Edilex Pro järjestää nyt koulutuksen:

Uudistunut YVA-lainsäädäntö yritysnäkökulmasta (1/2 pv)

Miten uutta YVA-lainsäädäntöä voidaan soveltaa tehokkaasti suurten ympäristökäyttöhankkeiden riskien tunnistamisessa ja hallinnassa? Entä miten ympäristövaikutusten arviointimenettely toimii ympäristömenettelyjen kokonaisuuden hallinnan välineenä? Kuinka uuden YVA-lainsäädännön mukaisilla menettelyillä voidaan parantaa ympäristökäyttöhankkeiden suunnittelun laatua?
Onnistuneessa ympäristövaikutusten arvioinnissa tunnistetaan laaja-alaisesti ympäristölliset ja sosiaaliset hankeriskit sekä niiden hallintakeinot. YVA-menettelyn tehokas soveltaminen edellyttää uudistetun lainsäädännön tuntemusta ja kykyä räätälöidä lain joustavat vaatimukset hankkeen ja sen vaikutusalueen erityispiirteisiin. Hankkeiden onnistumiseen vaikuttaa olennaisesti valinnat YVA-menettelyn ajoituksen suhteen sekä se, miten YVA-menettely onnistutaan integroimaan muihin menettelyihin. Uusi lainsäädäntö mahdollistaa tietyissä tilanteissa myös YVA-velvollisuudesta vapautumisen tehokkaiden haittojen lieventämiskeinojen perusteella.

Tässä webinaarissa tarkastellaan uudistunutta YVA-lainsäädäntöä yritysnäkökulmasta. Koulutuksessa analysoidaan uudistetun YVA-lainsäädännön keskeisimmät elementit erityisesti hankkeesta vastaavan ja konsulttien näkökulmista.

Voit osallistua webinaariin helposti omalla tietokoneellasi. Webinaarin chattitoiminnolla voit esittää kouluttajalle mieltäsi askarruttavia kysymyksiä. Voit lähettää kysymyksiä ennakkoon tai milloin tahansa koulutuksen aikana. Kouluttajana toimii YVA-lainsäädännön erityisasiantuntija, ympäristöoikeuden professori Ismo Pölönen.

Kenelle?
Koulutus on suunnattu erityisesti hankkeesta vastaaville, konsulteille ja ympäristöoikeuden parissa työskenteleville lakimiehille.

Kouluttaja
Ismo Pölönen
työskentelee ympäristöoikeuden professorina Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella. Pölönen on EU:n ja Suomen YVA-lainsäädännön erityisasiantuntija. Hän on julkaissut aihepiiristä kolme monografiaa sekä lukuisia kansainvälisiä ja kansallisia tiedeartikkeleita. Pölönen on myös laatinut useita asiantuntijaselvityksiä YVA-lainsäädännön kehittämisen ja soveltamisen tueksi sekä toiminut alan toimijoiden kouluttajana ja asiantuntijana käytännön hankkeissa.


OHJELMA

10.00 Tervetuloa webinaariin

1. YVA-lainsäädännön kokonaisuudistuksen keskeisimmät muutokset ja vaikutukset
toimijoiden (erit. hankkeesta vastaavat ja konsultit) rooleihin

2. YVA-velvollisuuden selvittäminen
– Miten ja milloin perusteltua selvittää?
– Arviointimenettelystä vapautuminen haittojen lieventämiskeinoja kehittämällä
– Soveltamispäätöstä koskeva muutoksenhaku ja sen vaikutukset

3. Ympäristömenettelyjen kokonaisuuden hallinta YVA:n avulla
– YVA:n oikea-aikainen ajoitus
– Ennakkoneuvottelu
– Menettelyjen ja sisältöjen yhteensovittamiskeinot

4. YVA:n vuorovaikutusmenettelyt ja niiden yhteys sosiaaliseen toimilupaan
– Case Kuusamon kultakaivos

5. Päätelmät: Miten uudistetun YVA-lainsäädännön tavoitteet (sujuvoittaminen ja
tehokkaampi ympäristönsuojelu) voidaan toteuttaa käytännössä?

12:00 Koulutus päättyy

————————

Koulutuspaikka:
Toteutetaan vain verkossa

Ajankohta:
14.02.2019 10.00-12.00

Hinta:
250
euroa /hlö + alv 24 %.

Lisäosallistujat samasta organisaatiosta 99 euroa + alv 24 % / hlö

Julkisen sektorin etuhinta -20 %
Edilex-käyttäjän etuhinta -20 %
Credita-käyttäjän etuhinta -20 %
Lakimiesliiton jäsenetu -20 %

(Alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.)

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.