Edilex Pro järjestää nyt koulutuksen:

Työyhteisösovittelu – ratkaise työpaikan ristiriidat tehokkaasti (2 h)

Mistä työyhteisösovittelussa on kyse? Minkälaisia tapauksia voidaan sovitella? Miten prosessi etenee?

Työyhteisöissä ei useinkaan ole olemassa riittävästi vakiintuneita varhaisen puuttumisen mekanismeja, joihin hankalissa tilanteissa voisi turvautua. Sovittelun voidaan ajatella olevan tällainen keino. Työyhteisösovittelu on tieteellisesti tutkittu, nopea, tehokas ja toimiva tapa työyhteisöjen ristiriitojen ja ongelmien ratkaisemiseen. Sen avulla voidaan myös lisätä työntekijöiden vuorovaikutustaitoja ja parantaa työilmapiiriä. Lisäksi sovittelu voi toimia ennaltaehkäisevästi, koska sillä luodaan konfliktin hallinnan osaamista työyhteisöissä.

Työyhteisösovittelussa voidaan sovitella erilaisia työhön liittyviä ristiriitoja kuten erimielisyyksiä työn jakamisesta tai työhön liittyvistä pelisäännöistä. Työyhteisösovitteluna sovitellaan myös suuria konflikteja, jotka voivat kehittyä vakavaksi työpaikkakiusaamiseksi. Tällaisissa tapauksissa työnantajalle on asetettu puuttumisvelvollisuus, joka perustuu työturvallisuuslainsäädäntöön. Työyhteisösovittelu on siis tapa toteuttaa työnantajan lakisääteistä velvollisuutta.

Koulutuksessa saat vastauksen mm. seuraaviin kysymyksiin:
– Mihin lainsäädäntöön sovittelu perustuu?
– Minkälaisia tapauksia voidaan sovitella?
– Mitkä ovat työnantajan ja työntekijän velvoitteet sovittelussa?
– Minkälainen on henkilöstön edustajien asema sovittelussa?
– Mitä eroa on sisäisellä ja ulkoisella sovittelulla?
– Mikä on sovittelun suhde muihin työpaikan prosesseihin?
– Miten sovittelu päättyy?
– Miten sovittelun tuloksia seurataan?

Yhdysvalloissa kehitetty työyhteisösovittelu on Suomessa vasta alkutaipaleella. Työyhteisösovittelun ideana on siirtää rikossovittelussa ja koulujen vertaissovittelussa hyväksi koettu toimintamalli konfliktien hallinnasta työyhteisöjen hyödynnettäväksi. Työyhteisösovittelussa voidaan sovitella erilaisia työhön liittyviä ristiriitoja kuten erimielisyyksiä työn jakamisesta tai työhön liittyvistä pelisäännöistä. Työyhteisösovitteluna sovitellaan myös suuria konflikteja, jotka voivat kehittyä vakavaksi työpaikkakiusaamiseksi.
Tällaisissa tapauksissa työnantajalle on asetettu puuttumisvelvollisuus, joka perustuu suoraan lainsäädäntöön. Työyhteisösovittelu on siis tapa toteuttaa työnantajan lakisääteistä velvollisuutta.

Työyhteisöissä ei useinkaan ole olemassa riittävästi vakiintuneita varhaisen puuttumisen mekanismeja, joihin hankalissa tilanteissa voisi turvautua. Sovittelun voidaan ajatella olevan tällainen keino.Työyhteisösovittelu on tieteellisesti tutkittu, nopea, tehokas ja toimiva tapa työyhteisöjen ristiriitojen ja ongelmien ratkaisemiseen. Sen avulla voidaan myös lisätä työntekijöiden vuorovaikutustaitoja ja parantaa työilmapiiriä. Lisäksi sovittelu voi toimia ennaltaehkäisevästi, koska sillä luodaan konfliktin hallinnan osaamista työyhteisöissä.

Kenelle
– henkilöstöhallinnon ammattilaisille
– johto- ja esimiestehtävissä toimiville
– työsuojeluvaltuutetuille
– luottamusmiehille

Kouluttaja
OTT, VTK Seppo Koskinen on työoikeuden emeritusprofessori Turun yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta. Koskinen on kirjoittanut noin 500 julkaisua työoikeuden eri osa-alueilta. Hän on erikoistunut työsuhteen päättämiskysymyksiin. Seppo Koskinen on laajasti käytetty asiantuntija kaikenlaisissa työlainsäädäntöön liittyvissä asioissa.


OHJELMA

9:45 Webinaariympäristö aukeaa

10:00 Tervetuloa ja johdanto päivään

10:05 Työyhteisösovittelu
– Työyhteisösovittelu ja lainsäädäntö
– Työyhteisösovitteluun soveltuvat tapaukset
– Työnantajan velvoitteet työyhteisösovittelussa
– Työntekijän velvoitteet työyhteisösovittelussa
– Henkilöstön edustajien asema työyhteisösovittelussa
– Sisäinen sovittelu ja ulkoinen sovittelu
– Työyhteisösovittelun suhde muihin työpaikan prosesseihin
– Työyhteisösovittelun päättyminen
– Työyhteisösovittelun tulosten seuranta
– Käytännön esimerkkejä työyhteisösovittelusta

11:45 Yhteenveto

12:00 Koulutus päättyy

————————

Koulutuspaikka:
Toteutetaan vain webinaarina.

Ajankohta:
keskiviikko 20.11.2019

Hinta:
250 euroa
/hlö + alv 24 %.

Lisäosallistujat samasta organisaatiosta 99 euroa + alv 24 % /hlö

Julkisen sektorin etuhinta -20 %
Edilex-käyttäjän etuhinta -20 %
Credita-käyttäjän etuhinta -20 %
Lakimiesliiton jäsenetu -20 %
(Alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää.)

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Viimeinen ilmoittautumispäivä: 06.11.2019

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.