuuhenkilöt


Koulutuksen sisältö:

Johdatus työsuojeluun

Työsuojelun erityispiirteet asiantuntija- ja toimistotyössä
 • Asiantuntija- ja toimistotyön haasteet työsuojelun kannalta

 

Tietotyö ja tietoergonomia
 • Tietointensiivisen työn kuormitustekijät
 • Tietoergonomian parantaminen
 • Työmuistin kuormittamista voidaan helpottaa

 

Psykososiaalinen kuormitus asiantuntijatyössä
 • Psykososiaaliset kuormitustekijät asiantuntijatyössä
 • Stressi ja työuupumus
 • Ajanhallinta asiantuntijatyössä

 

Työyhteisötaidot
 • Työkäyttäytyminen ja vuorovaikutus
 • Työpaikan ristiriitatilanteiden käsittely
 • Työpaikkakiusaaminen ja häirintä

 

Työsuojelutoiminta työterveyshuollon kanssa
 • Työterveyshuollon sisältö
 • Tiedonantovelvollisuudet
 • Työpaikkaselvitys

 

Etätyö ja mobiilityö
 • Etätyöstä sopiminen ja riskien arviointi
 • Mobiilin työn vaatimat kompetenssit
 • Eri toimijoiden tehtävät ja vastuut mobiilityössä

 

Työmatka ulkomailla
 • Ulkomaan työmatkan suunnittelu
 • Työnantajan lakisääteiset velvoitteet
 • Riskien hallinta ja kuormitustekijät

 

Työyhteisöviestintä ja sosiaalisen median käyttö työssä
 • Hyvän työyhteisöviestinnän tunnusmerkit
 • Johdon rooli työyhteisöviestinnässä
 • Työsuojeluhenkilöstön rooli työyhteisöviestinnässä
 • Sosiaalisen median uhat ja ongelmiin puuttuminen

 

Koulutuksesta saat todistuksen osallistumisesta.

—————————-

Koulutuspaikka:
Kuntatalo, Kokous- ja kongressikeskus, Toinen linja 14, Helsinki

Ajankohta:
07.02.2020 klo 8.00-16.00 (aamukahvi tarjolla koulutustilassa klo 08:00)

Hinta:
395 euroa
/hlö + alv 24 %. Hintaan sisältyy koulutusaineisto sekä kaikki koulutuspäivän tarjoilut.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua kustannuksitta viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutuspäivää. Tämän jälkeen tulevista peruutuksista veloitamme 50 % osallistumismaksusta. Jos poisjäännistä ei etukäteen ilmoiteta, veloitamme koko maksun. Osallistujan voi vaihtaa veloituksetta ja vaihtumisesta tulee ilmoittaa Suomen Ensiapukoulutus Oy:lle puhelimitse tai sähköpostilla.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.