Kiwa Inspecta järjestää nyt koulutuksen:

Työturvallisuus koneiden käytössä (1 pv)

Työturvallisuuslaki (738/2002) ja asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (VNa 403/2008) sisältävät monenlaisia koneiden ja muiden työvälineiden turvalliseen käyttämiseen ja tarkastamiseen liittyviä velvoitteita työnantajille. Myös työntekijöillä on oma merkittävä roolinsa koneiden turvallisen käytön takaamisessa.

Koulutuksen sisältö
Koulutuksessa käydään läpi koneturvallisuuteen liittyviä työnantajan ja työntekijöiden vastuita ja velvollisuuksia. Aamupäivän aikana käsitellään myös työpisteiden turvallisuusvaatimuksia koneiden aiheuttamien päästöjen ja niiltä suojautumisen kannalta. Koulutuksen iltapäiväosuudessa käsitellään koneiden riskien arviointia osana työpaikan kokonaisvaltaisempaa riskienarviointiprosessia sekä koneiden turvallisuuden varmentamista ja tarkastuksia. Lopuksi kuullaan esimerkkejä koneilla sattuneista tapaturmista ja niihin liittyvistä oikeustapauksista.

Osallistujien kysymykset
Heti koulutuksen alussa koulutukseen osallistuvilta kerätään kysymyksiä, joihin osallistujat toivovat saavansa vastauksia koulutuspäivän aikana. Kaikkiin aiheeseen liittyviin kysymyksiin pyritään löytämään vastaus päivän aikana.

Bonus:
Koulutukseen osallistuvat saavat 20 % alennuksen Inspectan julkaisemasta Koneturvallisuuden käsikirjasta.


Huom!
Jatkona tälle koulutukselle järjestetään heti seuraavana päivänä samassa paikassa erillinen koneturvallisuuden teknisempää puolta käsittelevä koulutus ”Käytössä olevien koneiden tekninen turvallisuus”, jolloin koulutukseen tulevat voivat halutessaan osallistua helposti molempiin koulutuksiin. Molempiin koulutuksiin osallistuminen ja niiden päätteeksi järjestettävien tenttien läpäisy on edellytyksenä Työpaikan koneturvallisuuskortin myöntämiselle.


Kenelle?
Koulutus on tarkoitettu yritysten työturvallisuusasioista vastaaville henkilöille, työpaikan työsuojeluorganisaatioon kuuluville, käytössä olevien koneiden riskien arviointia tekeville sekä muille koneiden käytönaikaisesta turvallisuudesta vastaaville ja siitä kiinnostuneille henkilöille. Koulutus on yleinen eikä siinä rajoituta mihinkään tiettyyn koneryhmään tai teollisuudenalaan.

Koulutuksessa opiskellaan työturvallisuuden hallinnassa tarvittavia olennaisimpia koneturvallisuuden perusasioita, eli koulutukseen osallistuvilla ei tarvitse olla minkäänlaista ennakkotietoa aiheesta koulutukseen tultaessa.


Kouluttajat:
Katri Tytykoski
, johtava asiantuntija, Kiwa Inspecta
Jenni Kiviaho, johtava asiantuntija, Kiwa InspectaOHJELMA

8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9:00 Koulutuksen avaus
– Yleiset asiat
– Osallistujien omien kysymysten kerääminen
Katri Tytykoski, Kiwa Inspecta

9:15 Työnantajan ja työntekijöiden vastuita ja velvollisuuksia koneturvallisuudessa
– Työturvallisuuslaki 738/2002
– VNa työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 403/2008
Katri Tytykoski, Kiwa Inspecta

10:30 Koneiden riskien arviointi osana työpaikan riskien arviointia
– Menetelmät ja käytännöt
– Standardien hyödyntäminen
– Koneiden riskien hallinta: turvallistamistoimenpiteiden valinta ja ensisijaisuusjärjestys
Jenni Kiviaho, Kiwa Inspecta

11:30 Lounas

12:15 Koneiden turvallisuuden varmentaminen ja tarkastukset
– Työvälineiden toimintakunnon varmistaminen ja seuranta: tarkastukset, testaukset ja mittaukset
– Nostolaitteiden käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset
– Tarkastusten tekijöiden pätevyysvaatimukset
Katri Tytykoski, Kiwa Inspecta

13:00 Tauko

13:15 Työpisteiden turvallisuusvaatimuksia
– Työpisteen valaistus
– Melu ja tärinä
– Säteily
– Ergonomia
Jenni Kiviaho, Kiwa Inspecta

14:30 Kahvi

14:45 Esimerkkejä koneilla sattuneista tapaturmista ja niihin liittyvistä oikeustapauksista
Katri Tytykoski ja Jenni Kiviaho, Kiwa Inspecta

15:15 Kysymyksiä ja keskustelua

15:30 Tentti koulutuspäivän sisällöstä
(Työpaikan koneturvallisuuskortin suorittaville)

n. 16:00 Koulutus päättyy

Koulutuspaikka:
Scandic Helsinki Aviacongress, Robert Huberin tie 4, 01510 Vantaa

Ajankohta:
tiistai 14.05.2019

Hinta:
665 euroa
/hlö + alv 24 %.

Bonus:
Koulutukseen osallistuvat saavat 20 % alennuksen Inspectan julkaisemasta Koneturvallisuuden käsikirjasta.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.