Edilex Pro järjestää nyt koulutuksen:

Uusi työaikalaki – työaikajoustot, työaikaseuranta ja työsuojelu (1 pv)

Tiedätkö, millainen on joustotyöaikaa koskeva työaikajärjestely? Entä, miten työaikapankki toimii? Miten työaikaan liittyvään työsuojelu tulisi toteuttaa?
Hallituksen esitys uudeksi työaikalaiksi annetaan syksyllä 2018. Uudistuksen tarkoituksena on päivittää nykyinen laki 2020-luvun työelämän tarpeisiin.
Uudessa työaikalaissa otetaan huomioon Euroopan unionin työaikadirektiivin vaatimukset ja unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö. Matkustusaika on työaikaa silloin, kun se on työsuoritus. Enimmäistyöaika määritellään uudelleen kuten myös työajan käsite. Lakimuutoksilla luodaan uusi, erityisesti asiantuntijatehtäviin soveltuva joustotyöaikaa koskeva työaikajärjestely. Myös työaikapankeista säädetään jatkossa laissa.

Koulutuksessa käydään läpi hallituksen esitystä käytännönläheisesti ja monipuolisesti. Saat kattavan käsityksen uusimmista muutoksista, työaikajoustoista ja työsuojelusta.

Kenelle?
Seminaari on tarkoitettu kaikille työoikeuden parissa työtä tekeville ja henkilöstöhallinnon asiantuntijarooleissa työskenteleville. Erityisesti seminaari on suunnattu seuraaville:

– Henkilöstöjohtajille
– Henkilöstöpäälliköille
– HR-asiantuntijoille
– Henkilöstölakimiehille
– Esimiehille
– Asianajajille
– Työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen asiantuntijoille

Kouluttajat
Matleena Engblom
, OTL, osakas, asianajaja, varatuomari, Asianajotoimisto Blackbird Oy
Matleena Engblom on asianajaja, varatuomari ja oikeustieteen lisensiaatti, joka hoitaa työ- ja virkamiesoikeudellista konsultointia ja riidanratkaisua. Hän on suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon ja työsuojelupäällikön koulutuksen. Matleenalla on paljon ammatillisia luottamustoimia, ja hän toimii kansallisena asiantuntijana eurooppalaisessa European Labour Law Network -verkostossa.

Mika Kärkkäinen, varatuomari, asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Varatuomari Mika Kärkkäinen toimii Elinkeinoelämän keskusliitto EK:ssa lakimiehenä. Hän osallistuu työlainsäädännön kolmikantaiseen valmisteluun. Lisäksi hän konsultoi ja kouluttaa työoikeutta sekä hoitaa työoikeudellisia riita-asioita.

Anu-Tuija Lehto, varatuomari, LL.M., lakimies, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Varatuomari, LL.M., Anu-Tuija Lehto on SAK:n lakimies sekä työtuomioistuimen jäsen. Hän on osallistunut työaikalakia valmistelleen työryhmän työhön.

Vesa Ullakonoja, varatuomari, lakimies, Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Vesa Ullakonoja on toiminut pitkään lakimiehenä työsuojeluhallinnossa ja työoikeuden opettajana Turun yliopistossa. Hän on lisäksi osallistunut työlainsäädännön valmisteluun ja ollut mukana tekemässä lakien käytännön soveltamisohjeita. Hän on myös ollut työoikeuden ja työsuojelun opettajana useiden eri koulutuksen tarjoajien tilaisuuksissa ja kursseilla. Ullakonoja on julkaissut artikkeleita työoikeudellisissa julkaisuissa sekä yhdessä muiden kirjoittajien kanssa työoikeudellisia kirjoja.


OHJELMA

Seminaarin puheenjohtajana toimii varatuomari, LL.M., Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n lakimies Anu-Tuija Lehto.

8:30 Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamukahvi

9:00 Tervetuloa seminaariin!

9:05 Työaikalain uudistuksen keskeinen sisältö
• Uudistuksen tausta ja tavoitteet
• Lain soveltamisala
• Työajan käsite ja määritelmä; työajaksi luettava aika (työmatkat ym.)
• Koonti merkittävimmistä muutoksista ja voimaantulosta
Anu-Tuija Lehto, varatuomari, LL.M., lakimies, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

10:00 Kommenttipuheenvuoro: työnantajan näkökulma työaikalain uudistukseen
Mika Kärkkäinen, varatuomari, asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

10:15 Tauko

10:30 Säännöllinen työaika ja sen ylittäminen
• Työaikajoustot; joustotyöaika, liukuva työaika ja työaikapankki
• Lisätyö, ylityö ja hätätyö
• Yötyö ja vuorotyö
• Lepoajat
Matleena Engblom, OTL, osakas, asianajaja, varatuomari, Asianajotoimisto Blackbird Oy

11:30 Joustavat työajat ja työsuojelu käytännössä
• Työpaikan pelisäännöt
• Työn ja vapaa-ajan erottaminen
Työterveyspsykologi – nimi vahvistuu myöhemmin

12:00 Lounas

13:00 Työaikalakiin perustuva paikallinen sopiminen
Anu-Tuija Lehto
, varatuomari, LL.M., lakimies, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

13:30 Työaikaan liittyvä työsuojelu ja sen valvonta
• Työaika työn kuormitustekijänä
• Mitä työsuojeluviranomainen valvoo?
• Rikkomusten seuraamukset
Vesa Ullakonoja, varatuomari, lakimies, Lounais-Suomen aluehallintovirasto

14:30 Koonti ja loppukeskustelu

14:45 Seminaari päättyy

————————

Koulutuspaikka:
Royal at Crowne Plaza
Mannerheimintie 50
00260 Helsinki

Ajankohta:
14.11.2018 klo 9.00 – 14.45

Hinta:
640
euroa /hlö + alv 24 %.
Webinaari: 590 euroa + alv. 24% /hlö, lisäosallistuja webinaariin samasta organisaatiota edullisesti 200 euroa + alv. 24% /hlö

Julkisen sektorin etuhinta -20 %
Edilex-käyttäjän etuhinta -20 %
Credita-käyttäjän etuhinta -20 %
Lakimiesliiton jäsenetu -20 %

(Alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.)

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Ilmoittautumiset olisi hyvä tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Ilmoittautumiset vahvistetaan sähköpostikutsulla viikkoa ennen tilaisuuden alkua. Jos tilaisuuteen ilmoitettu henkilö on estynyt saapumasta, voi organisaatio vaihtaa kuluitta osallistujan ilmoittamalla siitä koulutuksen järjestäjälle. Peruutukset tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.