Suomen Ensiapukoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Työsuojelun syventävä koulutus, Teollisuuden alat (1 pv)

Kurssilla syvennytään työsuojelun erityispiirteisiin teollisuuden työpaikoilla: Työympäristön fysikaalisiin, kemiallisiin ja biologisiin kuormitustekijöihin, koneiden ja työvälineiden turvallisuusvaatimuksiin, käsin tehtävien ja koneellisten nostojen sekä siirtojen turvallisuustekijöihin, henkilösuojainten valintaan ja turvalliseen käyttöön sekä työsuojeluvastuisiin yhteisellä ja monikulttuurisella työpaikalla.

Tavoite:
Osallistuja

  • Tuntee työsuojelun erityispiirteet ja keskeiset työsuojeluongelmat teollisuustyössä
  • Ymmärtää teollisuuden työpaikkojen fysikaaliset, kemialliset ja biologiset kuormitustekijät
  • Tuntee koneiden ja työvälineiden turvallisuusperiaatteet, lait ja säädökset
  • Tietää eri osapuolten vastuut ja velvollisuudet koneiden ja työvälineiden turvallisessa käytössä
  • Tuntee käsin tehtävien nostojen ja siirtojen kuormitustekijät ja osaa ennaltaehkäistä haittoja
  • Tietää koneellisten nostojen ja siirtojen turvallisuusvaatimukset
  • Tietää henkilösuojaimille asetetut vaatimukset ja turvallisen käytön periaatteet
  • Ymmärtää työsuojeluvastuut yhteisellä työpaikalla
  • Tuntee monikulttuurisen työpaikan hyödyt ja ymmärtää johtamisen periaatteet monikulttuurisella työpaikalla

 

Kohderyhmä:
Työsuojeluvaltuutetut, – varavaltuutetut, työsuojelupäälliköt, työsuojeluasiamiehet, esimiehet ja vastuuhenkilöt


Koulutuksen sisältö:

Johdatus työsuojeluun

Työsuojelun erityispiirteet teollisuuden aloilla
  • Keskeiset työsuojeluongelmat teollisuuden aloilla
  • Teollisuuden alojen työtapaturmat ja ammattitaudit


Fysikaaliset, kemialliset ja biologiset tekijät (työhygienia)

  • Fysikaaliset tekijät (melu, tärinä, valaistus, säteily ja lämpöolot)
  • Kemialliset haittatekijät ja kemikaaliturvallisuus
  • Biologiset tekijät ja biologisten tekijöiden torjunta
  • Työympäristöön liittyvät lait ja säädökset


Koneiden ja työvälineiden turvallisuus

  • Yleiset turvallisuus periaatteet, lait ja säädökset
  • CE-merkintä ja turvallisuus standardit
  • Koneiden huolto ja käyttö
  • Työantajan ja työntekijän velvollisuudet
  • Koneiden markkinavalvonta


Käsin tehtävät nostot ja siirrot, työasennot ja työliikkeet

  • Käsin tehtävien nostojen ja siirtojen kuormitus- ja vaaratekijät
  • Turvalliset työasennot ja työliikkeet
  • Vaivojen ja haittatekijöiden ennaltaehkäisy


Koneelliset nostot ja siirrot

  • Nosto- ja siirtotyön suunnittelu ja nostolaitteen valinta
  • Nostoapuvälineet
  • Henkilönostojen turvallisuus
  • Nosto- ja siirtolaitteiden kuljettajien pätevyys


Henkilösuojainten työturvallisuus

  • Suojainten valinta ja turvallinen käyttö
  • Vaatimukset työssä käytettäville suojaimille
  • Henkilösuojainten huolto ja ylläpito
  • Henkilösuojainten markkinavalvonta


Työsuojelu yhteisellä ja monikulttuurisella työpaikalla

  • Yhteisen työpaikan työsuojeluvastuut
  • Johtaminen ja työsuojelu monikulttuurisella työpaikalla
  • Perehdytyksen ja vuorovaikutuksen merkitys monikulttuurisella työpaikalla


Koulutuksesta saat todistuksen osallistumisesta.

—————————-

Koulutuspaikka:
Scandic Tampere Koskipuisto
Koskikatu 5
Tampere

Aika:
17.09.2018 klo 8.00-16.00 (Aamukahvi tarjolla 7:45)

Hinta:
390 eur
+ alv / osallistuja

Peruutusehdot:
Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua kustannuksitta viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutuspäivää. Tämän jälkeen tulevista peruutuksista veloitamme 50 % osallistumismaksusta. Jos poisjäännistä ei etukäteen ilmoiteta, veloitamme koko maksun. Osallistujan voi vaihtaa veloituksetta ja vaihtumisesta tulee ilmoittaa Suomen Ensiapukoulutus Oy:lle puhelimitse tai sähköpostilla

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.