fbpx
Uusi arkistolaki tulossa? (3 h)
Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Uusi arkistolaki tulossa? (3 h)

450 euroa /hlö + alv 24 %

450 EUR

24.09.2024, Etäkoulutus , Etäkoulutus 7 kesäkuun, 2024 Sampo Korppoo

Lakitieto

Uusi arkistolaki on tulossa. Mitä on ehdotettu muutettavaksi arkistolain ja Kansallisarkistoa koskevassa lainsäädännössä? Mitä muutoksia on tullut ja mitä on tapahtunut kohti uutta lainsäädäntöä?

Arkistolakia on tarve yhdenmukaistaa tiedonhallintalain tultua voimaan mm. keskeisten määritelmien osalta esim. metatiedot, arkistotoimi, asiakirja ja arkistotoimija. Ensimmäisen lausuntokierroksen jälkeen, Suomi on muuttunut, koska uutta lainsäädäntöä on tullut ja on tulossa lisää mm. Julkisuuslain soveltamisalan laajentaminen tai Soten asiakastietolainsäädäntö. Arkistolain uudistamistyö koskee mm. arkistotoimea ja sen järjestämistä, asiakirjojen laatimista, säilyttämistä ja käyttöä.

Julkisen hallinnon tiedonhallinta- ja tietosuojalainsäädäntö on muuttunut, ja sähköisen arkistoinnin vaatimukset taustalla. Mitä ovat sähköisen arkistoinnin käyttömahdollisuudet ja edellytyksistä koko julkishallinnossa? Sähke2 määräys on päättynyt ja säilytystietojärjestelmien sertifioinnit jatkuvat Inspectan toimesta. Vaatimuksia on tullut ja niitä on tulossa lisää myös osaamisen osalta – tule oppimaan lisää!

Tule kuuntelemaan mikä on muuttunut arkistoinnin ja säilytyksen saralla. Tule oppimaan lisää!

Kenelle?
Julkisen sektorin (kunnat/kuntayhtymät, valtion virastot, julkiset liikelaitokset, julkisoikeudelliset yhteisöt) johto, esimiehet ja asiantuntijat, asiakirjahallinnon ja arkistotoimen sekä rekisterien ja tietovarantojen parissa toimivat.

Kouluttaja:
Tieto- ja teknologia-arkkitehti, Jarkko Koivuniemi, Suomen Ammattipuhujat / Mediabot Oy
Jarkon tausta on vahvasti teknologiassa ja koulutuksessa. Hän on kouluttanut, sparrannut ja konsultoinut erikokoisissa yrityksissä ja organisaatioissa sekä on monialaosaaja mm. yritysarkkitehtuurin puolella, tietoturva ja -suoja-asiantuntijuudessa. Jarkolla on yli 20 vuoden kokemus toimitusjohtajuudesta ja teknologiasta, kumppaneinaan mm. Microsoft ja Adobe.

Jarkko omin sanoin pitää uusista toimintamalleista ja teknologian tuomista innovaatioista, mutta ihmiset ja yleisö ensin. Yrittäjä isolla yyllä. Intohimona erityisesti golf, amerikkalainen jalkapallo, perhe ja kokkaus.

Jarkko toimii kouluttajana mm. näissä koulutuksissamme: Tiedonhallinnan perusteet, Sähköisen arkistoinnin perusteet, Uusi arkistolaki 2024, Tietosuojan vuosikello, Sosiaalisen median vuosikello, Saavutettavat dokumentit käytännössä.


OHJELMA

Koulutuksen sisältö:

• Johdanto, taustaa ja arkistolain esiselvitys
• Arkistolain nykytila, missä mennään?
• Muutoksia kohti uutta lainsäädäntöä, muut sidonnainen regulaatio
• Kohti uutta arkistolainsäädäntöä, tausta ja tiedonhallintalaki
• Uuden arkistolain tavoitteet ja keskeiset vaikutukset
– Käsitteet ja terminologia
– Säilytys vs arkistointi
– Tiedonhallintalautakunta vs kansallisarkisto
– Sähke2 päättynyt, mitä tilalla?
– Sertifioidut arkistointijärjestelmät

• Arvonmääritys ja seulonta
• Sähköisen arkistoinnin järjestäminen ja nykytila
• Analogiset ja syntysähköiset asiakirjat
• Arkistoaineistojen käyttöön antaminen ja käyttörajoitukset
• Tietosuojalainsäädännön vaikutukset
• Havaintoja ensimmäiseltä lausuntokierrokselta
• Metatiedot ja merkitys, nyt ja tulevaisuudessa?
• Muutoksia matkanvarrelta kohti uutta lakia
• Keskustelu


Koulutuspaikka:
Etäkoulutus

Ajankohta:
24.9.2024, klo 9:00-12:00

Hinta:
450 euroa
/hlö + alv 24 %. Koulutus ja materiaalit sisältyvät hintaan.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

Varaamme oikeuden muutoksiin, ja siirtää jo sovittuja lähikoulutuksia myöhempään ajankohtaan, tai muuttaa etäkoulutuksiksi. Koulutus saattaa siirtyä tai peruuntua mm. viranomaismääräysten vuoksi, tai vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Muutosten osalta tiedotamme osallistujia erikseen.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja