fbpx
Uusi hankintalaki ja hyvän tarjouksen laatiminen (1 pv)
Edilex Pro järjestää nyt koulutuksen:

Uusi hankintalaki ja hyvän tarjouksen laatiminen (1 pv)

EUR

12.06.2017, Crowne Plaza Helsinki - Hesperia, Helsinki Mannerheimintie 50, Helsinki 24 toukokuun, 2017 Sampo Korppoo

Lakitieto

Tee hyvä tarjous uuden hankintalain vaatimusten mukaisesti!

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) tuli voimaan 1.1.2017. Lain tavoitteena on muun muassa hankintamenettelyjen yksinkertaistaminen, lain keskeisten käsitteiden selkeyttäminen ja pk-yritysten mahdollisuuksien parantaminen tarjouskilpailuissa. Lisäksi tavoitteena on tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaaminen.

Menestyvän tarjouksen laatiminen edellyttää hyvää hankintalainsäädännön tuntemusta. Uuden hankintalain myötä kansallisten hankintojen tekeminen on hankintayksiköille aiempaa helpompaa. Uusi laki myös tuo lukuisia merkittäviä muutoksia EU-kynnysarvot ylittäviin hankintoihin. Tule siis kuulemaan, mitä tarjoajan on syytä ottaa huomioon laatiessaan tarjousta uuden hankintalain perusteella järjestettävässä tarjouskilpailussa. Aihealueita käsitellään tuoreen oikeuskäytännön valossa.

Kouluttajinamme seminaarissa ovat Eversheds Asianajotoimiston julkisiin hankintoihin erikoistuneet kokeneet asiantuntijat. He keskittyvät koulutuksessa tarjouksen laatimisessa esiin tuleviin kysymyksiin, ja erityisesti uuden hankintalain tuomiin muutoksiin. Näitä kysymyksiä ovat esimerkiksi:
– Hilma – hankintailmoitukset: Mikä on hankintailmoituksen merkitys julkisissa hankinnoissa? Mikä on kynnysarvojen merkitys tarjoajan näkökulmasta?
– Sähköinen asiointi hankintayksikön kanssa ja eurooppalainen tarjousasiakirja (ESPD)
– Mikä on hankintamenettelyn merkitys tarjouksen tekemisessä? Miten eri hankintamenettelyt eroavat toisistaan? Mitä puitejärjestelyllä tarkoitetaan tarjoajan näkökulmasta?
– Mikä on asemani tarjoajana, jos hankintayksikkö tekee edustamaltani yritykseltä suorahankinnan?
– Millainen on hyvä tarjous?
– Mitkä ovat kelpoisuusvaatimuksia: Pitääkö kaikki kelpoisuusvaatimukset täyttää, entä mikä merkitys on vähimmäisvaatimuksilla? Voinko täyttää kelpoisuusvaatimukset ryhmittymänä? Onko alihankinta relevantti vaihtoehto? Voiko kelpoisuusvaatimukset täyttää myöhemmin?
– Millainen tarjous on tarjouspyynnön mukainen: Mikä on hankinnan kohde ja mikä teknisten eritelmien merkitys? Milloin tarjoaja voi täsmentää tarjousta?

Kenelle:
Julkisiin hankintoihin osallistuville tarjoajille. Erityisesti koulutus soveltuu seuraaville:
– Creditan asiakas
– Kehityspäällikkö
– Tuotepäällikkö
– Myyntipäällikkö
– Talouspäällikkö
– Asiakkuuspäällikkö

Hyvän tarjouksen laatimisen perusteet julkisessa hankinnassa on julkisen sektorin hankintoihin osallistuvan tarjoajan peruskurssi. Kurssi sopii erinomaisesti yhteen 28.8. järjestettävän koulutuksen ”Uusi hankintalaki -Tarjoajan asema hankintapäätöksen jälkeen – Tarjoajan syventävä kurssi” kanssa.

Kouluttajat:
Anne Petäjäniemi-Björklund
, AA, VT, LL.M (Eur), Eversheds Asianajotoimisto Oy
Marko Mononen, AA, OTT, Eversheds Asianajotoimisto


OHJELMA

08:30 Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamukahvi

09:00 Tervetuloa Edilex Pro -koulutukseen!

09:05 Mitä hankintayksikkö on hankkimassa?
Anne Petäjäniemi-Björklund
, AA, VT, LL.M (Eur), Eversheds Asianajotoimisto Oy
– hankintamenettelyn vaiheittaisuus
– hankintailmoitusta koskevat muutokset, tarjouspyyntö sekä pienhankinnat
– määräaikoja koskevat muutokset
– suositus hankintojen jakamisesta osiin
– hankinnan kohde
– tekniset eritelmät ja ilmaisu ”tai vastaava”
– tarjouksen täsmentäminen
– milloin tarjous ei vastaa tarjouspyyntöä?

11:30 Lounas

12:30 Mitkä ovat tarjoajan kelpoisuusvaatimukset uuden hankintalain mukaan?
Marko Mononen
, AA, OTT, Eversheds Asianajotoimisto Oy
– kelpoisuutta koskevat selvitykset
– liikevaihtovaatimusta koskeva muutos
– muutokset harkinnanvaraisiin poissulkemisperusteisiin
– muutokset pakollisiin poissulkemisperusteisiin
– muiden tahojen voimavarojen käyttö: ryhmittymä ja alihankinta
– alihankkijoiden vaihdokset uuden hankintalain mukaan

13:15 Kahvitauko
13:30 Uudet joustavat hankintamenettelyt sekä uuden hankintalain vaikutukset tarjouksen tekemiseen
Marko Mononen
, AA, OTT, Eversheds Asianajotoimisto Oy
– avoin, rajoitettu menettely sekä neuvottelumenettely ja kilpailullinen neuvottelumenettely
– neuvottelumenettelyjen käyttöalan muutokset
– puitejärjestely
– suorahankinta
– innovaatiokumppanuus
– Eurooppalainen tarjousasiakirja
– sähköinen luettelo
– sähköinen asiointi hankintayksiköiden ja tarjoajien välillä

15:00 Koulutuspäivä päättyy

Tarjoilut:
Aamiainen, lounas ja iltapäiväkahvi

Koulutuspaikka:
Royal at Crowne Plaza, Mannerheimintie 50, Helsinki

Voit osallistua myös verkon välityksellä.

Aika:
12.06.2017

Hinta:
Lähikoulutus 740 eur
+ alv 24 %/hlö
Webinaari 690 eur + alv 24 % / yksi webinaariosallistuja

Lisäosallistujat webinaariin edulliseen hintaan:
200 eur
+ alv / osallistuja

Julkisen sektorin, Edilex-käyttäjän, Credita-käyttäjän ja Lakimiesliiton jäsenen etu -20 %.
Hintaan sisältyy koulutus, materiaali ja ohjelman mukaiset tarjoilut.

Peruutusehdot:
Voit peruuttaa osallistumisesi maksutta viimeistään 14 vrk ennen koulutusta. 14 vrk myöhemmin tulleista peruutuksesta veloitetaan 50 % koulutuksen hinnasta. 7 vuorokautta ennen koulutusta tai myöhemmin tehdystä peruutuksesta veloitetaan täysi hinta. Peruutukset on tehtävä kirjallisesti asiakaspalveluumme. Sairastapauksissa palautamme koulutusmaksun lääkärintodistusta vastaan.

Koulutus voidaan peruuttaa järjestäjien taholta viimeistään kaksi viikkoa (14 vrk) ennen koulutusta, jos ilmoittautuneita ei ole riittävästi.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja