Suomen Ensiapukoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Työsuojelun syventävä koulutus, palvelualat (1 pv)

Koulutuksessa syvennytään työsuojelun erityispiirteisiin palvelualoilla, tyypillisiin kuormitustekijöihin, työasentoihin sekä työliikkeisiin, työympäristön fysikaalisiin, kemiallisiin ja biologisiin tekijöihin sekä opitaan toimimaan tilanteissa joissa on väkivallan uhka. Kurssilla käydään läpi myös päihdetyö ja päihdeohjelma

Tavoite:
Osallistuja

 • Tietää työsuojelun erityispiirteet palvelualoilla
 • Tuntee palvelualojen keskeisen työsuojelulainsäädännön
 • Tuntee työympäristön fysikaaliset, kemialliset ja biologiset tekijät
 • Ymmärtää käsin tehtävien nostojen ja siirtojen ja toistotyön kuormitustekijät
 • Ymmärtää kuinka kiireestä johtuvia tapaturmia voidaan ehkäistä
 • Tuntee perehdyttämisen ja työnopastuksen merkityksen
 • Osaa tunnistaa päihdeongelman työpaikalla ja toimia päihdeohjelman mukaan
 • Osaa toimia tilanteessa jossa työpaikalla on väkivallan uhka

 

Kohderyhmä:
Työsuojeluvaltuutetut, – varavaltuutetut, työsuojelupäälliköt, työsuojeluasiamiehet, esimiehet ja vastuuhenkilöt


Koulutuksen sisältö:

Johdatus työsuojeluun

Työsuojelun erityispiirteet teollisuuden aloilla
 • Työsuojelussa huomioitavia asioita
 • Tyypilliset työtapaturmat palvelualoilla


Palvelualojen keskeinen työsuojelulainsäädäntö

 • Mitä työturvallisuuslaki edellyttää
 • Muut oleelliset lait ja säädökset


Työympäristön fysikaaliset, kemialliset ja biologiset tekijät

 • Sisäilman haittatekijät / Ilmanvaihto
 • Melu, valaistus, kuumassa ja kylmässä työskentely
 • Kemikaalit ja biologiset haittatekijät
 • Työympäristöön liittyvä lainsäädäntö


Käsin tehtävät nostot ja siirrot

 • Käsin tehtävien nostojen ja siirtojen kuormitustekijät
 • Noston suunnittelu ja apuvälineet


Toistotyö, työasennot ja työliikkeet

 • Toistotyön vaikutukset ja kuormittavuus
 • Toistotyön rasituksen vähentäminen ja vaivojen ennaltaehkäisy


Työaika ja kiireen hallinta

 • Työaika, lisä- ja ylityöt
 • Kiireen hallinta ja kiireestä johtuen tapaturmien ehkäisy


Työhön perehdyttäminen ja työnopastus

 • Perehdytyksen vastuut, sisältö ja hyödyt
 • Mitä on työnopastus ja milloin sitä tarvitaan?


Päihdetyö ja päihdeohjelma

 • Päihdeongelman tunnistaminen ja päihdeohjelma
 • Päihdeongelman käsittely työpaikalla ja ennalta ehkäisevä toiminta


Väkivallan uhka ja sen hallinta

 • Väkivallan uhka työpaikalla ja työnantajan velvollisuudet
 • Turvallisuusjärjestelyt ja työympäristön suunnittelu
 • Väkivaltatilanteiden jälkipuinti ja raportointi

—————————-

Koulutuspaikka:
Scandic Turku
Eerikinkatu 28
Turku

Aika:
13.11.2018 klo 8.00-16.00 (Aamiainen tarjolla 7:30)

Hinta:
390 eur
+ alv / osallistuja

Peruutusehdot:

Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua kustannuksitta viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutuspäivää. Tämän jälkeen tulevista peruutuksista veloitamme 50 % osallistumismaksusta. Jos poisjäännistä ei etukäteen ilmoiteta, veloitamme koko maksun. Osallistujan voi vaihtaa veloituksetta ja vaihtumisesta tulee ilmoittaa Suomen Ensiapukoulutus Oy:lle puhelimitse tai sähköpostilla

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.