Edilex Pro järjestää nyt koulutuksen:

Uusi työaikalaki – työaikajoustot, työaikaseuranta ja työsuojelu (1 pv)

Tiedätkö, millainen on joustotyöaikaa koskeva työaikajärjestely? Entä, miten työaikapankki toimii? Miten työaikaan liittyvään työsuojelu tulisi toteuttaa?
Uusi työaikalaki tulee voimaan vuonna 2020. Uuden työaikalain tarkoituksena on ajantasaistaa työaikalaki vastaamaan muuttuvan työelämän tarpeita.
Uudessa työaikalaissa otetaan huomioon Euroopan unionin työaikadirektiivin vaatimukset ja unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö. Matkustusaika on työaikaa silloin, kun se on työsuoritus. Enimmäistyöaika määritellään uudelleen kuten myös työajan käsite. Lakimuutoksilla luodaan uusi, erityisesti asiantuntijatehtäviin soveltuva joustotyöaikaa koskeva työaikajärjestely. Myös työaikapankeista säädetään jatkossa laissa.

Koulutuksessa käydään läpi uutta lakia käytännönläheisesti ja monipuolisesti. Saat kattavan käsityksen uusimmista muutoksista, työaikajoustoista ja työsuojelusta.


Kenelle?
Seminaari on tarkoitettu kaikille työoikeuden parissa työtä tekeville ja henkilöstöhallinnon asiantuntijarooleissa työskenteleville. Erityisesti seminaari on suunnattu seuraaville:
– Henkilöstöjohtajille
– Henkilöstöpäälliköille
– HR-asiantuntijoille
– Henkilöstölakimiehille
– Esimiehille
– Asianajajille
– Työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen asiantuntijoille


Kouluttajat:

Matleena Engblom, OTL, osakas, asianajaja, varatuomari, Asianajotoimisto Blackbird Oy
Matleena Engblom on asianajaja, varatuomari ja oikeustieteen lisensiaatti, joka hoitaa työ- ja virkamiesoikeudellista konsultointia ja riidanratkaisua. Hän on suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon ja työsuojelupäällikön koulutuksen. Matleenalla on paljon ammatillisia luottamustoimia, ja hän toimii kansallisena asiantuntijana eurooppalaisessa European Labour Law Network -verkostossa.

Mika Kärkkäinen, varatuomari, asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Varatuomari Mika Kärkkäinen toimii Elinkeinoelämän keskusliitto EK:ssa lakimiehenä. Hän osallistuu työlainsäädännön kolmikantaiseen valmisteluun. Lisäksi hän konsultoi ja kouluttaa työoikeutta sekä hoitaa työoikeudellisia riita-asioita.

Anu-Tuija Lehto, varatuomari, LL.M., lakimies, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Varatuomari, LL.M., Anu-Tuija Lehto on SAK:n lakimies sekä työtuomioistuimen jäsen. Hän on osallistunut työaikalakia valmistelleen työryhmän työhön.

Annina Ropponen, TtT, dosentti, vanhempi tutkija, TyöterveyslaitosOHJELMA

Seminaarin puheenjohtajana toimii varatuomari, LL.M., Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n lakimies Anu-Tuija Lehto.

8:30 Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamukahvi

9:00 Tervetuloa seminaariin!

9:05 Työaikalain uudistuksen keskeinen sisältö
Anu-Tuija Lehto, varatuomari, LL.M., lakimies, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

• Uudistuksen tausta ja tavoitteet
• Lain soveltamisala
• Työajan käsite ja määritelmä; työajaksi luettava aika (työmatkat ym.)
• Koonti merkittävimmistä muutoksista ja voimaantulosta

10:00 Kommenttipuheenvuoro: työnantajan näkökulma työaikalain uudistukseen

Mika Kärkkäinen, varatuomari, asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

10:15 Tauko

10:30 Säännöllinen työaika ja sen ylittäminen

Matleena Engblom, OTL, osakas, asianajaja, varatuomari, Asianajotoimisto Blackbird Oy

• Työaikajoustot; joustotyöaika, liukuva työaika ja työaikapankki
• Lisätyö, ylityö ja hätätyö
• Yötyö ja vuorotyö
• Lepoajat

11:30 Joustavat työajat ja työsuojelu käytännössä

Annina Ropponen, TtT, dosentti, vanhempi tutkija, Työterveyslaitos

• Työpaikan pelisäännöt
• Työn ja vapaa-ajan erottaminen

12:00 Lounas

13:00 Työaikalakiin perustuva paikallinen sopiminen

Anu-Tuija Lehto, varatuomari, LL.M., lakimies, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

13:30 Työaikaan liittyvä työsuojelu ja sen valvonta

Anu Ikonen, VT, Lakimies, Lounais-Suomen aluehallintovirasto

• Työaika työn kuormitustekijänä
• Mitä työsuojeluviranomainen valvoo?
• Rikkomusten seuraamukset

14:30 Koonti ja loppukeskustelu

14:45 Seminaari päättyy

—————————-

Koulutuspaikka:
Crowne Plaza Helsinki – Hesperia, Mannerheimintie 50, Helsinki

Ajankohta:
keskiviikko 22.05.2018 klo 9.00 – 14.45

Hinta:
640 euroa
/hlö + alv 24 %.

Webinaari: 590 euroa /hlö + alv 24 %, lisäosallistuja webinaariin samasta organisaatiota edullisesti 200 euroa /hlö + alv 24 %.

Julkisen sektorin, Edilex-käyttäjän, Credita-käyttäjän ja Lakimiesliiton etuhinta -20 %.

(Alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.)

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.