LeanThinking järjestää nyt koulutuksen:

Työturvallisuus haltuun etäkoulutus (2×1/2 pv)

Työterveys ja -turvallisuus muodostavat työhyvinvoinnin perustan.

Turvallisen työpaikan edellytysten luominen on työnantajan vastuulla, mutta toteutukseen tarvitaan esimiesten ja henkilöstön yhteistyötä ja laajaa osallistumista.

Työturvallisuudella on merkittävä rooli työpaikan kilpailukyvyn, kasvun ja työhyvinvoinnin ylläpidossa. Työturvallisuus on ennen kaikkea tapa ajatella, seurata ja puuttua asioihin.

Kun turvallisuusjohtaminen toimii suunnitellusti, niin se vähentää palavereita, sähköposteja sekä vapauttaa työntekijöiden aikaa. Siitä hyötyy koko henkilöstö. Kun työturvallisuutta kehitetään määrätietoisesti, ovat sekä asiakkaat ja henkilöstö tyytyväisiä.

Työturvallisuus haltuun etäkoulutuksessa käydään asioita läpi käytännönläheisesti ja samalla tutustutaan työturvallisuuden edistämiseen.


Kenelle
Työsuojeluvaltuutetut, – varavaltuutetut, työsuojelupäälliköt, työsuojeluasiamiehet, esimiehet, vastuuhenkilöt ja muu henkilöstö


Hyödyt:
• Työturvallisuus kasvaa
• Työtyytyväisyys kasvaa
• Tuottavuus kasvaa
• Laatu paranee
• Sairaspoissaolot vähenevät
• Henkilöstön sitoutuneisuus yritykseen kasvaa


Kouluttaja
Kai Mäenpää Lean ABC kouluttaja Työturvallisuus haltuun
Kai Mäenpää, yrittäjä ja Lean-valmentaja, LeanThinking Oy.
25 vuoden kokemus operatiivisesta kehittämisestä ja johtamisesta keskisuurissa yrityksissä. Vahvuutena on Leanin soveltaminen tuotanto- ja asiantuntijaorganisaatioissa etenkin teollisuuden alalla, sekä valmentava johtaminen. Kokemusta johtamisesta ja toimintamallien uudistamisesta.
Vankkaa käytännön kokemusta kehittämisestä ja strategiaprosessien johtamisesta, erityisesti suomalaisessa valmistavassa teollisuudessa.
Kai Mäenpää on kouluttanut Leania yli 1000 ihmiselle ja vetänyt yli 50 workshoppia erilaisissa toimintaympäristöissä. Näyttöä ja käytännön kokemusta tekemisestä lattiatasolta yritysjohtoon, johtoryhmän valmennusta, esimiestehtäviä ja valmennusta 150 henkilön organisaatioissa.
Kokemusta kokoonpanosta, koneistamisesta, maalaamoista, hankintatoiminnasta, IT-hankkeista jne. Automatisointi- ja investointihankkeiden suunnittelua sekä toteutusta.

Kai on aikaansaava kouluttaja ja muutosjohtaja. Kailla on pitkä kokemus tämän päivän teollisuudesta ja niiden eri prosesseista. Hänellä on vankkaa käytännön kokemusta ja näyttöä konkreettisesta tuloksen tekemisestä oikeassa työympäristöä. Kaille Lean-filosofia on tuttu tapa toimia. Hän on valmentaja, joka luo selkeän vision organisaatiolle ja muutokselle. Kai toimii itse esimerkkinä ja auttaa ihmisiä hyödyntämään heidän potentiaalinsa.

Tavoitteena Voittava joukkue ja toiminnan jatkuva sekä suunnitelmallinen kehittäminen!


Palautetta aikaisemmista koulutuksista:
– ”Kouluttaja oli selvästi ammattitaitoinen ja hänellä oli aiheesta laajasti kokemusta. Kotitehtävä oli mainio.”
– ”Näin laajan aiheen puristaminen 8 tuntiin onnistui todella hyvin. Ja tuotiin selkeästi esille ettei tämän kurssin jälkeen ole leanguru, mutta ymmärtää asiasta enemmän. Hyvällä kurssinvetäjällä oma mielenkiinto pysyi alusta loppuun aiheessa.”
– ”Kaikenkaikkiaan erittäin mielenkiintoinen ja uusia näkökulmia antava koulutus. Kaitsu osaa hienosti puhua ja antaa esimerkkejä, joiden avulla saa hyvän käsityksen läpikäytävästä aiheesta.”
– ”Hyvää oli se, että esimerkkejä ja puheenvuoroja oli molemmin puolin ja sai keskeyttää jos oli aiheeseen sanottavaa.”
– ”Asiat eteni selkeästi.”


Osa 1, ohjelma:

Klo 12:30 Turvallisuusjohtaminen
Turvallisuuskulttuuri ja osaaminen
Työsuojeluyhteistoiminta
Työsuojelun toimintaohjelma
Työn vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi
Pelastussuunnitelma
Klo 16:00 Loppukeskustelu ja kotitehtävä

Osa 2, ohjelma:

Klo 12:30 Kotitehtävien purku
Toiminta työtapaturmissa
Perehdyttäminen ja työnopastus
Työolojen seuranta ja kehittäminen
Työturvallisuuden mittarit
Klo 16:00 Hyviä käytäntöjä ja loppukeskustelu


Koulutuspaikka:
Koulutus toteutetaan läsnä- tai etäopetuksena Teamsin tai Zoomin kautta kahtena aamupäivänä, eikä näin ollen vie koko työpäivää.

Ajankohta:
osa 1: to 13.4.2023 klo 8:00 -11:30
osa 2: to 20.4.2023 klo 8:00 -11:30

Hinta:
597 euroa /hlö + alv 24 %

Hinta – 100 euroa hinnasta pois, kun ilmoittaudut viimeistään kuukautta ennen

Hinta sisältää valmennuksen ja koulutusmateriaalit

Kysy ryhmäetuhinnoista, lähetä viesti info@kurssitnyt.fi


Ilmoittautumisen peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

ILMOITTAUTUMINEN

(Toimi heti - paikkoja rajoitetusti!)


Kyllä, ilmoittaudun Työturvallisuus haltuun etäkoulutus (2×1/2 pv) -koulutukseen 13.-20.04.2023, Etäkoulutus
Hlö(ä)