Kiwa Inspecta järjestää nyt koulutuksen:

Uudistettu Sähkötyöturvallisuus SFS 6002/2018 -koulutus (1 pv)

Hyväksytysti suoritettu standardin SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus edellytetään kaikilta sähköalan töitä tekeviltä henkilöiltä, mukaan luettuna työnjohto-, suunnittelu-, käyttötoiminta-, opetus- ja muissa asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt.

Koulutuksen ja siihen kuuluvan kirjallisen kokeen hyväksytystä suorittamisesta myönnetään Sähkötyöturvallisuuskortti. Koulutus ja kortti ovat voimassa viisi vuotta kerrallaan. Yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus suositellaan uusittavaksi lyhyemmällä aikavälillä esimerkiksi silloin, kun sähkötyöturvallisuuteen liittyvissä säädöksissä tapahtuu muutoksia.

Nyt Sähkötyöturvallisuusstandardiin SFS 6002:2015 on tehty muutos A1:2018, joka ottaa huomioon uusimman sähköturvallisuuslain vaatimukset ja joka on sovellettavissa käytäntöön heti ilmestymisensä jälkeen. Uudistuneen standardin mukaiset menettelyt ovat nyt yksinkertaisempia ja selkeämpiä kuin ennen. Niistä kuulet lisää tilaisuudessa!

Kiwa Inspectan Uudistettu Sähkötyöturvallisuus SFS 6002/2018 -koulutus tarjoaa erinomaisen vaihtoehdon päivittää tiedot ajan tasalle ja syventää aikaisempaa osaamista ja tietämystä SFS 6002 -sisällöstä ja vaatimuksista. Koulutuksessa käydään läpi käytännönläheisesti sähkötyöturvallisuuden kannalta keskeisimmät asiat ja korostetaan ohjeistuksen, turvallisten työmenetelmien ja jännitteettömyyden toteamisen merkitystä turvallisen työskentelyn kannalta.

Kenelle?
Hyväksytysti suoritettu standardin SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus edellytetään kaikilta sähköalan töitä tekeviltä henkilöiltä, mukaan luettuna seuraavat henkilöt:
– sähkö- ja käyttötöitä tekevät
– työnjohtotehtävissä toimivat
– suunnittelutehtävissä toimivat
– opetustehtävissä toimivat
– muissa asiantuntijatehtävissä toimivat


Kouluttaja:
Juha Kurvinen
, tekninen asiantuntija, Kiwa InspectaOHJELMA

8.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

8.30 Koulutuksen avaus, päivän ohjelma

Sähkötyöturvallisuutta koskevat säädökset
• Viranomaisvaatimukset, lait ja asetukset
• SFS 6002 standardi ja sen asema
• Sähköalan ammattitaitovaatimukset

Sähkön vaarallisuus
• Sähkön aiheuttamat vaarat: sähköisku ja valokaari
• Esimerkkejä sähkötapaturmista ja vaaratilanteista

Sähkötyöturvallisuuden organisointi käytännössä
• Yleiset periaatteet, yrityksen oma ohjeistus
• Vastuuhenkilöt ja heidän tehtävänsä
• Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja

SFS 6002 standardin yleiset periaatteet
• Käyttötoimenpiteet ja toiminnan tarkistukset
• Kosketussuojauksen vaikutus
• Mittaus, testaus, tarkastus

Työskentelymenetelmät
• Työskentely jännitteettömänä
• Työskentely jännitteisten osien läheisyydessä
• Jännitetyöt, jännitteiseen osaan kohdistuvat toimenpiteet

Kunnossapitokäytännöt ja sulakkeiden vaihtotyöt

Kirjallinen koe Sähkötyöturvallisuudesta

Koekysymysten läpikäynti

15.30 Koulutus päättyy

Koulutuspaikka:
Clarion Hotel Helsinki Airport Vantaa, Karhumäentie 5, 01530 Vantaa

Ajankohta:
tiistai 14.05.2019

Hinta:
295 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.