Kiwa Inspecta järjestää nyt koulutuksen:

Työturvallisuus koneiden käytössä (1 pv)

Työturvallisuuslaki (738/2002) ja asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (VNa 403/2008) sisältävät monenlaisia koneiden ja muiden työvälineiden turvalliseen käyttämiseen ja tarkastamiseen liittyviä velvoitteita työnantajille. Myös työntekijöillä on oma merkittävä roolinsa koneiden turvallisen käytön takaamisessa. Koulutuksessa käydään läpi näitä koneturvallisuuteen liittyviä työnantajan ja työntekijöiden vastuita ja velvollisuuksia. Aamupäivän aikana käsitellään myös koneiden riskien arviointia osana työpaikan kokonaisvaltaisempaa riskienarviointiprosessia. Koulutuksen iltapäiväosuudessa käsitellään koneiden turvallisuuden varmentamiseen ja tarkastamiseen liittyviä lainsäädännön vaatimuksia sekä työpisteiden turvallisuusvaatimuksia koneiden aiheuttamien päästöjen ja niiltä suojautumisen kannalta. Lopuksi kuullaan esimerkkejä koneilla sattuneista tapaturmista ja niihin liittyvistä oikeustapauksista.

Heti koulutuksen alussa koulutukseen osallistuvilta kerätään kysymyksiä, joihin osallistujat toivovat saavansa vastauksia koulutuspäivän aikana. Kaikkiin aiheeseen liittyviin kysymyksiin pyritään löytämään vastaus päivän aikana.

Koulutuksen kohderyhmä:
Koulutus on tarkoitettu yritysten työturvallisuusasioista vastaaville henkilöille, työpaikan työsuojeluorganisaatioon kuuluville, käytössä olevien koneiden riskien arviointia tekeville sekä muille koneiden käytönaikaisesta turvallisuudesta vastaaville ja siitä kiinnostuneille henkilöille. Koulutus on yleinen eikä siinä rajoituta mihinkään tiettyyn koneryhmään tai teollisuudenalaan.

Koulutuksessa opiskellaan työturvallisuuden hallinnassa tarvittavia olennaisimpia koneturvallisuuden perusasioita, eli koulutukseen osallistuvilla ei tarvitse olla minkäänlaista ennakkotietoa aiheesta koulutukseen tultaessa.

Huom!
Jatkona tälle koulutukselle järjestetään heti seuraavana päivänä samassa paikassa erillinen koneturvallisuuden teknisempää puolta käsittelevä koulutus ”Käytössä olevien koneiden tekninen turvallisuus”, jolloin koulutukseen tulevat voivat halutessaan osallistua helposti molempiin koulutuksiin. Molempiin koulutuksiin osallistuminen ja niiden päätteeksi järjestettävien tenttien läpäisy on edellytyksenä Työpaikan koneturvallisuuskortin myöntämiselle.

Koulutukseen osallistuvat saavat 20 % alennuksen Inspectan kesällä 2016 julkaisemasta Koneturvallisuuden käsikirjasta.

Kenelle?
Koulutus on tarkoitettu yritysten työturvallisuusasioista vastaaville henkilöille, työpaikan työsuojeluorganisaatioon kuuluville, käytössä olevien koneiden riskien arviointia tekeville sekä muille koneiden käytönaikaisesta turvallisuudesta vastaaville ja siitä kiinnostuneille henkilöille. Koulutus on yleinen eikä siinä rajoituta mihinkään tiettyyn koneryhmään tai teollisuudenalaan.

Koulutuksessa opiskellaan työturvallisuuden hallinnassa tarvittavia olennaisimpia koneturvallisuuden perusasioita, eli koulutukseen osallistuvilla ei tarvitse olla minkäänlaista ennakkotietoa aiheesta koulutukseen tultaessa.

Kouluttajat
Katri Tytykoski
, johtava asiantuntija, Inspecta Tarkastus
Jenni Kiviaho, johtava asiantuntija, Inspecta Tarkastus


OHJELMA

8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9:00 Koulutuksen avaus
– Yleiset asiat
– Osallistujien omien kysymysten kerääminen
Katri Tytykoski, Inspecta Tarkastus Oy

9:15 Työnantajan ja työntekijöiden vastuita ja velvollisuuksia koneturvallisuudessa
– Työturvallisuuslaki 738/2002
– VNa työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 403/2008
Katri Tytykoski

10:30 Koneiden riskien arviointi osana työpaikan riskien arviointia
– Menetelmät ja käytännöt
– Standardien hyödyntäminen
– Koneiden riskien hallinta: turvallistamistoimenpiteiden valinta ja ensisijaisuusjärjestys
Jenni Kiviaho, Inspecta Tarkastus Oy

11:30 Lounas

12:15 Koneiden turvallisuuden varmentaminen ja tarkastukset
– Työvälineiden toimintakunnon varmistaminen ja seuranta: tarkastukset, testaukset ja mittaukset
– Nostolaitteiden käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset
– Tarkastusten tekijöiden pätevyysvaatimukset
Katri Tytykoski, Inspecta Tarkastus Oy

13:00 Tauko

13:15 Työpisteiden turvallisuusvaatimuksia
– Työpisteen valaistus
– Melu ja tärinä
– Säteily
– Ergonomia
Jenni Kiviaho, Inspecta Tarkastus Oy

14:30 Kahvi

14:45 Esimerkkejä koneilla sattuneista tapaturmista ja niihin liittyvistä oikeustapauksista
Katri Tytykoski
ja Jenni Kiviaho, Inspecta Tarkastus Oy

15:15 Kysymyksiä ja keskustelua

15:30 Tentti koulutuspäivän sisällöstä (Työpaikan koneturvallisuuskortin suorittaville)

n. 16:00 Koulutus päättyy

————————

Koulutuspaikka:
Cumulus Resort Airport Congress Center
Robert Huberin tie 4
01510 Vantaa

Ajankohta:
30.1.2018 klo 9.00 – 16.00

Hinta:
645
euroa /hlö + alv 24 %.

Koulutukseen osallistuvat saavat 20 % alennuksen Inspectan kesällä 2016 julkaisemasta Koneturvallisuuden käsikirjasta.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.