fbpx
Ulkomaantyö ja ulkomaiset vuokratyöntekijät – verotus ja sosiaaliturva (1 pv)
Ajantieto järjestää nyt koulutuksen:

Ulkomaantyö ja ulkomaiset vuokratyöntekijät – verotus ja sosiaaliturva (1 pv)

EUR

28.03.2017, Ajantieto Oy:n koulutustilat, Helsinki Jaakonkatu 3 B, 7 krs. (kamppi, Graniittitalo), Helsinki 18 maaliskuun, 2017 Sampo Korppoo

Taloushallinto ja verotus

Tiivistelmä:
Koulutus soveltuu hyvin mm. yritysten HR:n ja taloushallinnon tehtävissä työskenteleville, joiden on tärkeää ymmärtää mitkä asiat ovat keskeisiä ulkomaan työkomennuksia suunniteltaessa tai harkittaessa ulkomaisen työvoiman käyttöä. Myös palkanlaskijat ja kirjanpitäjät, jotka tarvitsevat työssään kansainvälisen verotuksen osaamista, saavat aiheesta kattavan ja käytännön läheisen tietopaketin.

Koulutuksessa käydään laajasti läpi kansainvälisen työskentelyn verotukseen ja sosiaaliturvaan liittyviä asioita niin Suomesta ulkomaille lähetettävän työntekijän kuin Suomeen tulevan ulkomaalaisen työntekijän kannalta sekä ulkomaisten vuokratyövoiman verotusta.

Koulutuksessa saat vastaukset mm. seuraaviin kysymyksiin:
• mitä tulee huomioida komennuslaisen veroilmoitusta laadittaessa
• milloin ulkomaantyöskentelyn palkka on Suomessa verovapaa
• miten kaksinkertainen verotus poistetaan
• milloin ulkomaiselle yritykselle syntyy Suomeen kiinteä toimipaikka ja mikä
merkitys sillä on verotuksen ja työnantajavelvoitteiden kannalta
• miten ulkomaisia vuokratyöntekijöitä verotetaan
• milloin ulkomailta tuleva ns. avainhenkilö voi päästä Suomessa huojennetun
verotuksen piiriin
• millaisin edellytyksin matkakustannusten korvaukset ovat verovapaita
ulkomaankomennuksen aikana
• miten ulkomaankomennusten suunnittelulla ja rakenteella voi vaikuttaa verotukseen
• mihin maahan sosiaaliturvamaksut maksetaan

Asiantuntijat:
Veroasiantuntija, OTK Susanna Uusitalo, Avente Oy
Senior Tax Advisor, OTK, FM Anu Nikkanen, Effektiivi Oy

Susanna Uusitalo on työskennellyt veroasiantuntijana sekä yrityslakimiehenä yli kymmenen vuoden ajan mm. verohallinnossa, kansainvälisessä tilintarkastusyhteisössä, asianajotoimistossa sekä kirjanpitotoimistossa. Susannan erityisalaa on PK-yrittäjien kokonaisvaltainen verosuunnittelu sekä kansainvälinen verotus. Hän on myös kokenut ja pidetty kouluttaja.

Anu Nikkasella on pitkäaikainen kokemus erityisesti kansainvälisestä ja kotimaisesta henkilöverotuksesta.


OHJELMA kello 9.00 – 16.00

Ulkomaiset työntekijät Suomessa
• Yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus
• Rajoitetusti verovelvollisten lähdeverotus
• Ulkomaisen vuokratyövoiman verotus Suomessa – Verohallinnon ohje
• Ulkomaisen vuokratyövoiman verotus Suomessa
• Suomalaisen ja ulkomaisen lähettävän työnantajan työnantajavelvoitteet
• Laki työntekijöiden lähettämisestä (17.6.2016) – tärkeimmät muutokset verrattuna aiempaan lakiin
• Kiinteä toimipaikka verotuksessa ja sen vaikutus verotukseen sekä
työnantajavelvoitteisiin
• Ulkomaisten avainhenkilöiden verotus
• Matkakustannusten korvausten verotuksen pääperiaatteet
• Suomeen tulevien ulkomaisten työntekijöiden vakuuttaminen
• Vakuutusvelvollisuudesta vapautuminen

Työkomennus Suomesta ulkomaille
• Yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus – Suomen kansalaiset
• Kuuden kuukauden verovapaussääntö ulkomaantyössä
• Suomen solmimien verosopimusten vaikutus palkan verotukseen; työmatkat ja lyhyet komennukset ulkomaille
• Verotus työskentelyvaltiossa ja kaksinkertaisen verotuksen poistaminen
• Suomalaisen työnantajan velvollisuudet
• Veroilmoituksen antaminen Suomeen
• Paluuseen liittyvät verokysymykset
• Ulkomaankomennuksiin liittyvät sopimukset ja verosuunnittelu
• Suomen sosiaaliturvassa säilyminen ulkomaantyöskentelyn aikana
• Sosiaalivakuutusmaksujen maksaminen käytännössä ja maksujen peruste

Koulutuspaikka:
Ajantiedon koulutustilat, Kamppi Graniittitalo, Antinkatu 3 D 7.krs, 00100 Helsinki

Aika:
28.3.2017, klo 9.00 – 16.00

Hinta:
560 eur
+ alv 24 %.
Hinta sisältää koulutusmateriaalin ja tarjoilut.

Peruutusehdot:
Myöhemmin kuin kolme viikkoa ennen kurssia tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 75 eur + alv 24 %. Myöhemmin kuin viikko ennen kurssia tehdystä peruutuksesta tai peruuttamattomasta, käyttämättömästä kurssipaikasta veloitetaan koko hinta. Esteen sattuessa tilalle voidaan kuluitta vaihtaa toinen henkilö.

Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja