Edilex Pro järjestää nyt koulutuksen:

Uuden ajan työnteon ja liiketoiminnan muodot – Alustatalous ja keikkatalous (2 h)

Mitä uutta alustatalouden mahdollisuudet ja keikkatyöt tuovat työn teetättämisen muotoihin? Tässä koulutuksessa käydään läpi työsuhteen ja epätyypillisten työsuhteiden soveltuvuutta alustoilla tehtävään työhön. Koulutuksen jälkeen osaat valita yrityksellesi sopivimman työntekomuodon alustamallissa.
Hyödynnättekö jo alustojen tuomia mahdollisuuksia yrityksenne toiminnassa? Digitaalisten alustojen avulla voidaan hankkia se työpanos, jota kulloinkin tarvitaan. Alustatalouden merkitys kasvaa koko ajan, ja alustojen kautta tehdään enemmän ja enemmän töitä. Puhutaan myös keikkataloudesta. Digitaalisten ratkaisujen avulla on mahdollista rikastaa työkulttuuria, parantaa työelämän laatua ja osallistaa ihmisiä työelämään. Molemminpuolinen joustavuus työn teon tavoissa onkin usein tavoiteltu tila.

Työoikeuslainsäädännön soveltuminen alustoilla ja niiden kautta tehtävään työhön on otettava aina huomioon eikä selviä kaikenkattavia sääntöjä ja linjauksia ole, vaikka alustoilla tehdään ja teetätetään jo laajalti töitä. Moni työtä tekevä kutsuu itseään freelanceriksi. Ovatko he alihankkijoita? Vai työsuhteisia työntekijöitä? Mitä yrityksen tulisi huomioida harkittaessa työn teetättämistä alustojen kautta?

Tässä koulutuksessa käydään läpi alustoilla tehtävän työn eri muotoja. Käymme läpi kriteerejä erilaisten työntekomuotojen täyttymiselle ja punnitsemme eri työntekomuotojen plussia ja miinuksia. Tämän koulutuksen jälkeen osaat huomioida työoikeuden näkökulman hyödynnettäessä alustojen tuomia mahdollisuuksia liiketoiminnassa ja valittaessa oikeaa tapaa teettää työtä.


Tässä koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia asioita:
– Mitä ovat alustatalous ja keikkatalous ja millaisia ilmiöitä tähän kehitykseen liittyy
– Mitä erilaisia suhteita työn tilaajan, alustan ja työtä tarjoavan välille voi syntyä
– Miten valita sopivin työntekomuoto: freelancer, alihankinta vai työsuhde – onko valinta vapaa?
– Minkälaisia ongelmia alustatyöhön voi liittyä ja miten ne ratkaistaan


Kouluttaja:
Anne Kangasniemi
, Senior Legal Counsel, Fondia Oyj
Anne Kangasniemi on Fondian Senior Legal Counsel ja juridiikan saralla alustatalouden kysymysten ratkomisen pioneereja. Anne neuvoo asiakkaitaan erityisesti työoikeuden erityiskysymyksissä erilaisten muutostilanteiden suunnittelussa, johtamisessa ja läpiviennissä ja uusien ratkaisujen löytämisessä työn ja sen tekemistapojen muuttuessa. Anne on työskennellyt juristina muun muassa yrittäjien edunvalvontajärjestössä ja on saanut kiitosta erityisesti selkeästä ja käytännönläheisestä koulutustyylistään.OHJELMA

9:00 Tervetuloa Edilex Pro -koulutukseen!

9:05 Uuden ajan työnteon ja liiketoiminnan muodot – Alustatalous ja keikkatalous

– Mitä ovat alustatalous ja keikkatalous?
– Työn tilaajan, alustan ja työtä tarjoavan väliset suhteet
– Sopivimman työntekomuodon valinta
– Alustatalouden ongelmakohdat

11:00 Webinaari päättyy

—————————-

Koulutuspaikka:
Koulutus toteutetaan webinaarina

Ajankohta:
torstai 10.10.2019 klo 9:00-11:00

Hinta:
250 euroa
/hlö + alv 24 %.
Lisäosallistujat samasta organisaatiosta 99 euroa + alv 24 % / hlö

Julkisen sektorin etuhinta -20 %
Edilex-käyttäjän etuhinta -20 %
Credita-käyttäjän etuhinta -20 %
Lakimiesliiton jäsenetu -20 %

(Alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.)

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

VIIMEINEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄ: 26.09.2019

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.