Kiwa Inspecta järjestää nyt koulutuksen:

Työturvallisuus koneiden käytössä (1 pv)

Työturvallisuuslaki (738/2002) ja asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (VNa 403/2008) sisältävät monenlaisia koneiden ja muiden työvälineiden turvalliseen käyttämiseen ja tarkastamiseen liittyviä velvoitteita työnantajille. Myös työntekijöillä on oma merkittävä roolinsa koneiden turvallisen käytön takaamisessa. Koulutuksessa käydään läpi näitä koneturvallisuuteen liittyviä työnantajan ja työntekijöiden vastuita ja velvollisuuksia. Aamupäivän aikana käsitellään myös työpisteiden turvallisuusvaatimuksia koneiden aiheuttamien päästöjen ja niiltä suojautumisen kannalta. Koulutuksen iltapäiväosuudessa käsitellään koneiden riskien arviointia osana työpaikan kokonaisvaltaisempaa riskienarviointiprosessia sekä koneiden turvallisuuden varmentamista ja tarkastuksia. Lopuksi kuullaan esimerkkejä koneilla sattuneista tapaturmista ja niihin liittyvistä oikeustapauksista.

Heti koulutuksen alussa koulutukseen osallistuvilta kerätään kysymyksiä, joihin osallistujat toivovat saavansa vastauksia koulutuspäivän aikana. Kaikkiin aiheeseen liittyviin kysymyksiin pyritään löytämään vastaus päivän aikana.

HUOM!
Jatkona tälle koulutukselle järjestetään heti seuraavana päivänä samassa paikassa erillinen koneturvallisuuden teknisempää puolta käsittelevä koulutus ”Käytössä olevien koneiden tekninen turvallisuus”, jolloin koulutukseen tulevat voivat halutessaan osallistua helposti molempiin koulutuksiin. Molempiin koulutuksiin osallistuminen ja niiden päätteeksi järjestettävien tenttien läpäisy on edellytyksenä Työpaikan koneturvallisuuskortin myöntämiselle.

Koulutukseen osallistuvat saavat 20 % alennuksen Inspectan kesällä 2016 julkaisemasta Koneturvallisuuden käsikirjasta.

Kenelle?
Koulutus on tarkoitettu yritysten työturvallisuusasioista vastaaville henkilöille, työpaikan työsuojeluorganisaatioon kuuluville, käytössä olevien koneiden riskien arviointia tekeville sekä muille koneiden käytönaikaisesta turvallisuudesta vastaaville ja siitä kiinnostuneille henkilöille. Koulutus on yleinen eikä siinä rajoituta mihinkään tiettyyn koneryhmään tai teollisuudenalaan.

Koulutuksessa opiskellaan työturvallisuuden hallinnassa tarvittavia olennaisimpia koneturvallisuuden perusasioita, eli koulutukseen osallistuvilla ei tarvitse olla minkäänlaista ennakkotietoa aiheesta koulutukseen tultaessa.

Kouluttajat
Katri Tytykoski
, johtava asiantuntija, Kiwa Inspecta
Jenni Kiviaho, johtava asiantuntija, Kiwa Inspecta


OHJELMA

8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9:00 Koulutuksen avaus
– Yleiset asiat
– Osallistujien omien kysymysten kerääminen
Katri Tytykoski, Kiwa Inspecta

9:15 Työnantajan ja työntekijöiden vastuita ja velvollisuuksia koneturvallisuudessa
– Työturvallisuuslaki 738/2002
– VNa työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 403/2008
Katri Tytykoski, Kiwa Inspecta

10:30 Työpisteiden turvallisuusvaatimuksia
– Työpisteen valaistus
– Melu ja tärinä
– Pölyt ja huurut
– Säteily
Jenni Kiviaho, Kiwa Inspecta

11:30 Lounas

12:15 Koneiden riskien arviointi osana työpaikan riskien arviointia
– Menetelmät ja käytännöt
– Standardien hyödyntäminen
– Koneiden riskien hallinta: turvallistamistoimenpiteiden valinta ja ensisijaisuusjärjestys
Jenni Kiviaho, Kiwa Inspecta

13:15 Tauko

13:30 Koneiden turvallisuuden varmentaminen ja tarkastukset
– Säännöllinen huolto ja kunnossapito
– Työvälineen toimintakunnon seuranta: tarkastukset, testaukset ja mittaukset
– Työnsuorittajien pätevyys
Katri Tytykoski, Kiwa Inspecta

14:15 Kahvi

14:30 Esimerkkejä koneilla sattuneista tapaturmista ja niihin liittyvistä oikeustapauksista
Katri Tytykoski ja Jenni Kiviaho, Kiwa Inspecta

15:15 Kysymyksiä ja keskustelua

15:30 Tentti koulutuspäivän sisällöstä (Työpaikan koneturvallisuuskortin suorittaville)

16:00 Koulutus päättyy

————————

Koulutuspaikka:
Scandic Helsinki Aviacongress
Robert Huberin tie 4
01510 Vantaa

Ajankohta:
30.10.2018 klo 9.00 – 16.00

Hinta:
645
euroa /hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta, eikä osallistuja saavu koulutukseen, veloitamme koko koulutusmaksun. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.