fbpx
Uusi ja uudistuva esihenkilö – juridiikan ja viestinnän ristiaallokossa (1 pv)
Edita järjestää nyt koulutuksen:

Uusi ja uudistuva esihenkilö – juridiikan ja viestinnän ristiaallokossa (1 pv)

790 euroa /hlö + alv 24 %

EUR

29.11.2023, Scandic Simonkenttä, Helsinki Simonkatu 9, Helsinki 13 syyskuun, 2023 Sampo Korppoo

Johtaminen ja esihenkilotaidot , Lakitieto

Tiedätkö minkälaisia uusia velvoitteita ja valmiuksia muuttunut työympäristö, lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö asettaa esihenkilöille? Miten johdetaan työsuoritusta, kun työntekijä onkin etänä? Mikä on esihenkilön vastuu työntekijöiden työkyvystä ja miten työkykyä voidaan käytännössä tukea? Minkälaisia vastuullisuuteen liittyviä kriteereitä modernille esihenkilölle asetetaan? Minkälaista on esihenkilön tehokas viestintä muuttuneessa työympäristössä?

Tässä uudessa, eri tieteenaloja yhdistävässä koulutuksessa keskitytään esihenkilön arjessa vastaan tuleviin tilanteisiin juridiikan ja vuorovaikutuksen näkökulmasta. Esihenkilöillä on yhä enemmän vastuuta työntekijöiden suorituskyvystä, hyvinvoinnista ja sen tukemisesta sekä monimuotoisten tiimien rakentamisesta ja koordinoinnista.

Modernin esihenkilön on mukauduttava ajan vaatimuksiin. Tämä edellyttää esimerkiksi ajantasaista juridista osaamista työnantajan vastuullisuusnäkökohtien huomioimisesta ja uudenlaisista työnteon muodoista ja jouston mahdollisuuksista.

Tehokas viestintä on välttämätöntä esihenkilönä onnistumiseen hyvän asiaosaamisen ja juridiikan osaamisen lisäksi. Uuden ajan esihenkilö osaa kommunikoida selkeästi ja avoimesti sekä tiiminsä kanssa että organisaation muille jäsenille. Myös neuvottelu- ja kuuntelutaitojen merkitys korostuu erilaisista taustoista tulevien työntekijöiden tarpeiden ja näkökulmien käsittelyssä.

Kouluttajana toimivat arvostetut työoikeuden ja viestinnän asiantuntijat, työoikeuteen erikoistunut asianajaja Alexa Kavasto (AA, OTM, osakas VALO Partners Oy) ja vaativan vuorovaikutuksen asiantuntija Kalle Siira (VTT, toimitusjohtaja, Constra Group Oy).

Koulutus vastaa muun muassa seuraaviin kysymyksiin:
– Minkälaisia velvoitteita tuore oikeuskäytäntö asettaa vastuulliselle esihenkilöille?
– Mitä esihenkilön tulisi tietää sopiessaan työntekijöiden kanssa etä- ja hybridityöstä?
– Minkälaisia ennakollisia velvoitteita lainsäädäntö asettaa vastuullisen esihenkilön toiminnalle?
– Minkälaisia jouston mahdollisuuksia työaikalaki sisältää?
– Miten antaa rakentavaa palautetta ja nostaa hankalat asiat esiin?
– Miten onnistua vuorovaikutuksessa, haastavissa esihenkilötilanteissa?
– Mistä kaikesta voidaan sopia päättämissopimuksella?
– Miten toimin työnantajan edustajana päättämisneuvotteluissa?
– Minkälaisin ehdoin päättämissopimus voidaan laatia juridisesti pitävällä tavalla?
– Minkälaisia neuvottelutaitoja voit hyödyntää neuvottelutilanteessa?

Kenelle?
Koulutus sopii uusille ja kokeneille esihenkilöille. Koulutus soveltuu sekä yksityisen että julkisen sektorin toimijoille.

Kouluttajat
Alexa Kavasto
, asianajaja, OTM, osakas, VALO Partners Asianajotoimisto Oy
Asianajaja Alexa Kavasto on työoikeuteen erikoistunut VALO Partners Asianajotoimiston perustajaosakas, jonka mielestä juridisten koulutusten on oltava ymmärrettäviä ja käytännönläheisiä. Alexa on kirjoittanut useita työoikeudellisia julkaisuja ja kirjoja. Tohtorin väitöskirjansa kautta hän on erikoistunut työntekijän työkyvyn ennakolliseen tukemiseen liittyviin teemoihin.

Kalle Siira, VTT, toimitusjohtaja, partneri, Constra Group Oy
Kalle Siira, VTT, on strategisen viestinnän ja neuvottelun asiantuntija, joka on kouluttanut lukuisten suomalaisorganisaatioiden johtoa, esimiehiä ja asiantuntijoita neuvottelussa, hankalissa keskusteluissa ja esiintymisessä. Kalle on julkaissut tutkimuksiaan viestinnän ja johtamisen kansainvälisissä julkaisuissa ja väitteli organisaatioiden konfliktinhallinnasta Helsingin yliopistolla vuonna 2013.


OHJELMA

8.30 Ilmoittautuminen ja aamupala lähiosallistujille

9.00 Tervetuloa koulutukseen!

9.05 Johdanto
– Työelämän uudet vaatimukset esihenkilölle
– Vastuullisuus ja arvopohjainen johtaminen
– Tasapuolisuus ja syrjinnän kiellot

Esihenkilön tehokas viestintä
– Empatia ja luottamuksen kasvattaminen
– Viestinnän selkeys ja tehokkuus
– Viestinnän haasteet etätyössä ja sähköisissä kanavissa

Työkyvyn ennakollinen tukeminen
– Oikeuskäytännön ja lain asettamat uudet velvoitteet työnantajille
– Työkaluina varhaisen puuttumisen toimintamalli ja työterveysneuvottelu
– Työturvallisuuslain asettamat velvoitteet
– Perehdytyksen merkitys
– Esihenkilön rooli työturvallisuuden edistämisessä ja valvonnassa
– Vastuun kohdentuminen

Työn joustavuus
– Joustavien työaikamallien esittely (esim. etätyö, hybridityö, joustotyöaika)
– Työnantajan velvollisuudet ja työntekijän oikeudet joustavissa työaikajärjestelyissä

11.30 Lounas lähiosallistujille

Esihenkilön vuorovaikutustaidot haastavissa tilanteissa
– Videoesimerkki: Epäonnistunut keskustelu
– Haastavan keskustelun neljä tasoa
– Keskeiset vuorovaikutustaidot haastavissa tilanteissa

Työkaluja esihenkilötyön haastekohtiin: juridiset reunaehdot ja onnistunut vuorovaikutus
– Epäasiallinen käyttäytyminen ja häirintä
– Työntekijän alisuoriutuminen
– Puheeksiotto haastavassa tilanteessa

14.00 Iltapäiväkahvit

Päättämissopimus irtisanomisen vaihtoehtona
– Riskinhallinta päättämissopimuksessa
– Päättämissopimuksen ehdot
– Intressipohjainen neuvottelu päättämissopimuksen neuvottelussa (tai ”win-win-metodi päättämissopimuksen neuvottelussa”)

15.00 Koulutus päättyy


Koulutuspaikka:
Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9, 00100 Helsinki
Koulutus järjestetään myös verkossa

Ajankohta:
28.11.2023, klo 9:00-15:00

Lähikoulutuksen hinta:
790 euroa
/hlö + alv 24 %. Koulutuksen hintaan sisältyy tallenne, joka on osallistujien katsottavissa kuusi kuukautta koulutuksen jälkeen.

Kun ilmoitat lähikoulutukseen useamman osallistujan samasta organisaatiosta, ovat voimassa seuraavat alennetut hinnat:

2-5 osallistujaa: 650 euroa + alv 24% / hlö
6-10 osallistujaa: 560 euroa + alv 24% / hlö

Webinaarin hinta:
720 euroa
/hlö + alv 24 %. Koulutuksen hintaan sisältyy tallenne, joka on osallistujien katsottavissa kuusi kuukautta koulutuksen jälkeen.

Kun ilmoitat webinaariin useamman osallistujan samasta organisaatiosta, ovat voimassa seuraavat alennetut hinnat:

2-5 osallistujaa: 610 euroa + alv 24% / hlö
6-10 osallistujaa: 520 euroa + alv 24% / hlö

(Alennus lasketaan 1 hlö perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.)

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

Varaamme oikeuden muutoksiin, ja siirtää jo sovittuja lähikoulutuksia myöhempään ajankohtaan, tai muuttaa etäkoulutuksiksi. Koulutus saattaa siirtyä tai peruuntua mm. viranomaismääräysten vuoksi, tai vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Muutosten osalta tiedotamme osallistujia erikseen.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja