fbpx
Uuden esimiehen työkalupakki kuntoon (2 pv)
Täynnä!
järjestää nyt koulutuksen:

Uuden esimiehen työkalupakki kuntoon (2 pv)

EUR

06.-07.06.2016, Scandic Aulanko, Hämeenlinna Aulangontie 93, Hämeenlinna 17 toukokuun, 2016 Sampo Korppoo

Itsensä kehittäminen , Projektinhallinta , Työhyvinvointi

Uuden esimiehen itseluottamus on kovilla esimiesuran alkuvaiheissa. Miten johtaa entisiä kollegoita, kavereita? Mistä saada itselle riittävä jämäkkyys? Miten saan rakennettua luottamusta itseni ja johdettavieni välille? Kuinka rohkenen puuttua asioihin ja ohjata itseäni iäkkäämpiä ihmisiä?

Uusi esimies tarvitsee tukea ja apua, varmuutta ja systematiikkaa uransa alkuvaiheessa. Siihen tämä valmennus antaa mitä parhaat välineet.

Moni uusi esimies on nostettu esimieheksi tutusta ryhmästä entisiä työkavereita. Miten olla yksi porukasta ja silti toimia esimiesmäisesti? Miten ottaa ja kantaa vastuu haastavassa tilanteessa?

Uusi esimies tarvitsee ohjausta tehtävänsä menestykselliseen hoitamiseen. Lähipiiristä tulevat mallit ovat hyvä asia, mutta ne ohjaavat liian usein väärille urille.

Miten toimia esimiesmäisesti ja johdonmukaisesti erilaisissa johtamistilanteissa? Miten hyödyntää juuri se oma potentiaali, joka itsessä piilee, oman organisaation hyväksi? Mistä tietää, mikä toimenpide on oikea erilaisissa johtamisen valintatilanteissa?

Valmennuksen tavoitteena on antaa sekä työkaluja että keinoja uuden tai uudehkon esimiehen käyttöön sekä varmuutta esimiesmäiseen työskentelytapaan.

Kenelle valmennus on suunnattu?
Koulutus on tarkoitettu kaikille uusille / uudehkoille tai jo jonkin aikaa työssään toimineille esimiehille, päälliköille, tiimin vetäjille, jotka kokevat tarvitsevansa lisää työkaluja esimiestyöskentelynsä työkalupakkiin.

Kouluttajana kokenut tekijä
Kouluttajana toimii valmentaja Matti Valkama, Sentinio Oy.
Hän on valmentanut esimiehiä menestymään omassa johtamistyössään jo 21 vuoden ajan. Taustalla on useita eri teorioita esimiestyön menestyksellisestä toteuttamisesta vuosikymmenten varrelta.

Jokainen esimies kuitenkin itse viime kädessä ratkaisee, miten johdettavat kokevat hänen johtamistapansa.

OHJELMA
1.päivä

08.30 Kokoontuminen kokouspaikalla. Tutustuminen muihin osallistujiin. Aamukahvi.

09.00 Valmennus alkaa

Johdatus esimiestyöhön
– Mitä tapahtuu johtamistilanteessa? Tarve ymmärtää minkälaista johtamista tarvitaan.
– Oman johtamistavan arvioiminen.
– Onko tämä uuden esimiehen vaikein ongelma: omista kavereista tulee johdettavia eikä ole kokemusta esimiestyöstä?

10.30 Esimiehen käytännön oikeudet ja velvollisuudet. Esimiehen aseman ottaminen, valta ja vastuu käytännön tilanteissa.
– Esimiehen pelikenttä, miten toimia oikealla tavalla?
– Työnantajan velvollisuudet

12.30 Lounas

13.30 Erilaiset ihmistyypit ja johtaminen
– Persoonallisuuden vaikutus esimiesvuorovaikutukseen
– Oman itsensä hallitseminen – harjoitus

14.30 Kahvitauko

14.45 Uudistava johtaminen
– Itsensä johtamisen haasteet
– Teoria johtamisen mallin taustalla
– Johtamisen mallin saattaminen jokaiseen työpäivään

16.30 Oman johtamistavan analysoiminen
– Mitkä ovat minun vahvuuteni, miten hyödynnän niitä?
– Missä asioissa minun tulee kehittää johtamisvuorovaikutustani?
– Henkilökohtaiset valinnat ja päätökset

17.30 Ensimmäisen päivän yhteenveto

2.päivä

08.30 Aloitus ja edellisen päivän asioiden kertaus

09.00 Miten johtaa alisuoriutujaa?
– Mittarit esimiehen työkaluina
– Mitä, jos henkilö käyttäytyy epäasiallisesti, ei saavuta / halua tehdä tavoitteitaan, ylenkatsoo muita, toimii epäeettisesti?

10.30 Palaute esimiehen työkaluna
– Puolustusmekanismit
– Palautteen annon harjoitteleminen
– Neuvoja erilaisiin palautetilanteisiin

12.00 Lounas

12.45 Miten esimies saa syvennettyä omaa vuorovaikutustaan johdettaviinsa?
– Kehityskeskustelun hyödyntäminen maksimaalisesti
– Kysymykset esimiehen työvälineenä

13.45 Empatia, rohkaisu ja myötätunnon ilmaisu
– Johtamisvuorovaikutuksen syventäminen
– Miten parannan kommunikointia omassa yksikössäni?
– Tunneälyn hyödyntäminen
– Miten ihmisen aivot reagoivat erilaisissa tilanteissa?

15.00 Omien toimintasuunnitelmien tekeminen

15.30 Loppuyhteenveto ja -keskustelu: mitä tämän jälkeen?

16.15 Seminaari päättyy

Paikka:
Rantasipi Aulanko, Aulangontie 93, 13210 Hämeenlinna.

Hinta:
1 440
eur/hlö + alv 24 %. Hinta sisältää materiaalin ja tarjoilun.

Ryhmäalennukset: (osallistujat samasta organisaatiosta)
2 hlöä tai enemmän 1 340 eur/hlö

Tilaisuuden peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50% koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja