Edita järjestää nyt koulutuksen:

Uusi kaivoslaki (3 h)

Kaivoslaki uudistuu ja hallitus esittää erillisen kaivosveron säätämistä. Mitkä ovat keskeisimmät muutokset, joita kaivoslakiin ehdotetaan? Mitä käytännön vaikutuksia esityksillä on? Miten muuttuvan sääntelyn vaatimukset tulee ottaa huomioon projektien eri vaiheissa?

Miten kaivosvero määräytyy? Miten uusi kaivosvero vaikuttaa Suomeen investointiympäristönä?

Hallituksen esitys kaivoslain muuttamisesta on edennyt eduskunnan käsittelyyn, ja uuden lain odotetaan tulevan voimaan jo vuoden 2023 maaliskuussa. Lisäksi kaivosverosta annettiin hallituksen luonnosesitys syyskuun lopussa, ja siinä ehdotetaan rojaltityyppisten verojen säätämistä metalli- ja teollisuusmineraaleille. Kaivosverolakia sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuoden 2024 alusta.

Jatkossa kaivoslain mukaisessa lupaharkinnassa korostuisivat entistä vahvemmin maisemalliset, ympäristölliset ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvät seikat sekä muiden elinkeinojen huomioon ottaminen. Maanomistajien oikeuksia vahvistettaisi ja tiedonsaanti malminetsintä- ja kaivoshankkeissa lisääntyisi. Kunnan rooli selkeytyisi, kun kaivostoiminnan edellytyksenä tulisi jatkossa olemaan yksiselitteisesti kunnan hyväksymä kaava. Malminetsintäluvan voimassaolon jatkamiseen ja varaussääntelyyn on myös luvassa muutoksia. Toiminnanharjoittajan, lupaviranomaisen ja esimerkiksi kuntapäättäjän näkökulmasta tärkeä kysymys onkin – mikä kaikki muuttuu kaivoslakiin tehtävien muutosten uudistamisen myötä?

Tässä webinaarikoulutuksessa käymme läpi kokeneen asiantuntijajoukon kanssa kaivoslakiin esitetyt keskeisimmät muutosehdotukset ja niiden käytännön vaikutukset. Perehdymme myös uuteen kaivosverosäätelyyn ja sen vaikutuksiin.

Osallistumalla koulutukseen pääset valmistautumaan muuttuvan kaivoslain tuomiin uusiin vaatimuksiin ja saat yksityiskohtaista tietoa uudesta kaivosverosta vielä ennen lakien voimaantuloa!

Koulutus vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:
– Mitkä ovat kaivoslain peruspilarit – mikä pysyy ja mikä muuttuu?
– Mitkä ovat uuden kaivoslain keskeisimmät muutokset?
– Miten uusi kaivoslaki vaikuttaa kaivosalan toimintaedellytyksiin?
– Miten uuden lain vaatimukset kannattaa huomioida projektin eri vaiheissa?
– Ketkä ovat verovelvollisia kaivosverotuksessa?
– Miten vero määräytyy metallikaivosten osalta? Entä minkälaista kaivosveroa teollisuusmineraalikaivokset maksavat?
– Miten vero ilmoitetaan tai kerätään?
– Mitkä ovat tulevan kaivosveron vaikutukset Suomen houkuttelevuuteen investointikohteena?


Kenelle?
Koulutus on suunnattu mm.
• kaivosalan toimijoille
• kuntapäättäjille
• kunnallisille viranhaltijoille ja työntekijöille
• lupaviranomaisille
• muille viranomaisille
• luonnonvaraoikeudesta kiinnostuneille juristeille
• raaka-ainehuoltoa ja kaivostoimintaa käsitteleville toimittajille


Kouluttaja
Casper Herler
, Managing Partner, Borenius Asianajotoimisto Oy
Casper Herler toimii Borenius Asianajotoimiston toimitusjohtajana ja toimiston ympäristö- ja luonnonvarapraktiikan vetäjänä. Casper on kansainvälisesti tunnustettu ympäristö- ja kaivosjuristi, jonka painopistealueina on asiakkaille suunnattu strateginen- ja oikeudellinen neuvonanto suurten ja kompleksisten hankkeiden yhteydessä.

Casperilla on huomattava kokemus lainvalmistelutyöstä sekä viranomaistoimintaa ohjaavien selvitysten laadinnasta. Herler on kansainvälisen asianajajajärjestö IBA:n mining law committeen puheenjohtaja ja osallistuu tuossa ominaisuudessa aktiivisesti kansainväliseen kaivosoikeudelliseen keskusteluun.

Casper on väitellyt oikeustieteen tohtoriksi maaperän ja pohjaveden pilaantumisen vastuukysymyksistä.

Niklas Vartiainen, Councel, Borenius Asianajotoimisto Oy
Niklas Vartiainen on kaivossääntelyyn erikoistunut asianajaja, jolla on monipuolinen, yli kymmenen vuoden kokemus alalta.

Ennen Boreniukselle siirtymistä Niklas työskenteli kaivosviranomaisessa esittelijänä sekä Geologian tutkimuskeskuksessa juristina. Vuonna 2020 Niklas siirtyi työ- ja elinkeinoministeriön palvelukseen kaivossääntelyn johtavaksi asiantuntijaksi ja toimi vastuuvirkamiehenä nyt käsiteltävänä olevassa kaivoslain uudistamishankkeessa. Niklas palasi Borenius Asianajotoimiston palvelukseen tämän vuoden kesäkuussa.

Einari Karhu, Partner, Borenius Asianajotoimisto Oy
Einari Karhu toimii osakkaana Borenius Asianajotoimisto Oy:n verotiimissä. Hän neuvoo asiakkaita yritysverotukseen liittyvissä asioissa.

Einarilla on kattavaa kokemusta vero-oikeuden alalta niin kansainvälisistä ja Euroopan Unionin veroasioista, M&A-strukturoinneista kuin haastavista kotimaisista ja rajat ylittävistä vero-oikeudenkäynneistä. Einari on kokenut neuvonantaja myös mm. siirtohinnoittelukysymyksiä koskevissa veroriidoissa, kansainvälisessä verosuunnittelussa, IPOissa ja muissa julkiseen rahoitukseen liittyvissä transaktiossa. Hän neuvoo säännöllisesti myös mm. liikkeeseenlaskijoita pääomamarkkinatransaktioiden verotukseen liittyvissä asioissa.

Einari on avustanut useita kaivosyhtiöitä veroasioissa.

Max Malinen, Senior associate, Borenius Asianajotoimisto Oy
Max Malinen toimii asianajajana Borenius Asianajotoimiston verotiimissä. Max neuvoo yritys- ja yksityishenkilöasiakkaita kotimaiseen ja kansainväliseen verotukseen liittyvissä asioissa, kuten veroriidoissa, transaktioissa ja rakennejärjestelyissä.

Pekka Suomela, Toiminnanjohtaja Kaivosteollisuus ry


OHJELMA

9.00 Tervetuloa koulutukseen!

9.05 Kaivossääntelyn perusratkaisut ja soveltamisala

9.30 Kaivoslaki uudistuu – Mikä muuttuu?

10.00 Uudistuksen vaikutukset käytännössä

10.45 Tauko

11.00 Kaivosvero ja sen vaikutukset

11.45 Yhteenveto

12.00 Koulutus päättyy

—————————-

Koulutuspaikka:
Koulutus järjestetään etänä

Koulutuksen tallenne on osallistujien katsottavissa 6 kk koulutuksen jälkeen.

Ajankohta:
8.12.2022, klo 0:00-12:00

Hinta:
370 euroa
/hlö + alv 24 %.

Kun ilmoitat webinaariin useamman osallistujan samasta organisaatiosta, ovat voimassa seuraavat alennetut hinnat:

2-5 osallistujaa: 310 euroa + alv 24% / hlö
6-10 osallistujaa: 260 euroa + alv 24% / hlö

Alennuskoodien alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

ILMOITTAUTUMINEN

(Toimi heti - paikkoja rajoitetusti!)


Kyllä, ilmoittaudun Uusi kaivoslaki (3 h) -koulutukseen 08.12.2022, Etäkoulutus
Hlö(ä)