fbpx
Uuden esihenkilön tehovalmennus (2 pv)
Brik järjestää nyt koulutuksen:

Uuden esihenkilön tehovalmennus (2 pv)

1 390 euroa /hlö + alv 24 %

1 390 EUR

07.-08.08.2024, Life Science center, Espoo Keilaranta 10-18, Espoo 4 kesäkuun, 2024 Sampo Korppoo

Esihenkilötyö , Johtaminen ja esihenkilotaidot , Tiimityö , Toiminnan kehittäminen , Työhyvinvointi, -ilmapiiri , Vuorovaikutus

Uuden esihenkilön tehovalmennuksessa saat kattavan kokonaiskuvan nykyaikaisesta lähijohtamistyöstä, esihenkilön tehtävistä ja vastuista, sekä työkalut opitun käyttöönottoon omassa johtamistyössä.

Opit ymmärtämään esihenkilötyön erilaiset ulottuvuudet ja lähijohtajan roolin oman organisaationsa onnistumisen mahdollistajana. Saat perusvalmiudet johtamistyössä onnistumisen pohjaksi.


Hyödyt osallistujalle
– Tiedostat lähijohtamisen merkityksen organisaation strategian toteutuksen näkökulmasta
– Tunnet esihenkilön tehtävät, vastuun ja roolit
– Ymmärrät johtamisvoiman käsitteen ja tunnet sen vahvistamisen keinot
– Osaat johtaa itseäsi entistä paremmin
– Saat valmiuksia huipputiimin rakentamiseen
– Opit käymään vaikuttavia kehityskeskusteluita


Kenelle?
Koulutus on suunniteltu kaikille uransa alussa oleville esihenkilöille toimialasta riippumatta.


Kouluttajat
Jari Salminen, KTT, kouluttaja, johtamisen ja yritystalouden asiantuntija
KTT Jari Salminen tarjoaa pitkään kokemukseen perustuvaa käytännönläheistä, tutkimustietoon pohjautuvaa valmennusosaamista johtamistyöstä ja monista organisaation toimintaan liittyvistä haasteista, joihin yrittäjänä ja esihenkilönä törmää tuon tuosta. Jari on väitellyt muutoksen johtamisesta ja kirjoittanut johtamisesta yhteensä 18 kirjaa ja lukuisia artikkeleita.

– Jos tarvitsette apua esihenkilöidenne valmentamiseen, hankalien johtamistilanteiden käsittelyyn, asiantuntijapalveluiden arvomyyntiin tai muihin käytännön johtamistyöhön liittyviin valmennustarpeisiinne, Jari on suurella todennäköisyydellä oikea henkilö avuksenne.

Erityisosaamisalueet:
– Strateginen johtaminen ja haastavien muutostilanteiden hallinta
– Johtaminen ja esihenkilötyö
– Asiantuntijamyynti
– Johtamisviestintä
– Yritystalous
– Tiimityö
– Tehokkaat toimintatavat ja kiireen hallinta
– Muut ihmisten johtamiseen liittyvät teemat


Valmentaja Tommi Lindholm
Tommi Lindholm, yritysvalmentaja.
Tommi on vastannut jo 13 vuoden ajan kouluttajan ja tutkijan roolissa koulutusten kokonaisvaltaisesta toteuttamisesta Brikin asiakkaille. Lisäksi Tommi toteuttaa ja kehittää asiakkaille erilaisia selvityksiä ja osallistuu kirjojen kirjoittamiseen. Tommi on myös sertifioitu Workplace Big Five -persoonallisuusprofiilin käytössä.

Tommia kiinnostaa organisaatioihin ja organisoitumiseen liittyvän teorian hyödyntäminen linssinä organisaatioiden toiminnan ymmärtämisessä ja käytäntölähtöisessä kehittämisessä. Teknologia on aina ollut lähellä Tommin sydäntä ja näin hän on myös jo pitkään seurannut varovaisen optimistisesti lohkoketjuteknologioiden sekä tekoälysovellutusten kehitystä ja sovellutuksia organisoitumiseen ja johtamisen kehittämiseen.

KTM Tommi Lindholm luki Vaasan Yliopistossa pääaineenaan rahoitusta. Opiskelujen aikana Tommi törmäsi käyttäytymistieteelliseen rahoituksen tutkimukseen ja teki siitä Pro Gradu -tutkielmansa. Tätä kautta löytyi kiinnostus ihmismieltä kohtaan. Tarve ymmärtää näiden saloja viitoittaa Tommin polkua edelleen.

Erityisosaamisalueet
– Johtoryhmätyöskentely
– Tiimityö
– Asiantuntijoiden johtaminen
– Palkitseminen
– Tekoälysovellutukset johtamisen kehittämisessä
– Haastavat vuorovaikutustilanteet


OHJELMA

PÄIVÄ 1

08:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
09:00 Tilaisuuden avaus

09:15 Esihenkilön tehtävät ja haasteet
– Mihin esihenkilöä tarvitaan?
– Työnantajan edustaja
– Oman organisaation puolustaja
– Informaatiohubi
– Kehittymisen varmistaja

10:15 Tauko

10:30 Esihenkilön vastuu ja johtamisoikeus työlainsäädännön näkökulmasta
– Esihenkilön tehtävät ja vastuu työnantajan edustajana
– Oman työn pohdintaa – Mitä minulta odotetaan esihenkilönä?
– Johtamisoikeus ja sen rajoitukset
– Työntekijän vastuun eri ulottuvuudet

12:00 Lounas

13:00 Työhyvinvointi ja johtaminen
– Mistä puhumme kun puhumme työhyvinvoinnista?
– Kuormitus- ja voimavaratekijät
– Työhyvinvoinnin johtaminen arjessa
– Case-harjoituksia

14:30 Tauko

14:45 Johtamisvoima ja sen vahvistaminen
– Mitä johtamisvoimalla tarkoitetaan?
– Johtamistaidot, johtamistyyli ja johtamisenergia
– Oman johtamistyylin tunnistaminen ja kehittäminen
– Luottamuksen rakentaminen

15:30 Päivä päättyyPÄIVÄ 2

08:30 Aamukahvi

09:00 Osaatko johtaa itseäsi?
– Itsetuntemus esihenkilötyössä onnistumisen edellytyksenä
– Omat voimavarat ja vireys
– Työkaluja itsensä johtamiseen
– Ratkaisukeskeinen malli omaan kehittymiseen

10:30 Tauko

10:45 Työtapojen tehostaminen
– Huomion merkitys organisaatiossa
– Toimintatapojen muutos
– Hallinnan tunteen vahvistaminen

12:00 Lounas

13:00 Huipputiimin rakentaminen käytännössä
– Miten ajattelen johdettavistani?
– Mielikuvien tuominen yhteiseen käsittelyyn
– Vallan jakautuminen läpinäkyväksi
– Vuorovaikutuksen parantaminen
– Valmentava ote käytännössä

14:30 Tauko

14:45 Kehityskeskustelu esihenkilön työvälineenä
– Kehityskeskusteluiden hyötynäkökulma
– Mitä tutkimukset sanovat kehityskeskusteluista?
– Kehityskeskusteluiden käytännön toteutus
– Toimiva vuorovaikutus kehityskeskustelussa

15:45 Loppukeskustelu

16:00 Tilaisuus päättyy


Koulutuspaikka:
Life Science Center, Keilaranta 10-18, 02150 Espoo

Ajankohta:
ke-to 7.-8.8.2024

Hinta:
1 390 euroa
/hlö + alv 24 %.
– sisältää koulutusmateriaalit, Uuden esimiehen kirjan sekä lounaat ja kahvitarjoilut koulutuspäivien aikana

Laskutus tapahtuu, kun koulutuksen toteutuminen varmistuu.

Kysy ryhmäetuhintaa:
info@kurssitnyt.fi


Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Jos osallistuminen peruutetaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua, veloitamme 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja