Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Uudistuva YT-laki (1/2 pv)

Uudistunut yhteistoimintalaki tulee voimaan vuoden 2022 alusta.

Mitkä ovat keskeiset muutokset, jotka yritysten tulee huomioida heti uuden lain voimaan tultua? Millainen on työnantajan yhteistoimintavelvoite uuden lain mukaan yrityksen säännöllisessä toiminnassa? Entä toiminnan muutostilanteessa, kuten henkilöstöä vähennettäessä?


Uusi yhteistoimintalaki tuo merkittäviä muutoksia työnantajan yhteistoimintavelvoitteeseen. Jokaisen yhteistoimintalain soveltamisalaan kuuluvan yrityksen on tunnettava muuttuneet ja uudet velvoitteet ja muutettava toimintatapojansa vastaamaan lain vaatimuksia.

Työnantajan on muun ohella
– otettava henkilöstön kanssa käytävä jatkuva vuoropuhelu osaksi tavanomaista toimintaansa,
– tunnettava vuoropuhelun osana laadittavan ja ylläpidettävän työyhteisön kehittämissuunnitelman sisältö sekä
– hallittava muutosneuvotteluiden kulku uusine sääntöineen.


Tässä koulutuksessa
– pääset syventymään asiantuntijoidemme johdolla yhteistoimintalain tuomiin olennaisimpiin muutoksiin ja keskeisimpiin velvollisuuksiin.
– opit, kuinka toteutat käytännössä muutokset ja velvoitteet oikeaoppisesti ja oikea-aikaisesti.
– saat kattavan kuvan lakimuutoksen jälkeisen yhteistoimintavelvoitteen sisällöstä.

Saat vastauksia mm. näihin kysymyksiin:
– Miten toteutat jatkuvan vuoropuhelun ja mitä asioita siinä tulee käsitellä?
– Mikä on työyhteisön kehittämissuunnitelma, ja kuinka se eroaa voimassa olevan lain henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta?
– Kuinka erotat, kuuluuko keskusteluaihe jatkuvan vuoropuhelun kokouksen vai muutosneuvotteluiden piiriin?
– Milloin vuoropuhelukokouksessa käsiteltävästä aiheesta tulee käynnistää muutosneuvottelut, ja mikä on vuoropuhelun ja muutosneuvotteluiden välinen suhde?
– Miten toteutat hallintoedustuksen uusien vaatimusten mukaisesti?
– Kuinka työnantajan tulee uudistaa prosessejaan, jotta ne vastaisivat uusia vaatimuksia?


Kenelle
Koulutus on tarkoitettu kaikille esimiehille ja henkilöille, jotka ovat tekemisessä yrityksen henkilöstöasioiden, rekrytoinnin tai työsopimusten parissa, esimerkiksi toimitusjohtajat, henkilöstöpäälliköt ja talousjohtajat.


Hyödyt
– Opit, kuinka uuden yhteistoimintalain asettamat velvoitteet täytetään käytännössä oikea-oppisesti ja oikea-aikaisesti.
– Saat runsaasti käytännön esimerkkejä.
– Saat kattavan ja selkeän materiaalin, johon on helppo palata myös koulutuksen jälkeen.
– Vältät sudenkuopat, joista merkittävin on hyvityksenmaksuvelvollisuus velvoitteen rikkomisesta.


Kouluttajat
Mika Miesmäki ja Noora-Sofia Kallio, työoikeuden asiantuntijat

Kouluttajina toimivat Asianajotoimisto Applex Oy:n työoikeuspraktiikkaa johtava asianajaja, varatuomari Mika Miesmäki sekä lakimies, OTM Noora-Sofia Kallio.


OHJELMA

08:45 Ilmoittautuminen ja yhteyksien tarkistaminen

09:00 Aloitus, päivän ohjelman esittely

Uusi yhteistoimintalaki pääpiirteittäin
– Yhteistoimintalain rakenne ja sisältö pääpiirteittäin

Jatkuvan vuoropuhelun velvoite ja työyhteisön kehittämissuunnitelma
– Vuoropuhelukokouksissa käsiteltävät asiat
– Kokousten toteutus, ajankohta ja osapuolet
– Työyhteisön kehittämissuunnitelman sisältö ja päivittäminen
– Suhde muutosneuvotteluihin
– Säännöllisesti henkilöstölle annettavat tiedot

Muutosneuvottelut
– Neuvotteluiden aloittamisen ajankohta
– Muutosneuvotteluissa käsiteltävät asiat
– Neuvotteluiden kulku ja velvoitteen täyttäminen erilaisissa muutostilanteissa
– Toimintasuunnitelman sisältö ja sen täydentäminen

Hallintoedustus
– Mitä hallintoedustus tarkoittaa
– Henkilöstön hallintoedustuksen pääkohdat ja tarkentuminen

Työnantajan muistilista muutosten haltuun ottamiseksi

Aikaa kysymyksille

12:00 Koulutus päättyy


Tämä koulutus toteutetaan Zoomilla, joka toimii etävalmennuksena mukavasti. Pidämme taukoja sopivissa kohdissa. Saat lisätietoa osallistumisohjeessa, joka lähetetään sinulle sähköpostitse ennen koulutusta.


Koulutuspaikka:
Etävalmennus Zoomilla

Ajankohta:
keskiviikko 2.2.2022 klo 9 – 12

Hinta:
397 euroa /hlö + alv 24 %.
– sisältää zoom-webinaarin, koulutusmateriaalin sekä tallenteen, joka on koulutuksen jälkeen 2 viikon ajan osallistujien katsottavissa.

Ryhmäetuhinta:
Samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 357 euroa /hlö + alv 24 %, kolme tai useampia osallistujia: 297 euroa /hlö + alv 24 %.


Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 8 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa.


 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.