Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Uuden esihenkilön startti (3 h)

Uusi esihenkilö joutuu monien haasteiden eteen, joihin vahvakaan kokemus työntekijänä ei luo valmiuksia. Toimiminen työnantajan edustajana, mutta samalla innostavana lähijohtajana, on tehtävä, jossa vaaditaan monipuolista osaamista.

Käytännönläheinen koulu­tuksemme antaa monipuolisia, käytännössä koeteltuja neuvoja johtamistyön haasteiden voittamiseksi. Tämä etäkoulu­tus koostuu yhteisestä webinaarista sekä itsenäisesti suoritettavasta osiosta.


Kenelle?
Koulutus on tarkoi­tettu uusille esihenkilöille toimia­lasta ja organisaation koosta riip­pu­matta.


Kouluttaja
Jari Salminen, KTT, kouluttaja, johtamisen ja yritystalouden asiantuntija

KTT Jari Salminen tarjoaa pitkään kokemukseen perustuvaa käytännönläheistä, tutkimustietoon pohjautuvaa valmennusosaamista johtamistyöstä ja monista organisaation toimintaan liittyvistä haasteista, joihin yrittäjänä ja esihenkilönä törmää tuon tuosta. Jari on väitellyt muutoksen johtamisesta ja kirjoittanut johtamisesta yhteensä 18 kirjaa ja lukuisia artikkeleita.

– Jos tarvitsette apua esimiestenne valmentamiseen, hankalien johtamistilanteiden käsittelyyn, asiantuntijapalveluiden arvomyyntiin tai muihin käytännön johtamistyöhön liittyviin valmennustarpeisiinne, Jari on suurella todennäköisyydellä oikea henkilö avuksenne.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet:
– Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta
– Johta­minen ja esimiestyö
– Asiantuntijamyynti
– Johta­mis­vies­tintä
– Yritystalous
– Tiimityö
– Tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta
– Muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teematOHJELMA

1. Webinaari (3 h)
– Esihenkilön rooli orga­ni­saation stra­tegian toteu­tuksen näkö­kul­masta
– Esihenkilön tehtävät, vastuut ja johtamisoikeus
– Johta­mis­voiman käsite ja sen vahvis­ta­misen keinot
– Haastavien tilanteiden käsittely
– Muutoshankkeiden toteutuksen johtaminen

2. Itsenäinen opiskelu (yhteensä noin 2 h)
– Videot, jotka syventävät webinaarin teemoja
– Harjoitustehtäviä henkilökohtaiseen pohdintaan
– Harjoitustehtäviä tiimin kanssa kokeiltavaksi

3. Uuden esimiehen kirja – Tulevaisuuden johtajalle (2017)
– Kirja toimitetaan postitse

Koulutuksen itsenäiseen opiskeluun hyödynnetään Howspace-oppimisalustaa. Oppimisalusta on käytössäsi kuukauden ajan. Se avataan viikkoa ennen webinaaria.


Koulutuspaikka:
Etäkoulutus

Ajankohta:
pe 2.12.2022, klo 09:00-12:00

Hinta:
590 euroa
/hlö + alv 24 %.
– sisältää Uuden esimiehen kirjan -kirjan

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.