Suomen Ensiapukoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Työsuojelun / Työturvallisuuden perehdytyskoulutus (1 pv)

Koulutuksessa saat kaikki tarvittavat perustiedot työsuojeluvaltuutetun, varavaltuutetun, esimiehen ja vastuuhenkilön tehtävien hoitamiseen työsuojeluun- ja työturvallisuuteen liittyvissä asioissa.

Tavoite:

Osallistuja

  • Ymmärtää perustiedot työsuojelusta / työturvallisuudesta
  • Tietää työsuojeluvaltuutetun / esimiehen / vastuuhenkilön tehtävät ja vastuut
  • Tuntee lait ja säädökset, työnantaja / työntekijä
  • Tuntee työympäristön keskeisimmät vaara- ja kuormitustekijät
  • Osaa kartoittaa työympäristön turvallisuusriskit
  • Tuntee työsuojelun toimintaohjelman merkityksen
  • Tuntee pelastussuunnitelman ja osaa toimia pelastussuunnitelman ohjeiden mukaisesti
  • Osaa toimia oikein vastuuhenkilönä onnettomuustilanteissa
  • Tietää työpaikan turvallisuusvälineistön ja miten välineistöä tulisi käyttää

 

Kenelle?
Työsuojeluvaltuutetut, – varavaltuutetut, työsuojelupäälliköt, työsuojeluasiamiehet, esimiehet, vastuuhenkilöt ja muu henkilöstö


OHJELMA

Johdatus työsuojeluun:

  • Yritysturvallisuuden osa-alueet
  • Yleistä työsuojelusta
  • Työsuojelun merkitys


Eri osapuolten tehtävät ja vastuut työsuojelussa

  • Työsuojeluvaltuutetun / esimiehen / vastuuhenkilön tehtävät
  • Lait ja säädökset, työnantaja / työntekijä


Mitä työturvallisuuslaki edellyttää

  • Työsuojelun toimintaohjelma
  • Työn vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi
  • Perehdytys ja työnopastus
  • Tapaturmien ja vaaratilanteiden käsittely


Pelastussuunnitelma ja onnettomuuksiin varautuminen

  • Pelastussuunnitelman tärkeimpien asioiden läpikäynti
  • Tiivistelmä pelastussuunnitelmasta työntekijöille
  • Turvallisuusriskien kartoitus työympäristössä


Onnettomuustilanteet työpaikalla

  • Ihmisten käyttäytyminen onnettomuustilanteissa
  • Toiminnan johtaminen vastuuhenkilönä
  • Sairauskohtaukset/Onnettomuudet
  • Tulipalot
  • Vesivahingot
  • Evakuointi
  • Uhkatilanteet
  • Hätäilmoituksen teko


Työpaikan turvallisuusvälineistöön tutustuminen

  • Sammutuspeite
  • Käsisammuttimet
  • Miten erilaiset sammuttimet käytännössä toimivat (Jauhe-, neste-, kalvo-, vaahto-,hiilidioksidisammutin)
  • Paloposti (miten vesiletkua käytetään oikein)
  • Ensiaputarvikkeet
  • Minkälaista turvallisuusvälineistöä yrityksestä tulisi löytyä


Koulutuksesta saat todistuksen osallistumisesta.

—————————-

Koulutuspaikka:
Scandic Turku, Eerikinkatu 28, Turku

Ajankohta:
20.11.2019 klo 8.00-16.00. (Buffet aamiainen tarjolla 7:30)

Hinta:
390 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua kustannuksitta viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutuspäivää. Tämän jälkeen tulevista peruutuksista veloitamme 50 % osallistumismaksusta. Jos poisjäännistä ei etukäteen ilmoiteta, veloitamme koko maksun. Osallistujan voi vaihtaa veloituksetta ja vaihtumisesta tulee ilmoittaa Suomen Ensiapukoulutus Oy:lle puhelimitse tai sähköpostilla