fbpx
Työsuojelun / Työhyvinvoinnin perehdytyskoulutus (1pv)
Suomen Ensiapukoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Työsuojelun / Työhyvinvoinnin perehdytyskoulutus (1pv)

EUR

12.09.2017, Scandic Seinäjoki, Seinäjoki Kauppakatu 10, Seinäjoki 29 elokuun, 2017 Sampo Korppoo

Työhyvinvointi

Tavoite:

Osanottaja
– Ymmärtää mistä tekijöistä työhyvinvointi, työkyky ja työtyytyväisyys muodostuu
– Osaa kehittää työpaikan työhyvinvointia yhteistyössä koko työyhteisön kanssa
– Tuntee työsuojeluhenkilöstön ja eri osapuolten roolit ja vastuut työhyvinvoinnin kehittämisessä
– Tuntee työhyvinvointiin liittyvän työsuojelulainsäädännön
– Tuntee yleisimmät fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset kuormitustekijät työpaikalla
– Ymmärtää kuinka työhyvinvointia ylläpidetään muutostilanteissa
– Ymmärtää kuinka työhyvinvointia johdetaan, seurataan ja mitataan
– Ymmärtää toimintatavat, joilla ylläpidetään työntekijöiden työkykyä ja tuntee varhaisen tuen mallin

Kohderyhmä:
Työsuojeluvaltuutetut, – varavaltuutetut, työsuojelupäälliköt, työsuojeluasiamiehet, esimiehet, vastuuhenkilöt ja muu henkilöstö


Koulutuksen sisältö:

Työhyvinvointi / Työpaikan ilmapiiri
– Työpaikan työhyvinvointi ja työpaikan ilmapiiri
– Yksilön työhyvinvointi ja työkyky
– Työhyvinvointi ja työtyytyväisyys

Työhyvinvointiin liittyvä työsuojelulainsäädäntö
– Mitä työturvallisuuslaki edellyttää?
– Työsuojelun yhteistoiminta
– Työterveyshuoltolain vaatimukset
– muut lait ja asetukset, jotka edistävät työhyvinvointia

Työyhteisön toiminta työhyvinvoinnin kehittämiseksi

– Työhyvinvoinnin osa-alueet
– Työsuojeluhenkilöstön sekä muun henkilöstön roolit ja vastuut
– Työhyvinvoinnin suunnittelu
– Työhyvinvoinnin kehittämisen keinoja ja työkaluja

Työn henkinen, fyysinen ja sosiaalinen kuormittavuus, työssä jaksaminen
– Fyysiset, henkiset ja sosiaaliset kuormitustekijät
– Työnantajan ja työntekijän yleiset velvollisuudet (työturvallisuuslaki)
– Kuormitustekijät hallintaan työterveyshuollon avulla

Työhyvinvoinnin johtaminen
– Strategisen työhyvinvoinnin sisältö
– Työhyvinvointi strategian laadinta ja toteutus
– Seuranta ja arviointi

Työhyvinvointi muutostilanteissa
– Työelämän muutosvirtoja
– Muutoksen kolme vaihetta
– Muutoksen tuloksellinen johtaminen

Työkyvyn hallinta seuranta ja varhaisen tuen malli
– Työkyvyn hallinnan käytännön
– Varhaisen tuen vaiheet

Koulutuksesta saat todistuksen osallistumisesta.


Koulutuspaikka:
Cumulus Seinäjoki, Kauppakatu 10, Seinäjoki

Aika:
12.09.2017 klo 8.00 – 16.00

Hinta:
390 eur
(+ alv) / osallistuja

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja