fbpx
Uuden esihenkilön tehovalmennus (2 pv)
järjestää nyt koulutuksen:

Uuden esihenkilön tehovalmennus (2 pv)

1390 euroa /hlö + alv 24 %

1390 EUR

12.-13.12.2023, Life Science center, Espoo + voit osallistua myös etänä Keilaranta 10-18, Espoo 24 marraskuun, 2023 Sampo Korppoo

Johtaminen ja esihenkilotaidot , Toiminnan kehittäminen

Palaute aikaisemmista koulutuksista:

 • "Erittäin kattava kahden päivän pituinen koulutus, vaikka etänä oltiin silti ei tullut hetkeä että, olisi ollut tylsä aihe tms. Kovaa ja mielenkiintoista tykitystä ja loppuun asti viilattu paketti! Kiitos." - Mikko Kiljander, Frostbite Kylmähuolto Oy

 • "Hyvä, selkeä ja asiapitoinen paketti, josta sain hyvät eväät juuri alkaneelle esimiesuralleni. Kouluttajat onnistuivat pitämään mielenkiintoni yllä koko koulutuksen ajan. Koulutus oli omaan mieleen myös sopivasti osallistava. Mielenkiinnolla kuuntelin myös muiden koulutettavien pohdintoja ja kokemuksia erilaisista työelämän tilanteista." Mika Suomi, Prysmian Group Finland Oy

 • "Yksi parhaista koulutuksista, mitä 20 vuoteen IT-alalla oloa mahtuu. Hienosti tiivistetty, vaikka aikaa vain kaksi päivää ja sekin etänä. Runsaasti uusia työkaluja saatu pakkiin. Kiitos Jari ja Tommi!" -Osallistuja

  Uuden esihenkilön teho­val­mennus antaa kattavan koko­nais­kuvan nyky­ai­kai­sesta lähijohtamis­työstä, esihenkilön tehtä­vistä ja vastuista, sekä työkalut opitun käyt­töön­ottoon omassa johta­mis­työssä.

  Koulutus auttaa ymmär­tämään esihenkilötyön erilaiset ulot­tu­vuudet ja lähijohtajan roolin oman orga­ni­saa­tionsa onnis­tu­misen mahdol­lis­tajana.

  Valmennus antaa osal­lis­tu­jalle perus­val­miudet johtamistyössä onnis­tu­misen pohjaksi.


  Hyödyt osallistujalle
  – Tiedostat lähijohtamisen merkityksen organisaation strategian toteutuksen näkökulmasta
  – Tunnet esihenkilön tehtävät, vastuun ja roolit
  – Ymmärrät johtamisvoiman käsitteen ja tunnet sen vahvistamisen keinot
  – Osaat johtaa itseäsi entistä paremmin
  – Saat valmiuksia huipputiimin rakentamiseen
  – Opit käymään vaikuttavia kehityskeskusteluita


  Kenelle?
  Koulutus on suunniteltu kaikille uransa alussa oleville esihenkilöille toimialasta riippumatta.


  Kouluttajat
  Jari Salminen, KTT, kouluttaja, johtamisen ja yritystalouden asiantuntija
  KTT Jari Salminen tarjoaa pitkään kokemukseen perustuvaa käytännönläheistä, tutkimustietoon pohjautuvaa valmennusosaamista johtamistyöstä ja monista organisaation toimintaan liittyvistä haasteista, joihin yrittäjänä ja esihenkilönä törmää tuon tuosta. Jari on väitellyt muutoksen johtamisesta ja kirjoittanut johtamisesta yhteensä 18 kirjaa ja lukuisia artikkeleita.

  – Jos tarvitsette apua esihenkilöidenne valmentamiseen, hankalien johtamistilanteiden käsittelyyn, asiantuntijapalveluiden arvomyyntiin tai muihin käytännön johtamistyöhön liittyviin valmennustarpeisiinne, Jari on suurella todennäköisyydellä oikea henkilö avuksenne.

  Erityisosaamisalueet:
  – Strateginen johtaminen ja haastavien muutostilanteiden hallinta
  – Johtaminen ja esihenkilötyö
  – Asiantuntijamyynti
  – Johtamisviestintä
  – Yritystalous
  – Tiimityö
  – Tehokkaat toimintatavat ja kiireen hallinta
  – Muut ihmisten johtamiseen liittyvät teemat


  Valmentaja Tommi Lindholm
  Tommi Lindholm, KTM, yritysvalmentaja.
  Tommi vastaa viimeisimmän tutkimustiedon tuomisesta koulutuksiin. Tommia kiinnostaa organisaatioihin ja organisoitumiseen liittyvän teorian hyödyntäminen linssinä organisaatioiden toiminnan ymmärtämisessä ja käytäntölähtöisessä kehittämisessä.

  Tommi on vastannut jo kahdeksan vuoden ajan tutkimusjohtajan, kouluttajan ja tutkijan roolissa koulutusten kokonaisvaltaisesta toteuttamisesta asiakkaille. Lisäksi Tommi toteuttaa ja kehittää asiakkaille erilaisia selvityksiä ja osallistuu kirjojen kirjoittamiseen. Tommi on myös sertifioitu Workplace Big Five -persoonallisuusprofiilin käytössä.

  KTM Tommi Lindholm luki Vaasan Yliopistossa pääaineenaan rahoitusta. Opiskelujen aikana Tommi törmäsi käyttäytymistieteelliseen rahoituksen tutkimukseen ja teki siitä Pro Gradu -tutkielmansa. Tätä kautta löytyi kiinnostus ihmismieltä kohtaan. Tarve ymmärtää sen saloja viitoittaa Tommin polkua edelleen.

  Erityisosaamisalueet
  – Johtoryhmätyöskentely
  – Asiantuntijoiden johtaminen
  – Palkitseminen


  OHJELMA

  PÄIVÄ 1

  08:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

  09:00 Tilaisuuden avaus

  09:15 Esihenkilön tehtävät ja haasteet
  – Mihin esihenkilöä tarvitaan?
  – Työnantajan edustaja
  – Oman organisaation puolustaja
  – Informaatiohubi
  – Kehittymisen varmistaja

  10:15 Tauko

  10:30 Esihenkilön vastuu ja johtamisoikeus työlainsäädännön näkökulmasta
  – Esihenkilön tehtävät ja vastuu työnantajan edustajana
  – Oman työn pohdintaa – Mitä minulta odotetaan esihenkilönä?
  – Johtamisoikeus ja sen rajoitukset
  – Työntekijän vastuun eri ulottuvuudet

  12:00 Lounas

  13:00 Työhyvinvointi ja johtaminen
  – Mistä puhumme kun puhumme työhyvinvoinnista?
  – Kuormitus- ja voimavaratekijät
  – Työhyvinvoinnin johtaminen arjessa
  – Case-harjoituksia

  14:30 Tauko

  14:45 Johtamisvoima ja sen vahvistaminen
  – Mitä johtamisvoimalla tarkoitetaan?
  – Johtamistaidot, johtamistyyli ja johtamisenergia
  – Oman johtamistyylin tunnistaminen ja kehittäminen
  – Luottamuksen rakentaminen

  15:30 Päivä päättyy


  PÄIVÄ 2

  08:30 Aamukahvi

  08:55 Etäosallistujien sisäänkirjautuminen

  09:00 Osaatko johtaa itseäsi?
  – Itsetuntemus esihenkilötyössä onnistumisen edellytyksenä
  – Omat voimavarat ja vireys
  – Työkaluja itsensä johtamiseen
  – Ratkaisukeskeinen malli omaan kehittymiseen

  10:30 Tauko

  10:45 Työtapojen tehostaminen
  – Huomion merkitys organisaatiossa
  – Toimintatapojen muutos
  – Hallinnan tunteen vahvistaminen

  12:00 Lounas

  13:00 Huipputiimin rakentaminen käytännössä
  – Miten ajattelen johdettavistani?
  – Mielikuvien tuominen yhteiseen käsittelyyn
  – Vallan jakautuminen läpinäkyväksi
  – Vuorovaikutuksen parantaminen
  – Valmentava ote käytännössä

  14:30 Tauko

  14:45 Kehityskeskustelu esihenkilön työvälineenä
  – Kehityskeskusteluiden hyötynäkökulma
  – Mitä tutkimukset sanovat kehityskeskusteluista?
  – Kehityskeskusteluiden käytännön toteutus
  – Toimiva vuorovaikutus kehityskeskustelussa

  15:45 Loppukeskustelu

  16:00 Tilaisuus päättyy


  Koulutuspaikka:
  Life Science Center, Keilaranta 10-18, Espoo
  – Voit osallistua myös etänä. Valitse ilmoittautumislomakkeella, osallistutko lähi- vai etäkoulutukseen.

  Ajankohta:
  ti-ke 12.-13.12.2023

  Hinta:
  1 390 euroa
  /hlö + alv 24 %.
  – sisältää koulutusmateriaalit, Uuden esimiehen kirjan sekä lounaat ja kahvitarjoilut koulutuspäivien aikana

  Laskutus tapahtuu, kun koulutuksen toteutuminen varmistuu.

  Kysy ryhmäetuhintaa:
  toimisto@ratekoulutus.fi


  Ilmoittautumisen peruutusehdot:
  Jos osallistuminen peruutetaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua, veloitamme 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

  Kouluttajan muut kurssit

  Samankaltaisia kursseja