Suomen Ensiapukoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Työsuojelun syventävä koulutus, Teollisuuden alat (1 pv)

Kurssilla syvennytään työsuojelun erityispiirteisiin teollisuuden työpaikoilla: Työympäristön fysikaalisiin, kemiallisiin ja biologisiin kuormitustekijöihin, koneiden ja työvälineiden turvallisuusvaatimuksiin, käsin tehtävien ja koneellisten nostojen sekä siirtojen turvallisuustekijöihin, henkilösuojainten valintaan ja turvalliseen käyttöön sekä työsuojeluvastuisiin yhteisellä ja monikulttuurisella työpaikalla.

Tavoite:
Osallistuja

 • Tuntee työsuojelun erityispiirteet ja keskeiset työsuojeluongelmat teollisuustyössä
 • Ymmärtää teollisuuden työpaikkojen fysikaaliset, kemialliset ja biologiset kuormitustekijät
 • Tuntee koneiden ja työvälineiden turvallisuusperiaatteet, lait ja säädökset
 • Tietää eri osapuolten vastuut ja velvollisuudet koneiden ja työvälineiden turvallisessa käytössä
 • Tuntee käsin tehtävien nostojen ja siirtojen kuormitustekijät ja osaa ennaltaehkäistä haittoja
 • Tietää koneellisten nostojen ja siirtojen turvallisuusvaatimukset
 • Tietää henkilösuojaimille asetetut vaatimukset ja turvallisen käytön periaatteet
 • Ymmärtää työsuojeluvastuut yhteisellä työpaikalla
 • Tuntee monikulttuurisen työpaikan hyödyt ja ymmärtää johtamisen periaatteet monikulttuurisella työpaikalla

 

Kohderyhmä:
Työsuojeluvaltuutetut, – varavaltuutetut, työsuojelupäälliköt, työsuojeluasiamiehet, esimiehet ja vastuuhenkilöt


Koulutuksen sisältö:

Johdatus työsuojeluun Työsuojelun erityispiirteet teollisuuden aloilla

 • Keskeiset työsuojeluongelmat teollisuuden aloilla
 • Teollisuuden alojen työtapaturmat ja ammattitaudit
Fysikaaliset, kemialliset ja biologiset tekijät (työhygienia)
 • Fysikaaliset tekijät (melu, tärinä, valaistus, säteily ja lämpöolot)
 • Kemialliset haittatekijät ja kemikaaliturvallisuus
 • Biologiset tekijät ja biologisten tekijöiden torjunta
 • Työympäristöön liittyvät lait ja säädökset
Koneiden ja työvälineiden turvallisuus
 • Yleiset turvallisuus periaatteet, lait ja säädökset
 • CE-merkintä ja turvallisuus standardit
 • Koneiden huolto ja käyttö
 • Työantajan ja työntekijän velvollisuudet
 • Koneiden markkinavalvonta
Käsin tehtävät nostot ja siirrot, työasennot ja työliikkeet
 • Käsin tehtävien nostojen ja siirtojen kuormitus- ja vaaratekijät
 • Turvalliset työasennot ja työliikkeet
 • Vaivojen ja haittatekijöiden ennaltaehkäisy
Koneelliset nostot ja siirrot
 • Nosto- ja siirtotyön suunnittelu ja nostolaitteen valinta
 • Nostoapuvälineet
 • Henkilönostojen turvallisuus
 • Nosto- ja siirtolaitteiden kuljettajien pätevyys
Henkilösuojainten työturvallisuus
 • Suojainten valinta ja turvallinen käyttö
 • Vaatimukset työssä käytettäville suojaimille
 • Henkilösuojainten huolto ja ylläpito
 • Henkilösuojainten markkinavalvonta
Työsuojelu yhteisellä ja monikulttuurisella työpaikalla
 • Yhteisen työpaikan työsuojeluvastuut
 • Johtaminen ja työsuojelu monikulttuurisella työpaikalla
 • Perehdytyksen ja vuorovaikutuksen merkitys monikulttuurisella työpaikalla
Koulutuksesta saat todistuksen osallistumisesta.

—————————-

Koulutuspaikka:

Cumulus Koskikatu, Koskikatu 5, Tampere

Aika:

19.02.2018 klo 8:00 – 16:00

Hinta:
390 eur
+ alv / osallistuja

Peruutusehdot:

Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua kustannuksitta viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutuspäivää. Tämän jälkeen tulevista peruutuksista veloitamme 50 % osallistumismaksusta. Jos poisjäännistä ei etukäteen ilmoiteta, veloitamme koko maksun. Osallistujan voi vaihtaa veloituksetta ja vaihtumisesta tulee ilmoittaa Suomen Ensiapukoulutus Oy:lle puhelimitse tai sähköpostilla

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.