fbpx
Uusi hankintalaki ja tarjoajan oikeussuoja (1 pv)
Edilex Pro järjestää nyt koulutuksen:

Uusi hankintalaki ja tarjoajan oikeussuoja (1 pv)

EUR

28.08.2017, , 23 elokuun, 2017 Sampo Korppoo

Lakitieto

Tiivistelmä:

Miten tarjoajan oikeussuoja muuttui uuden hankintalain myötä? Milloin hankintapäätöksestä kannattaa valittaa? Mikä on KKV:n uusi rooli hankintojen valvojana?

Laki hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) tuli voimaan 01.01.2017.

Mitä tapahtuu hankintapäätöksen jälkeen – voititko vai hävisitkö? Mitä muutoksia tuli hankintayksikön perusteluvelvollisuuteen? Epäiletkö, että hankintayksikkö on tehnyt virheellisen päätöksen? Milloin kannattaa tehdä valitus markkinaoikeudelle, ja millainen on hyvä valitus? Mikä on KKV:n uusi rooli hankintojen valvojana? Tuliko suorahankinnoista ilmoittamiseen muutoksia Mitä muutoksia uusi hankintalaki toi hankintasopimuksiin?

Uusi laki tuo tullessaan monenlaisia muutoksia, joilla on vaikutuksia tarjoajien asemaan niiden punnitessa, kannattaako hankintapäätöksestä valittaa ja mitkä ovat oikeussuojakeinot. Keskitymme koulutuksessa juuri näihin teemoihin.

Aihealueita käsitellään tuoreen oikeuskäytännön valossa, ottaen huomioon uusi hankintalaki ja sen vaikutukset tuleviin tulkintoihin. Kouluttajina seminaarissa toimivat Eversheds Asianajotoimiston julkisiin hankintoihin erikoistuneet asiantuntijat!

Kenelle:
• Creditan asiakas
• Kehityspäällikkö
• Myyntipäällikkö
• Tuotepäällikkö
• Talouspäällikkö
• Asiakkuuspäällikkö
• Hankintalakimies

Kouluttajat:
Anne Petäjäniemi-Björklund
, AA, VT, LL.M (Eur), Eversheds Asianajotoimisto Oy
Marko Mononen, AA, VT, LL.M (Eur), Eversheds Asianajotoimisto Oy


Ohjelma:

Aamupäivällä kouluttajana toimii Anne Petäjäniemi-Björklund, AA, VT, LL.M (Eur) ja iltapäivällä Marko Mononen, AA, OTT, Eversheds Asianajotoimisto Oy

8:45 Webinaariympäristö aukeaa

9:00 Hankintaa koskeva päätös
– Miten hankintayksikön perusteluvelvollisuus muuttui?
– Mikä on hankintamenettelyjä koskeva kertomus?
– Onko hankintayksiköllä itse mahdollisuus korjata päätöstään ja millä edellytyksillä?
– Millaisia muutoksia tuli tiedoksiantosäännöksiin?

10:00 Hankinnan keskeyttämispäätös

– Voinko valittaa keskeyttämispäätöksestä? Mitä siitä seuraa?
– Mitkä ovat todellisia ja perusteltuja syitä hankinnan keskeyttämiseen?
– Miten asiakirjojen salassapito toteutuu keskeyttämistilanteissa?

10:20 Tauko

10:30 Hankintaoikaisu, valitus ja odotusaika
– Mitä muutoksia tuli oikeussuojakeinojen käyttöön?
– Teenkö hankintaoikaisun ja/tai valituksen?
– Mitä on otettava huomioon valitusajan osalta?
– Mitä voin vaatia? Mitkä ovat relevantteja perusteita valitukseen?
– Onko jatko-valitus enää mahdollinen?
– Mitä muutoksia tuli odotusaikaa koskevaan sääntelyyn?
– Hankinnan väliaikainen järjestäminen uuden hankintalain mukaan
– Miten suorahankintojen ilmoittamista koskeva sääntely muuttui?

11:30 Tauko

12:30 Hankintojen valvonta
– Mikä on KKV:n toimivalta hankintojen valvojana?
– Kuka voi tehdä toimenpidepyynnön KKV:lle?
– Miten asia etenee KKV:ssä?
– Tarjoajan tietojenantovelvollisuus
– Saako KKV:n päätökseen hakea muutosta?

13:15 Oikeussuojakeinot
– Ketkä ovat oikeutettuja muutoksenhakuun uuden hankintalain mukaan?
– Mitkä ovat muutoksenhakua koskevat rajoitukset?
– Mitkä ovat seuraamuksia koskevat muutokset uudessa hankintalaissa?

13:45 Tauko

14:00 Hankintasopimuksen tekeminen ja sen muuttaminen
– Milloin voin tehdä hankintasopimuksen hankintayksikön kanssa turvallisesti?
– Voiko hankintayksikkö sopimusneuvotteluissa tehokkaasti vaatia sovellettavaksi tarjouspyynnöstä poikkeavia ehtoja?
– Mitkä ovat olennaisia sopimusmuutoksia?
– Mitä väliaikaisen sopimuksen tekemisessä on otettava huomioon?

14:45 Koonti ja loppukeskustelu

15:00 Webinaari päättyy


Aika:
28.08.2017

Hinta:
Webinaari 690 eur
+ alv 24 % / yksi webinaariosallistuja

Lisäosallistujat webinaariin edulliseen hintaan:
200 eur + alv 24 % / osallistuja

Julkisen sektorin, Edilex-käyttäjän, Credita-käyttäjän ja Lakimiesliiton jäsenen etu -20 %.
(Alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää.)
Hintaan sisältyy koulutus, materiaali ja ohjelman mukaiset tarjoilut.

Peruutusehdot:
Voit peruuttaa osallistumisesi maksutta viimeistään 14 vrk ennen koulutusta. 14 vrk myöhemmin tulleista peruutuksesta veloitetaan 50 % koulutuksen hinnasta. 7 vuorokautta ennen koulutusta tai myöhemmin tehdystä peruutuksesta veloitetaan täysi hinta. Peruutukset on tehtävä kirjallisesti asiakaspalveluumme. Sairastapauksissa palautamme koulutusmaksun lääkärintodistusta vastaan.

Koulutus voidaan peruuttaa järjestäjien taholta viimeistään kaksi viikkoa (14 vrk) ennen koulutusta, jos ilmoittautuneita ei ole riittävästi.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja